NetZero 2040

NET ZERO 2040

zoran-bogdanovic-net-zero-by-2040

“Šī apņemšanās ir galamērķis ceļojumam, kuru sākām pirms daudziem gadiem. Tas pilnībā atbilst mūsu filozofijai, lai atbalstītu mūsu kopienu sociāli ekonomisko attīstību un radītu pozitīvāku ietekmi uz vidi. Abi ir mūsu turpmākās izaugsmes neatņemama sastāvdaļa. Lai gan mums vēl nav visu atbilžu, mūsu plāns, sasniegumi un partnerības pieeja dod mums pārliecību, ka mēs to izpildīsim.”.

ZORAN BOGDANOVIC COCA-COLA HBC izpilddirektors

Lai līdz 2040. gadam sasniegtu Net Zero, mēs samazināsim savas tiešās emisijas līdz absolūtam minimumam un sadarbosimies ar mūsu piegādātājiem, lai novērstu 90% no mūsu oglekļa pēdas, ko rada trešās puses. Ja mēs nevaram pilnībā novērst emisijas, mēs tās mazināsim vai novērsīsim, ieguldot citos klimata aizsardzības pasākumos. Taču mūsu galvenais mērķis joprojām ir sistemātiska emisiju samazināšana. Izmantojot esošo, apstiprināto zinātniski pamatoto mērķi, līdz 2030. gadam Coca-Cola HBC mēs samazināsim vērtību ķēdes emisijas 1., 2. un 3. sfērā par 25%, bet nākamajā desmitgadē samazināsim vēl par 50%.

ROBUSTs Plāns

Lai sasniegtu mērķi mēs:

  • Investēsim €250 million emisiju samazināšanas iniciatīvās līdz 2025.gadam
  • Turpināsim dekarbonizēt tiešās darbības, pārejot uz 100% atjaunojamu elektroenerģiju un zema oglekļa satura enerģijas avotiem, pastāvīgi uzlabojot un ieviešot jauninājumus energoefektivitātes jomā  
  • Veicināsim mūsu uz apritīgu, mazāka oglekļa pēdas iepakojuma pieeju, rPET izmantošanu, izmantojot bezpakojuma un atkārtoti uzpildāmas iespējas, atsakoties no plastmasas sekundārajā iepakojumā 
  • Klientu darbības vietās izvietosim energo-efektīvus un eko dzesēšanas iekārtas 
  • Samazināsim emisijas, ko rada sastāvdaļu iegūšana lauksaimniecībā 
  • Ieviesīsim “Green Fleet” programmu, lai pārietu uz zema vai bez oglekļa emisiju alternatīvām  

Papildu Coca-Cola HBC ir ieviesis CO2 emisiju samazināšanas mērķus kā vienu no elementiem savos ilgtermiņa pārvaldības veicināšanas plānos.

spēcīga pozīcija 

Coca-Cola HBC bija viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas apņēmās un sasniedza zinātniski pamatotus mērķus. Pēdējā desmitgadē mēs esam uz pusi samazinājuši savas tiešās emisijas, un CO2 samazināšanas plāns līdz 2030. gadam jau ir apstiprināts un apstiprināts. 2022. gada februārī Dow Jones ilgtspējības indeksā mēs tikām novērtēti kā Eiropas ilgtspējīgākais dzērienu uzņēmums, un jau 11. gadu pēc kārtas esam starp trim labākajiem dzērienu uzņēmumiem pasaulē.