Uzņēmums Coca-Cola HBC atzīts par ilgtspējīgāko dzērienu ražotāju pasaulē

Uzņēmums Coca-Cola HBC atzīts par ilgtspējīgāko dzērienu ražotāju pasaulē

Dow Jones Ilgtspējas indekss, viens no pasaulē vadošajiem globālajiem ilgtspējas rādītājiem, ir atzinis Coca-Cola HBC par pasaulē ilgtspējīgāko dzērienu ražošanas uzņēmumu 2022. gadā. Uzņēmuma vērtējums salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir uzlabojies par sešiem punktiem, sasniedzot rekordaugsto atzīmi — 93 no 100. Šis ir divpadsmitais gads pēc kārtas, kad Coca-Cola HBC ir ierindojusies starp trim labākajiem uzņēmumiem,  sesto reizi tā ir atzīta par nozares līderi.

DJSI DJSI

"Mūsu mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgāku nākotni, vienlaikus turpinot veidot vērtību mūsu ieinteresētajām pusēm. Dow Jones Ilgtspējas indeksa vērtējums apliecina, ka mēs esam uz pareizā ceļa, un tas ir vēl viens atzinības apliecinājums visu Coca-Cola HBC darbinieku ieguldītajam darbam un neatlaidīgajām pūlēm, lai ilgtspēju padarītu par daļu no mūsu uzņēmuma būtības. Pagājušajā gadā nācām klajā ar vērienīgu paziņojumu par mūsu mērķi līdz 2040. gadam sasniegt nulles emisijas, un es no visas sirds ticu, ka, ja mēs turpināsim iesākto, mums šo mērķi izdosies sasniegt," uzsver Zorans Bogdanovičs (Zoran Bogdanovic), Coca-Cola HBC izpilddirektors

Par savu sniegumu uzņēmums Coca-Cola HBC saņēmis atzinību un novērtējumu arī no citiem neatkarīgajiem pētījumiem un indeksiem, tostarp MSCI ESG, CDP, FTSE4Good un FTSE Russell ESG. 

Svarīgākie 2022. gada sasniegumi ilgtspējas jomā, kas sekmējuši Coca-Cola HBC rezultāta sasniegšanu:

  • Kopš 2011. gada mēs esam samazinājuši ūdens daudzumu, kas nepieciešams mūsu produktu ražošanai par diviem miljardiem litru.
  • Kopš 2017. gada esam ietaupījuši vairāk nekā 530 000 tonnu oglekļa emisiju visā mūsu vērtību ķēdē.
  • Vairāk nekā 98 % preču un izejvielu iegādājamies no vietējiem piegādātājiem tirgū, kurā ražojam savus produktus. Tas mērāms 3,5 miljardu eiro izdevumos.
  • 2022. gada septembrī emitējām mūsu pirmo zaļo obligāciju.
  • Katra darbavieta The Coca-Cola sistēmā rada vidēji 10 citas darbavietas.
  • Esam nodrošinājuši apmācības 753 tūkstošiem jauniešu apmācīšana 28 valstīs kopš 2017. gada, kad tika uzsākta uzņēmuma vadošā kopienas programma #YouthEmpowered. Programmas mērķis ir līdz 2025. gadam apmācīt 1 miljonu jauniešu.
  • Jau otro gadu pēc kārtas publicējam savu nodokļu pārredzamības politiku un ziņojumu.
  • Nodrošināt, ka 39 % no vadības līmeņa amatiem ieņem sievietes. Līdz 2025. gadam plānojam sasniegt 50 % sadalījumu. .
  • Līdz 2025. gadam vismaz 35 % no PET, ko mēs izmantojam pudeļu izgatavošanai, visā grupā, un 50 % no ES valstīs un Šveicē izmantotās PET būs pārstrādāta plastmasa.
  • KeelClip inovācija ir ļāvusi mums jau 22 valstīs likvidēt plastmasas iepakojumu no mūsu skārdeņu multipakām, tādējādi ik gadu likvidējot 2000 tonnas plastmasas plēves. 

*Skaitļi attiecas uz 2021. gadu, ja nav norādīts citādi.

NetZeroby40

Coca-Cola HBC 2021. gada oktobrī apņēmās līdz 2040. gadam panākt nulles emisijas visā savā  vērtību ķēdē. Uzņēmums ir izstrādājis stingru rīcības plānu un līdz 2025. gadam ieguldīs 250 miljonus eiro dažādās emisiju samazināšanas iniciatīvās. Līdz 2030. gadam plānojam samazināt savas vērtības ķēdes 1., 2. un 3. tvēruma emisijas par 25 %, bet nākamajā desmitgadē - vēl par 50 %. Lai risinātu jautājumu par 90 % samazinājumu  3. tvēruma emisijām, ko rada trešo personu darbības, Coca-Cola HBC paplašinās savu pašreizējo sadarbības pieeju piegādātājiem. Gadījumos, kad emisijas nebūs iespējams pilnībā novērst, uzņēmums tās mazinās, ieguldot citos klimata aizsardzības pasākumos.