Vide

VIDE

“Coca-Cola HBC” Polijā un Baltijas valstīs darbojas atbildīgi, lai veicinātu vides aizsardzību. Mūsu uzņēmums ir uzņēmies saistības ievērot augstākos standartus vides saglabāšanā. Mēs arī cenšamies līdz minimumam samazināt mūsu uzņēmējdarbības ietekmi uz vidi.


“COCA-COLA HBC” POLIJAS UN BALTIJAS VALSTU ILGTSPĒJAS PĀRSKATI

Specifiski mērķi saistībā ar vidi tiek noteikti katru gadu mūsu ražotnēs visās 3 iepriekšminētajās jomās. Mūsu sasniegumi tiek atspoguļoti Ilgtspējas ziņojumos.

Kopš 2008. mēs publicējam arī valsts Sociālās atbildības ziņojumu. Turklāt mūsu ražotnēs regulāri notiek atbilstības “Coca-Cola Company” augstākajiem standartiem kontrole.

Iepazīstieties ar mūsu Ilgtspējas pārskatu šeit.


SADARBĪBA AR UNIDO

“Coca-Cola HBC” Polijā sadarbojas ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Industriālās attīstības organizāciju (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO). Šīs sadarbības mērķis ir pieredzes apmaiņa ķīmijas pārvaldības optimizācijā (jo īpaši tīrīšana ar ķimikālijām). Šim mērķim ir sagatavoti prakses piemēru pētījumi ķimikāliju pārvaldības jomā ražošanas līniju tīrīšanā, tukšā iepakojuma skalošanā un ražošanas līniju eļļošanā. Šie darbi tika veikti vienā no lielākajām “Coca-Cola HBC” Grupas ražotnēm “Coca-Cola HBC” Polijas ražotnē Radziminā.

Mūsu mērķis ir mazināt iejaukšanos vidē. Tāpēc mūsu prioritāte ir samazināt ūdens patēriņu uz 1 saražoto dzēriena litru, pārstrādāt atkritumus un samazināt enerģijas patēriņu, kas ir saistīts ar CO2 izmešu samazināšanu atmosfērā.


MŪSU PRIORITĀTES VIDES JOMĀ

 • ŪDENS. Atbildīga ūdens pārvaldība ir visas “Coca-Cola” sistēmas ilgtermiņa prioritāte jau daudzus gadus. Ūdens ir svarīgākā un nepieciešamākā visu dzērienu sastāvdaļa. Tas ir arī katra dzīva organisma galvenais komponents un mūsu planētas dzīvības garantija. “Coca-Cola HBC Polijas un Baltija” apzinās, cik vērtīgs ir šis resurss un ka tīra saldūdens resursu līmenis ar katru gadu kļūst par arvien kritiskāku jautājumu ekonomikas, sabiedrības un valstu vajadzības izpratnē.
 • IEPAKOJUMS. Saskaņā ar pieņemto politiku, lai sasniegtu iepriekšminētos mērķus, “Coca-Cola HBC Polija un Baltija” pastāvīgi uzlabo patērētāju ģenerēto atkritumu savākšanas sistēmas, kā arī atbalsta patērētāju izglītošanu un informēšanu. Uzņēmums piedalās sabiedrības informēšanas kampaņās atkritumu šķirošanas jautājumā un kampaņās pret piegružošanu.
 • ENERĢIJA. Uzņēmums ir piekritis saistībām veikt pasākumus ar mērķi līdz minimumam samazināt ietekmi uz klimata pārmaiņām un veikt uzņēmējdarbību ilgtspējīgas attīstības garā ar vismazāko iespējamo negatīvo ietekmi uz dabas vidi.

VIDES APSKATS

Mūsu ietekmes uz vidi samazināšana līdz minimumam visas vērtības ķēdes garumā ir mūsu centrālais mērķis. Mēs nosakām ikgadējus uzlabojumu mērķus kopš 2004. gada un cenšamies sasniegt ambiciozos 2025. gada mērķus.

Mūsu uzņēmējdarbības virzītājspēks ir ilgtspējas mērķi un centieni – tie ir mūsu svarīgāko uzņēmējdarbības pasākumu centrā un ir vitāli svarīgi sadarbībā ar ārējām iesaistītajām pusēm, tostarp piegādātājiem, partneriem un mūsu darbības vietas vietējo sabiedrību, kā arī ar plašāku uzņēmēju sabiedrību.

Mūsu ilgtspējas centieni attiecas uz visiem uzņēmējdarbības aspektiem, un mēs esam noteikuši īpaši godkārīgus mērķus atkritumu, oglekļa izmešu un ūdens taupīšanas nozarē.


MŪSU VĪZIJA 2025

p2 p2

MŪSU ŪDENS STĀSTS

 

Ūdens ir visu mūsu dzērienu primārā sastāvdaļa un svarīgs uzņēmējdarbības elements.

Ūdens izmantošana tiek monitorēta pēc izlietotā ūdens proporcijas pret izlietotā ūdens daudzumu uz katru saražotā dzēriena litru, un mēs nosakām ikmēneša ūdens lietošanas mērķus.

Daži ūdens patēriņa samazināšanas pasākumi:

 • ūdens patēriņa mērīšana un mūsu ūdens ieguves avotu kalibrēšana;
 • dažādu ūdens taupīšanas projektu plānošana un ieviešana;
 • līniju eļļošanas pāreja no slapjas uz sausu / daļēji sausu, lai taupītu ūdeni;
 • ūdens atkārtotas izmantošanas projekti (ūdens, kas iegūts no pudeļu skalošanas un pēdējās skalošanas ūdens no CIP);
 • mazgāšanas intervālu pagarināšana ūdens attīrīšanas filtru sistēmās;
 • regulāru ūdens noplūžu pārbaužu / remontu veikšana.
p1 p1

MŪSU OGLEKĻA SAMAZINĀŠANAS STĀSTS

 

Mēs veicam dažādus pasākumus CO2 izmešu samazināšanai līdz minimumam.

Enerģētiski efektīvu projektu ieviešana ražošanā:

 • enerģijas monitoringa sistēma;
 • regulāru izolācijas pārbaužu / nomaiņu veikšana;
 • regulāru gaisa noplūžu pārbaužu veikšana (saspiestā gaisa sistēmās);
 • jaunas paaudzes enerģētiski efektīva dzērienu dzesēšanas (Cold Drink) aprīkojuma ar mazāku oglekļa daudzumu ieviešana tirgū. Jaunie modeļi arī satur videi nekaitīgus dzesēšanas aģentus – ogļūdeņradi un CO2;
 • enerģētiski efektīva apgaismojuma ieviešana;
 • mūsdienīga autoparka ieviešana (pārdošanas un vadības automobiļi) ar viszemākajiem iespējamiem izmešu līmeņiem;
 • ar trešo pušu autoparku saistīto CO2 izmešu samazināšana, veidojot labāk optimizētus maršrutus uz tirgu.
p6 p6

MŪSU ATKRITUMU SAMAZINĀŠANAS STĀSTS

 

Mēs pakāpeniski samazinām ģenerētos atkritumus ar dažādu iniciatīvu palīdzību:

 • ieviešam pudeles ar samazinātu svaru un īsākiem pudeļu kakliņiem. Šādi tika samazināts pudeļu svars par apm. 10 %;
 • sekundārā iepakojuma materiālu (sarūkošās un staipīgās plēves) optimizēšana;
 • kartona slāņu polsterējuma noņemšana no paliktņiem.

“COCA-COLA HBC” NOKĻŪST CDP GLOBĀLO KLIMATA LĪDERU SARAKSTĀ

CDP ir vienīgā globālā informēšanas sistēma uzņēmumiem, pilsētām, valstīm un reģioniem to ietekmes uz vidi pārvaldībai un investoru vai pircēju piekļuvei vides informācijai, kas palīdzēs finanšu lēmumu pieņemšanā. Tās klimata līderu A sarakstā iekļauti tie uzņēmumi visā pasaulē, kas identificēti kā līderi centienos un rīcībā cīņā pret klimata pārmaiņām pagājušajā gadā.


ILGTSPĒJĪGS IEPAKOJUMS

Ilgtspējīgam iepakojumam ir centrāla nozīme mūsu ilgtspējas kultūrā un domāšanas veidā.

Mēs samazinām līdz minimumam iepakojuma ietekmi uz vidi, ievērojot mūsu noteikto 3 R principu: samazināt, atgūt un izmantot atkārtoti (Reduce, Recover & Re-Use). Šī taktika ļāvusi panākt ievērojamus uzlabojumus mūsu primārā iepakojuma materiālu izmantošanā un ietekmē uz vidi.

Mēs turpinām identificēt un izmantot nelielas izdevības iepakojuma optimizācijai, inovāciju veicināšanai, mūsu CSR plānu izpildei un galarezultātā – izmaksu mazināšanai.

2019. gada Dow Jones Ilgtspējas rādītājā – vadošajā globālajā etalonā ilgtspējai uzņēmējdarbībā – “Coca-Cola HBC” novērtēts kā Eiropas ilgtspējīgākais dzērienu ražošanas uzņēmums. Šī ir jau 6. reize 7 gados, kad mūsu uzņēmums nokļuvis 1. vietā šajā rādītājā, un 9. gads pēc kārtas, kad tas atradies globālo un Eiropas dzērienu ražošanas uzņēmumu līderu trijniekā.

p3 p3

PLASTMASAS IEPAKOJUMS

 

PET plastmasas pudeles ir mūsu lielākais primārā iepakojuma tips ar vislielāko pārdoto porciju skaitu. “Coca-Cola HBC” Polijā un Baltijas valstīs ir uzņēmies saistības līdz minimumam samazināt izmantojamo iepakojumu visā piegādes ķēdē, kā arī samazināt atkritumu daudzumu.

Kopš 2014. gada novembra “Coca-Cola HBC” ir ieviestas pudeles ar samazinātu svaru un īsākiem pudeļu kakliņiem līdz ar jaunu pudeles vāciņu. Šī inovācija palīdzējusi panākt vidēju iepakojuma svara samazinājumu par apm. 10 procentiem.

Daži citi pasākumi, ko esam veikuši iepakojuma samazināšanai:

 • esam samazinājuši ap katru paliktni izmantojamās sarūkošās plēves lielumu un samazinājuši katras kastes aptīšanai izmantotās plēves svaru;
 • esam noņēmuši kartona polsterējumus no gatavo produktu kastēm.