Ilgtspējas ziņošana – uzņēmuma nākotnes priekšrocība

Ilgtspējas ziņošana – uzņēmuma nākotnes priekšrocība

26.janvārī tiešsaistē norisinājās diskusija “Nefinanšu ziņošana Latvijā – tendence vai pienākums”, kurā tika apskatīti galvenie aspekti un uzņēmumu pieredze nefinanšu  ziņojumu veidošanā Latvijā.

Pēdējā laikā novērojams, ka ilgtspējas tēma nonāk arvien vairāk uzņēmumu dienaskārtībā, tādēļ Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Coca-Cola HBC Latvija veido diskusiju ciklu, iepazīstinot LTRK biedrus ar nefinanšu ziņošanas pamatiem un labo praksi. Pirmajā cikla diskusijā dalībnieki iezīmēja, kas ir uzņēmumu ilgtspēja un kāpēc arvien aktuālāks kļūst jautājums par nefinanšu ziņošanu, daloties pieredzē, kā ziņošana jau pašlaik notiek dažādās nozarēs.

LTRK valdes loceklis Jānis Lielpēteris iezīmēja, ka Eiropas Savienības Zaļā kursa izraisītās pārmaiņas kļūst arvien nozīmīgākas uzņēmējiem, ieskaitot arī ilgtspējas aktivitātes un ziņošanu. “Lai arī varbūt tuvāko piecu gadu laikā nefinanšu ziņošana nekļūs par pienākumu visiem uzņēmumiem, ilgtspējas iniciatīvu iedzīvināšana būs veids, kā padarīt uzņēmumu konkurētspējīgāku jaunajos apstākļos. Ilgtspēja ir ne tikai modes lieta, bet arī iespēja attīstīt uzņēmumu nākotnes ekonomikas paradigmai,” pauda Jānis Lielpēteris, rosinot palielināt uzņēmēju izpratni par Zaļo kursu un tā ieguvumiem.

Veicinot dalīšanos ar pieredzi, vairāk par ilgtspējas ziņojumu nozīmi un izveides procesu pastāstīja Dace Dricka, Coca-Cola HBC Latvia Korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas vadītāja. “Sabiedrība aizvien vairāk sagaida no uzņēmumiem ilgtspējīgu rīcību, ne tikai attiecībā uz savu tiešo uzņēmējdarbību, bet arī, sniedzot ieguldījumu un veicinot sociālo atbildību. Diemžēl bieži vien pietrūkst informācijas par iniciatīvām, ko uzņēmumi jau šobrīd īsteno šajās jomās, tāpēc nefinanšu ziņojumi ir veids, kā par to pastāstīt plašāk. Ilgtspējas ziņošana ir arī būtiska, lai veidotu uzticību starp uzņēmuma ietekmes pusēm, ilgtermiņā  kopīgi radot pievienoto vērtību,” min Dace Dricka.

Kotētiem uzņēmumiem nefinanšu ziņošana nav jaunums un to jau dara vairums Latvijā biržā esošo uzņēmumu – gan tie, kuriem tas ir regulējuma noteikts pienākums, gan labprātīgi. Liene Dubava, Nasdaq Riga valdes locekle, diskusijā norādīja, ka viena no nefinanšu ziņošanas sniegtajām priekšrocībām ir sniegtā iespēja veicināt uzņēmumu atklātību un atbildību pret sabiedrību. “Ja vēlamies, lai pieaug kopējā uzņēmumu atbildība visās ilgtspējas jomās – vide, pārvaldība, sociālie aspekti – ir svarīgi katram uznēmumam stratēģiski izvirzīt konkrētus ilgtspējas mērķus, kontrolēt šo mērķu sasniegšanu un dalīties ar rezultātiem. Uzņēmējiem tā ir iespēja runāt par sevi un savu biznesu vai produktu un arī dalīties savā pieredzē ar citiem, kas varbūt ir tikai ceļa sākumā.” min Liene Dubava.

Diskusijas laikā iezīmējās galvenie ieguvumi nefinanšu ziņošanai – pārvaldības uzlabošana, atklātības veicināšana, labāka risku vadība, kā arī iespēja izvērtēt uzņēmuma līdzšinējās prakses. Lai sīkāk izprastu nefinanšu ziņošanas labo praksi un saistīto likumdošanu, arī turpmāk plānotas izglītojošas diskusijas.

Diskusijā “Nefinanšu ziņošana Eiropā un Latvijā – tendence vai pienākums” piedalījās LTRK valdes loceklis Jānis Lielpēteris, Nasdaq Riga valdes locekle Liene Dubava, Coca-Cola HBC Latvija korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas vadītāja Dace Dricka.