Ilgtspējas pārskats

Ilgtspējas pārskats


net-zero-1920 net-zero-1920

Ietekme uz vidi

Mēs apzināmies savu ietekmi uz vidi un klimatu. Atbildība pret vidi ir mūsu uzņēmuma politikas neatņemama sastāvdaļa – mēs darām visu iespējamo, lai samazinātu mūsu ietekmi uz dabu un klimatu un samazinātu dabas resursu izmantošanu.

Vides un klimata jautājumus mūsu organizācijā regulē:

NET ZERO 40 STRATĒĢIJA

Mēs esam apņēmušies līdz 2040. gadam kļūt par nulles neto emisiju organizāciju

Pasaule bez atkritumiem stratēģija 

Mēs vēlamies savākt un pārstrādāt līdz 2030. gadam tādu iepakojuma daudzumu, kas atbilst 100% no tirgū laistā patērētāju iepakojuma.

ilgtspējīgas attīstības politikas

Mūsu politika, kuras pamatā ir trīs pamatvirzieni, nosaka mūsu darbības principus attiecībā uz vidi, kvalitāti un arodveselību un drošību.

vides politika

Mēs veicam darbības atbildīgi, ar pienācīgu rūpību, jo īpaši ietekmes uz vidi un ilgtspējīgas attīstības jomās.

ŪDENS RESURSU AIZSARDZĪBAS POLITIKA

Mēs esam apņēmušies samazināt savu ietekmi uz ūdens resursiem un atbalstīt ūdens saglabāšanas iniciatīvas kopienās, kurās mēs darbojamies.

44%

mēs samazinājām 1., 2. un 3. tvēruma emisijas Coca-HBC Polijas un Baltijas valstīs, salīdzinot ar 2010.gadu.

52%

patērētāju iepakojumu mēs savācām un pārstrādājām Polijā.

100%

iepirktā elektroenerģija, ko izmantojām savās ražotnēs, nāca no atjaunojamiem avotiem


wplyw-ekonomiczny-2732x1964 wplyw-ekonomiczny-2732x1964

Ekonomiskā ietekme

Coca-Cola Sistēmai Polijā un Baltijā ir ievērojama ietekme uz valstu ekonomiku.

Ar savu darbību mēs tieši ietekmējam nodarbinātību, pievienotās vērtības radīšanu un ienākumus vērtību ķēdē, bet arī netieši sniedzam ieguldījumu saistīto subjektu un visas ekonomikas attīstībā. Maksājot nodokļus un nodevas valstī, pateicoties savai darbībai, mēs atbalstām infrastruktūras un sabiedrisko pakalpojumu attīstību.


wplyw-spoleczny-2732x1964 wplyw-spoleczny-2732x1964

Sociālā ietekme

Coca-Cola sistēma Polijā un Baltijā nodarbina vairāk nekā 1800 cilvēkus. Katrs pilnas slodzes darbs ikoniskā zīmola uzņēmumos rada vairāk nekā piecas amata vietas saistītās nozarēs, tostarp transportā, cukurā, lauksaimniecībā un tirdzniecībā. Tas kopā ir gandrīz 10 000 darbavietu.

Mēs piedalāmies sabiedrības dzīvē, iesaistoties un atbalstot sabiedrībai svarīgus jautājumus. Lai gan Coca-Cola ir globāls zīmols, mēs vēlamies būt “labs kaimiņš”, tāpēc, lai kur mūsu rūpnīcas darbotos, mēs kopā ar vietējām kopienām strādājam kopējā labuma labā.

42%

sievietes ieņem amatus Coca-Cola HBC Polijas & Baltijas direktoru padomē.

200.000

līdz šim jaunieši ir izmantojuši #Youth Empowered programmu, lai attīstītu darba tirgū svarīgas prasmes.

12%

mūsu darbinieku vietējā līmenī iesaistās korporatīvajos brīvprātīgā darba projektos.

CCH - 24/7 teaser image CCH - 24/7 teaser image

Mūsu pārskati

 

Zemāk skatīt mūsu pārskatus

Iepriekšējo gadu publikācijas: