Ilgtspējas pārskats

Pārskati

Mēs darām visu iespējamo, lai veiktu uzņēmējdarbību atbildīgi un izpildītu savas saistības attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību. Kopš 2008. gada mēs esam sistemātiski uzraudzījuši, ziņojuši un publicējuši ikgadējos ekonomiskās, vides un sociālās ietekmes ziņojumus. Aicinām iepazīties ar mūsu jaunāko Ilgtspējas pārskatu par 2020.gadu.


wplyw-srodowiskowy-2732x1964 wplyw-srodowiskowy-2732x1964

Ietekme uz vidi 

Mēs apzināmies savu ietekmi uz vidi. Atbildība pret vidi ir mūsu uzņēmuma politikas neatņemama sastāvdaļa - mūsu mērķis ir samazināt ietekmi uz dabu un samazināt dabas resursu izmantošanu.

Vides jautājumus uzņēmumā nosaka:

Ilgtspējīgas darbības attīstības politika

Mūsu politika, kuras pamatā ir trīs lietas, kuras nosaka mūsu darbības principus attiecībā uz vidi, kvalitāti un darba drošību

VIDES POLITIKA

Mēs veicam darbības atbildīgi, ar pienācīgu rūpību, jo īpaši ietekmes uz vidi un ilgtspējīgas attīstības jomās.

Ūdens resursu aizsardzības politika  

Mēs esam apņēmušies samazināt savu ietekmi uz ūdens resursiem un atbalstīt ūdens saglabāšanas iniciatīvas kopienās, kurās mēs darbojamies.

100%

2020. gadā Varēnas ražotnē izmantotās elektroenerģijas iegūst no atjaunojamiem resursiem.

97%

atkritumi no Varēnas rūpnīcas tika pārstrādāti.

Iepakojums 

Mēs mazinām iepakojuma ietekmi uz vidi. Mūsu mērķis ir:

  • lai mūsu iepakojumam ir vismazākā iespējamā ietekme uz vidi visā piegādes ķēdē;
  • pārstrādāt pēc iespējas vairāk iepakojuma atkritumu;
  • savākto iepakojumu izmantot atkārtoti.
88% Igaunijā

mūsu PET iepakojuma tika savākti un pārstrādāti 2020.gadā.

18% Latvijā

mūsu PET iepakojuma tika savākti un pārstrādāti 2020.gadā.

93% Lietuvā

mūsu PET iepakojuma tika savākti un pārstrādāti 2020.gadā.


baltics-news baltics-news

Ietekme uz vietējo sabiedrību

Coca-Cola uzņēmumu sistēma Baltijā nodarbina vairāk nekā 300 cilvēku. Mēs piedalāmies sabiedriskajā dzīvē, iesaistoties un atbalstot sabiedrībai svarīgus jautājumus.

Lai gan Coca-Cola ir globāls zīmols, mēs vēlamies būt “labi kaimiņi”, tāpēc mēs kopīgi strādājam kopā ar vietējām kopienām, ik vienā valstī, kur atrodamies. 

 

42%

augstākās vadības komandas amatus ieņem sievietes.

1100

jaunieši un gandrīz 50 skolotāji apmācīti programmā #Youth Empowered 2020.

48

darbinieki veica brīvprātīgo darbu pandēmijas laikā. Mēs rūpējamies, lai mūsu darbinieki veidotu īpašu kopienu un radītu pievienoto vērtību apkārtnei. Mēs atbalstām darbinieku brīvprātīgo darbu, dodot iespējas apmaksātām 8 stundām gadā.

 

CCH - 24/7 teaser image CCH - 24/7 teaser image

PĀRSKATI

 

Skatīt iepriekšējos pārskatus: