Coca-Cola HBC atkal saņem atzinīgu CDP novērtējumu ar dubultu “A” reitingu par globālu rīcību klimata jomā un ūdens resursu taupīšanā

Coca-Cola HBC atkal saņem atzinīgu CDP novērtējumu ar dubultu “A” reitingu par globālu rīcību klimata jomā un ūdens resursu taupīšanā

Website Picture CDP Website Picture CDP

Uzņēmums  Coca-Cola HBC atkal izpelnījies CDP “A saraksta” reitingu par pasākumiem klimata pārmaiņu risināšanā un ūdens resursu saglabāšanā. Šis ir jau sestais gads pēc kārtas, kad Coca-Cola HBC saņem šādu reitingu klimata jomā, un piektā reize 6 gadu laikā, kad saņemta atzinība ūdens resursu jomā.

No CDP novērtētajiem vairāk nekā 13 000 uzņēmumiem tikai 1% ir saņēmuši dubultu ‘A’ reitingu, un Coca-Cola HBC ir viens no tiem.

“Šī ir lieliska atzinība darbam, ko visi mūsu kolēģi veic katru dienu, lai veidotu ilgtspējīgāku uzņēmumu un ilgtspējīgāku nākotni. Šo ceļojumu mēs iesākām pirms daudziem gadiem, un uzskatām to par fundamentāli svarīgu mūsu turpmākai izaugsmei. Mūsu nesenā apņemšanās - līdz 2040. gadam panākt neto nulles izmešu apjomu visā mūsu vērtību ķēdē, un COP26 atklātā skarbā realitāte atgādina mums par šī svarīgā uzdevuma patiesajiem mērogiem un turpmāk veicamo darbu lielo apjomu.” 

Marsels Martins Coca-Cola HBC Piegādes ķēdes vadītājs

Šis rezultāts ir turpinājums Coca-Cola HBC saņemtajai atzinībai no citām svarīgām ilgtspējas aptaujām un indeksiem, tādiem kā DJSI, MSCI ESG, FTSE Russell ESG un ISS-Oekom.

Šī gada CDP “A sarakstā” iekļuvušo uzņēmumu pilns saraksts atrodams šeit, līdz ar citiem publiski pieejamiem uzņēmumu rādītājiem: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

NetZeroby40

2021. gada oktobrī Coca-Cola HBC uzņēmās saistības līdz 2040. gadam panākt neto nulles izmešu apjomu visā savā vērtību ķēdē. Uzņēmums ir izstrādājis spēcīgu rīcības plānu un gatavojas līdz 2025. gadam investēt €250 miljonus izmešu apjoma samazināšanas iniciatīvās. Balstoties jau esošā, apstiprinātā un zinātniski pamatotā mērķprogrammā, līdz 2030. gadam uzņēmums samazinās savas vērtību ķēdes izmešus 1.,2. un 3. darbības jomā par 25%, ar turpmāku 50% samazinājumu nākamajā desmitgadē. Lai risinātu 90% izmešu problēmu 3. darbības jomā, ko izraisa trešo pušu darbības, CCH paplašinās darbu ar esošajiem piegādātājiem. Visur, kur izmešus nevar novērst pilnībā, uzņēmums mazinās kaitīgo ietekmi, investējot citos klimata aizsardzības pasākumos.
____

A saraksta pilna metodoloģija un kritēriji ir pieejami CDP mājaslapā: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores