Ilgtspējas apņemšanās 2025

2025 ilgtspējas apņemšanās

Mēs fokusējamies uz 2025. gada ilgtspējas apņemšanos.

Mūsu 2025. gada ilgtspējas saistības ir balstītas uz 2020. gada mērķiem un vienlaikus saskan ar „Coca-Cola Company” globālo 2030. gada programmu „Pasaule bez atkritumiem” („World Without Waste”) kopējā redzējumā sistēmas mērogā. 2025. gada saistības ir izaicinošas, tomēr sasniedzamas, un tās ir radītas, lai saglabātu mūsu līdera pozīciju ilgtspējā.

mission-sustainability-graphic mission-sustainability-graphic