#PanākumuSkola

PANĀKUMU SKOLA

PANĀKUMU SKOLA

#PanākumuSkola ir Coca‑Cola HBC uzsākta iniciatīva, kas izstrādāta, lai veicinātu jauniešu iespējas sasniegt karjeras mērķus un ambīcijas, iedvesmojot jauniešus un palīdzot realizēt savu potenciālu.

Peledosfoto_20190928_Youth086 Peledosfoto_20190928_Youth086

#PanākumuSkola koncepts

#PanākumuSkola ir Coca‑Cola HBC īstenota programma visās 28 uzņēmuma pārstāvētajās valstīs, lai sniegtu atbalstu jauniem cilvēkiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Programmas mērķis ir atbalstīt jauniešus veiksmīgā karjeras uzsākšanā, attīstot būtiskākās dzīves un uzņēmējdarbības prasmes un veicinot kontaktu tīklu izveidi. Šīs iniciatīvas mērķis 2022. gadā ir nodrošināt apmācības vairāk nekā 700 jauniešiem Latvijā, palīdzot viņiem uzsākt savas pirmās darba gaitas.


Kāpēc mums tas ir svarīgi?

Jauniešu bezdarbs joprojām ir nopietna problēma daudzās valstīs. Mēs atbalstām uzņēmumu izglītības programmas un palielinām jauniešu iespējas, sniedzot tiem nepieciešamās prasmes un pieeju finansējumam.

Mēs “Coca‑Cola HBC” uzņēmumā stingri ticam jauniešu potenciālam un zinām, ka tieši viņi ir nākamie līderi un izmaiņu īstenotāji sabiedrībā, kurā dzīvojam. Tomēr ne visiem jauniešiem ir vienādas iespējas realizēt savu potenciālu, tāpēc esam uzsākuši projektu “Jauniešu iespēju veicināšana”, lai atbalstītu jauniešus veiksmīgā karjeras uzsākšanā, sniedzot būtiskākās dzīves un uzņēmējdarbības prasmes un veicinot kontaktu tīklu izveidi.

Kopprojektu #PanākumuSkola Latvijā īsteno Coca‑Cola HBC Latvija, sadarbojoties ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK).