“Coca-Cola HBC Latvija” saņem statusu - “Ģimenei draudzīga darbavieta”

“Coca-Cola HBC Latvija” saņem statusu - “Ģimenei draudzīga darbavieta”

gimenei-draudzigs-uznemums-thumb gimenei-draudzigs-uznemums-thumb

Uzņēmums “Coca-Cola HBC Latvija” ieguvis Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu, pievienojoties programmai, kas nodrošina konsultatīvu un informatīvu atbalstu organizācijām, veicinot darba un privātās dzīves līdzsvaru sabiedrībā.

Programma ietver tās esošo un potenciālo dalībnieku atbalstu un konsultēšanu, rīkojot izglītojošus seminārus, tīklošanās pasākumus, lai popularizētu ieguvumus no ģimenei draudzīgas darba vides gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, gan sabiedrībai kopumā. Lai iegūtu programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu, darba devējs aizpilda pašnovērtējuma anketu un veic izvērtēšanas sarunas ar programmas konsultantu, kuras laikā darba devējs kopā ar konsultantu novērtē ne tikai to, kas ir paveikts bet arī ieceres un attīstības plānu ģimenei draudzīgas darbavietas pilnveidošanā. Statuss tiek piešķirts uz diviem gadiem, pēc tam darba devējs veic atkārtotu izvērtēšanu.

Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.