Ilgtspējas pārskats

Pārskati

Mēs darām visu iespējamo, lai uzņēmējdarbību veiktu atbildīgi un pildītu savas saistības attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību. Kopš 2008. gada mēs esam sistemātiski uzraudzījuši, ziņojuši un publicējuši ikgadējos ziņojumus par ietekmi uz ekonomiku, vidi un sociālo jomu. Aicinām iepazīties ar mūsu Ilgtspējas ziņojumu 2021.gadam.


net-zero-1920 net-zero-1920

Ietekme uz vidi 

Mēs apzināmies savu ietekmi uz vidi un klimatu. Atbildība pret vidi ir mūsu uzņēmuma politikas neatņemama sastāvdaļa – mūsu mērķis ir līdz minimumam samazināt mūsu ietekmi uz dabu un klimatu un samazināt dabas resursu izmantošanu.  

Vides un klimata jautājumus mūsu uzņēmumā nosaka:

Neto Zero 40 stratēģija

Esam apņēmušies līdz 2040. gadam kļūt par nulles emisiju organizāciju

Stratēģija - Pasaule bez atkritumiem

Mēs vēlamies savākt un pārstrādāt līdz 2030.gadam 100% no tirgū laistā iepakojuma.

Ilgtspējīgas darbības attīstības politika

Mūsu politika, kuras pamatā ir trīs lietas, kuras nosaka mūsu darbības principus attiecībā uz vidi, kvalitāti un darba drošību.

VIDES POLITIKA

Mēs veicam darbības atbildīgi, ar pienācīgu rūpību, jo īpaši ietekmes uz vidi un ilgtspējīgas attīstības jomās.

Ūdens resursu aizsardzības politika  

Mēs esam apņēmušies samazināt savu ietekmi uz ūdens resursiem un atbalstīt ūdens saglabāšanas iniciatīvas kopienās, kurās mēs darbojamies.

100%

no 2021. gadā Varenas ražotnē izmantotās iepirktās elektroenerģijas iegūta no atjaunojamiem resursiem

97%

Varenas ražotnes atkritumu tika pārstrādāti

Iepakojums 

Mēs mazinām iepakojuma ietekmi uz vidi. Mūsu mērķis ir:

  • lai mūsu iepakojumam ir vismazākā iespējamā ietekme uz vidi visā piegādes ķēdē;
  • pārstrādāt pēc iespējas vairāk iepakojuma atkritumu;
  • savākto iepakojumu izmantot atkārtoti.
88% Igaunijā

no mūsu PET iepakojuma tika savākti un pārstrādāti 2021.gadā

19% Latvijā

no mūsu PET iepakojuma tika savākti un pārstrādāti 2021.gadā

90% Lietuvā

no mūsu PET iepakojuma tika savākti un pārstrādāti 2021.gadā


baltics-news baltics-news

Ietekme uz sabiedrību

Coca-Cola uzņēmumu sistēma Baltijā nodarbina gandrīz 300 darbiniekus. Mēs iesaistāmies un sniedzam atbalstu sabiedrībai svarīgos jautājumos.

Lai gan Coca-Cola ir globāls zīmols, mēs vēlamies būt "labs kaimiņš", tāpēc visur, kur strādājam, rīkojamies sadarbībā ar vietējām kopienām. 

 

44%

sievietes ieņēma amatu Coca-Cola HBC Polijas un Baltijas valstu vadības padomē

1100

jauniešu apmācīti #Youth Empowered programmā Baltijā 2021.gadā

10%

mūsu mērķis ir sasniegt, ka vismaz 10% darbinieku iesaistās brīvprātīgā darba iniciatīvās. Mēs atbalstām darbinieku brīvprātīgo darbu, dodot iespējas apmaksātām 8 stundām gadā.

 

CCH - 24/7 teaser image CCH - 24/7 teaser image

Mūsu pārskati

Zemāk lūdzu skatīt pārskatus

Iepriekšējo gadu publikācijas: