Privātuma politika

Paziņojums par privātumu


Šo interneta vietni https://poland-baltics.coca-colahellenic.com/lv pārvalda dalībnieks no uzņēmumu grupas Coca-Cola HBC, kuras galvenā holdinga sabiedrība ir Coca-Cola HBC AG (reģistrēta Šveicē ar uzņēmuma numuru CHE - 235.296.902 un juridisko adresi Turmstrasse 26, 6312 Steinhausen, Šveice).

Visas atsauces uz “mūsu”, “mūs”, “mēs” vai “uzņēmums” šīs politikas ietvaros un piekrišanas paziņojuma ietvaros ir paredzētas kā atsauces uz Coca Cola HBC AG un tā filiālēm, kā katrā gadījumā pienākas.

Uzņēmums Coca Cola HBC ir uzņēmies saistības saglabāt visu https://poland-baltics.coca-colahellenic.com/lv apmeklētāju konfidencialitāti un aizsargāt visus personas datus, ko jūs varētu mums sniegt.

Mēs sniedzam šo Paziņojumu par privātumu, lai palīdzētu jums izprast, kā mēs rīkojamies ar jūsu iesniegtajiem personas datiem. Iesniedzot mums savus personas datus, jūs apliecināt savu piekrišanu mūsu Paziņojumam par privātumu un piekrītat, ka mēs pieņemam, izmantojam un paužam jūsu personas datus, kā norādīts šajā Paziņojumā par privātumu. Ja jūs nepiekrītat šim Paziņojumam, lūgums nesniegt mums jūsu personas informāciju.

Šajā Privātuma politikā ir šādi jautājumi:

 • Kas ir personas dati
 • Kādus personas datus mēs pieņemam no jums, un kā tos izmantojam
 • Sīkfailu politika
 • Datu izpaušana. Kas ir jūsu personas datu saņēmēji
 • Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus
 • Saziņa ar mums un jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un atjaunināt tos
 • Kā tiek veiktas izmaiņas šajā Privātuma politikā un Sīkfailu politikā

 

Kas ir personas dati?

Personas dati ir informācija par identificējamu personu, kā definēts spēkā esošajos likumos, piemēram, vārds un uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs.

Kādus personas datus mēs pieņemam no jums, un kā tos izmantojam

Parasti jūs varat apmeklēt šo interneta vietni, nepaziņojot mums, kas jūs esat, un neatklājot par sevi nekādu informāciju. Mūsu interneta serveri ievāc apmeklētāju izcelsmes IP adreses ar IT saistītu iemeslu dēļ, lai dotu jums iespēju pieslēgties mūsu platformai, nodrošinātu jums mūsu pakalpojumus, bet ne apmeklētāju e-pasta adreses. Taču dažās mūsu interneta vietnes daļās mums jāiegūst jūsu personas dati konkrētam mērķim, piemēram, lai sniegtu jūsu pieprasītu informāciju un arī tad, ja tiek prasīta jūsu reģistrācija mūsu interneta vietnē.

To mēs veicam ar interneta veidlapu palīdzību un ikreiz, kad jūs atsūtāt mums savu informāciju pa e-pastu. Jūs uzzināsit, ka nav obligāti iesniegt mums papildinformāciju, ko mēs prasām, kas nav nepieciešama vai pamatota jūsu pieprasīto pakalpojumu sniegšanai.

Datu subjekts

Ievāktie dati

Ievākšanas mērķi

Ievākšanas attaisnojums

Mūsu interneta vietnes apmeklētājs

IP adrese, domēnvārds, jūsu interneta pārlūkprogrammas versija un operētājsistēma, datu plūsmas dati, atrašanās vietas dati, interneta reģistri

izmērīt apmeklējumu skaitu, vidējo vietnē pavadīto laiku, apskatītās lapas

likumīga interese mūsu interneta vietnes izmantošanas mērīšanai un tās satura uzlabošanai

No mūsu interneta vietnes apmeklētāja; vārds un uzvārds, e-pasta adrese

sniegt jums informāciju par mūsu reklāmas piedāvājumiem, jaunumiem, pasākumiem (biļeteni un citas publikācijas), investoru attiecības vai mūsu gada pārskatu kopijas un administrēt abonēšanas pakalpojumu reģistrus (korporatīvajam webcast pakalpojumam vai e-pasta paziņojumu pakalpojumam)

jūsu iepriekšēja piekrišana, liekot atzīmi attiecīgajā lodziņā, iesniedzot mums savus personas datus

No mūsu interneta vietnes apmeklētāja saņemtais; vārds un uzvārds, adrese, tālruņa, faksa numurs, e-pasta adrese

atbildēt uz jūsu jautājumiem vai apstrādāt jūsu pieprasījumus attiecībā uz jūsu informāciju

attiecīgi rīkoties pēc jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

Biznesa klients / piegādātājs

 

No mūsu biznesa klienta/piegādātāja saņemtais; vārds un uzvārds, adrese, tālruņa, faksa numurs, e-pasta adrese, nodokļu dati, bankas konts preču un pakalpojumu pārdošanai un piegādei, pasūtījumu pieņemšanai, piegāžu veikšanai, rēķinu izrakstīšanai, maksājumu iedalīšanai, jūsu pieprasīto preču un pakalpojumu sniegšanai vai saņemšanai un mārketinga un reklāmas piedāvājumiem.
mūsu savstarpējo līgumsaistību izpilde vai balstoties uz mūsu likumīgo interesi mūsu uzņēmējdarbības veikumam un attīstībai vai piekrišanai (ja nepieciešams) *.
kredītspējīgums, kriminālas / krāpnieciskas darbības, personu apliecinošie dokumenti, kredītreitingi, politiski aktīvas personas un sankciju saraksti korupcijas apkarošana, naudas atmazgāšanas novēršana, sankcijas, Zini Savu Klientu, kredīta un krāpšanas apkarošanas pārbaudes atbilstība juridiskajām saistībām, līguma izpilde, piekrišana (ja nepieciešams), likumīgas intereses.

Potenciāls biznesa klients / Potenciāls piegādātājs

No mūsu biznesa klienta/piegādātāja saņemtais; vārds un uzvārds, adrese, tālruņa, faksa numurs, e-pasta adrese, nodokļu dati, bankas konts potenciālu klientu un piegādātāju novērtēšanai pirms līguma slēgšanas (piemēram, iepirkumu konkursa procedūra), mārketinga un reklāmas piedāvājumiem. likumīgas intereses.
kredītspējīgums, kriminālas / krāpnieciskas darbības, personu apliecinošie dokumenti, kredītreitingi, politiski aktīvas personas un sankciju saraksti korupcijas apkarošana, naudas atmazgāšanas novēršana, sankcijas, Zini Savu Klientu, kredīta un krāpšanas apkarošanas pārbaudes atbilstība juridiskajām saistībām, piekrišana (ja nepieciešams), likumīgas intereses

Klienta / piegādātāja kontaktpersona

Vārds un uzvārds, adrese, tālruņa, faksa numurs, e-pasta adrese, SMS paziņojumu izvēle, individuālās priekšrocības ; 

sazināties ar klientu/piegādātāju biznesa mērķiem (piemēram, pasūtījumu pieņemšanai, pakalpojumu pieprasīšanai), klientu attiecību uzturēšanai, jaunumu paziņošanai klientiem par mārketinga un reklāmas piedāvājumiem.

mūsu savstarpējo līgumsaistību izpilde vai balstoties uz mūsu likumīgo interesi mūsu uzņēmējdarbības veikumam un attīstībai vai piekrišanai (ja nepieciešams) *.

Patērētājs

Vārds un uzvārds, adrese, tālruņa, faksa numurs, e-pasta adrese, identifikācijas numurs un nodokļu maksātāja kods

iesaistīt patērētājus reklāmas pasākumos

mūsu pakalpojumu sniegšana uz reklāmas nosacījumu pamata

Vārds un uzvārds, tālruņa numurs, adrese un e-pasta adrese

reaģēt uz ziņojumiem par problēmām ar produktiem vai bezmaksas tālruņa līnijā saņemtajiem jautājumiem

likumīga interese nodrošināt mūsu produktu kvalitāti un drošību, sniegt pakalpojumus un nodrošināt mūsu klientu apmierinātību

Amata pretendents

 

 

 

 

No amata pretendenta saņemtais; vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, profesionālās kvalifikācijas, pieredze un izglītība 

kandidātu pārvaldība, jūsu pieteikuma izvērtēšana un saziņa ar jums pa tālruni vai e-pastu

likumīga interese izvērtēt jūsu pieteikumu pirms darba līguma noslēgšanas ar mums

piekrišana, lai saglabātu jūsu datus gadījumam, ja būs citas vakances.

Publiski pieejami dati par amata pretendentu: kontaktinformācija, sociālās saites, profesionālās kvalifikācijas, pieredze un izglītība kandidātu pārvaldība, lai uzlabotu, pārbaudītu un atjauninātu amata pretendentu datus un nodrošinātu to derīgumu un pilnību piekrišana
Videointervijas ierakstīšana

lai vadītu intervijas procesu

piekrišana
Testu un vērtējumu rezultāti darbā iekārtošanas procesā kandidātu pārvaldība, lai izvērtētu individuālās prasmes un kompetences piekrišana

Attiecībā uz personas datiem, kas ir nepieciešami mūsu līguma izpildei ar jums / jūsu uzņēmumu, ja jūs mums neiesniegsiet šos personas datus, mēs varbūt nespēsim sniegt iepriekšminēto pieprasīto pakalpojumu. Pretēji tam, ja jūs sniegsiet piekrišanu jebkādu datu apstrādei, jums ir tiesības jebkurā laikā atteikt vai atsaukt savu piekrišanu bez jebkādas kaitējošas ietekmes uz jebkādu līgumu, kas jums var būt noslēgts ar mums.

Kad no jums ar jūsu piekrišanu tiek ievākti tādi personas dati kā jūsu vārds un uzvārds, e-pasta adrese (piemēram, ar interneta veidlapu starpniecību vai pa e-pastu), mēs ievākšanas laikā paziņosim jums, kā izmantosim šos personas datus.

Datu izpaušana. Kas ir jūsu personas datu saņēmēji?

Personas dati, ko jūs mums iesniedzat, tiks glabāti Datu centrā, kas atrodas Krolijā (Crawley) Lielbritānijā, un glabātājs ir uzņēmums ar nosaukumu Rackspace, kura otra darbības vieta atrodas Īrijā. Šie dati ir pieejami vai tiks nodoti mūsu personālam, kas strādā ārpus Lielbritānijas, trešajām pusēm, biznesa partneriem, valdības iestādēm un likumsargāšanas varasiestādēm, mūsu uzņēmējdarbības tiesību pārņēmējiem un piegādātājiem, kurus mēs iesaistām datu apstrādes veikšanā mūsu uzdevumā, no kuriem  daži atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kuri darbojas mūsu vārdā ar visiem šajā politikā noteiktajiem mērķiem un attaisnojumiem.

Saņēmēju kategorijas Koplietošanas mērķis
uzņēmumi Coca ColaHellenic uzņēmumu grupas ietvaros un/vai pakalpojumu sniedzēji - trešās puses, kas mūsu uzdevumā veic datu apstrādi mūsu produktu un pakalpojumu nodrošināšana
jebkuri pakalpojumu sniedzēji - trešās puses, jebkurš Coca Cola HBC saistītais uzņēmums/filiāle, ko mēs esam iesaistījuši jūsu pieprasīto pakalpojumu sniegšanā vai esam pieprasījuši iepriekšminētajiem mērķiem jūsu pieprasīto pakalpojumu nodrošināšana
biznesa partneris jūsu pieprasīto pakalpojumu nodrošināšana
valdības iestādes tiesiska pienākuma izpilde
likumsargāšanas varasiestādes tiesiska pienākuma izpilde
mūsu uzņēmējdarbības tiesību pārņēmēji un piegādātāji jūsu pieprasīto pakalpojumu nodrošināšana
kredītu atsauksmju aģentūras, krāpšanas novēršanas aģentūras, uzņēmumi Coca ColaHellenic grupas ietvaros un/vai pakalpojumu sniedzēji - trešās puses, kas mūsu uzdevumā veic datu apstrādi korupcijas apkarošana, naudas atmazgāšanas novēršana, sankcijas, Zini Savu Klientu, kredīta un krāpšanas apkarošanas pārbaudes

Ja jūs mums iesniedzat personas informāciju, jūs atzīstat šādu informācijas koplietošanu.

Vai jūsu personas dati tiek pārsūtīti ārpus ES?

Tā kā Coca Cola HBC darbojas daudzās valstīs, jūsu personas dati, jo īpaši tie dati, kurus jūs augšupielādējat ar vietnes sadaļas Careers (Karjeras) starpniecību, var būt pieejami darbiniekiem vai piegādātājiem, kuri atrodas ārpus ES, tie var tikt pārsūtīti un/vai glabāti kādā teritorijā ārpus ES, kur datu aizsardzības likumiem var būt zemāks standarts nekā ES. Taču mēs vienmēr nodrošinām, lai jūsu personas datiem būtu tāds pats aizsardzības līmenis, kāds būtu, ja tie paliktu ES robežās, tostarp nodrošinot, lai dati tiktu glabāti droši un izmantoti tikai saskaņā ar mūsu instrukcijām un saskaņoto(-ajiem) mērķi(-iem). 

Noteiktas valstis ārpus ES saņēmušas Eiropas Komisijas apstiprinājumu par ES datu aizsardzības likumiem pamatā līdzvērtīgas aizsardzības nodrošināšanu, tāpēc personas informācijas eksportēšanai uz šīm jurisdikcijām nav nepieciešami papildu drošības pasākumi (pilnu sarakstu skat.: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Valstīs, kuras vēl nav saņēmušas šos apstiprinājumus (piemēram, Krievija), mēs jautāsim jūsu piekrišanu pārsūtīšanai vai pārsūtīsim datus saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātiem līguma noteikumiem, kuros tiek pieprasīti līdzvērtīgas datu aizsardzības pienākumi, tieši saņēmējam, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar spēkā esošu datu aizsardzības likumu mums ir atļauts veikt pārsūtīšanu bez šādām formalitātēm.

Ja vēlaties iepazīties ar jūsu personas datu eksportam piemērojamo specifisko drošības pasākumu apraksta kopiju, sazinieties ar mums, kā noteikts sadaļā "Saziņa ar mums".

Visas trešās puses ārpus ES, kurām tiks pārsūtīti personas dati, veiks datu apstrādi, izpildīs un piegādās pasūtījumus un sniegs atbalsta pakalpojumus mūsu uzdevumā. Mēs varam arī nodot apkopotu informāciju par mūsu vietnes izmantošanu trešajām pusēm, taču tajā nebūs iekļauta informācija, ar kuras palīdzību jūs var identificēt. Mēs paturam sev tiesības izpaust jūsu personas datus saskaņā ar likuma prasībām vai gadījumos, kad uzskatām, ka izpaušana ir nepieciešama mūsu tiesību aizsardzībai un/vai tiesvedības ievērošanai, paklausot tiesas rīkojumam, regulatora pieprasījumam vai kādam citam mums piemērotam juridiskam procesam.

Izņemot gadījumus, kad tas tiek prasīts ar likumu, mēs bez jūsu piekrišanas neizpaudīsim, nepārdosim un neizplatīsim nekādus jūsu mums iesniegtos personas datus. 

Visbeidzot, ja mūsu uzņēmums iesaistīsies kopuzņēmumā ar kādu citu biznesa organizāciju vai tiks tai pārdots vai apvienots ar to, jūsu dati tiks pausti mūsu jaunajiem biznesa partneriem vai īpašniekiem.


Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus

16 gadu veci un jaunāki lietotāji

Ja jūsu vecums ir 16 gadi vai jaunāks, jums pirms jebkādu personas datu iesniegšanas mums jāsaņem vecāku vai aizbildņu atļauja. Bez šīs atļaujas lietotāji nedrīkst iesniegt mums personas datus.

Citas interneta vietnes

Mūsu interneta vietnē atrodas saites uz citām interneta vietnēm, kuras nav pakļautas mūsu kontrolei un uz kurām neattiecas šis Paziņojums par konfidencialitāti un sīkfailiem. Ja jūs ar šo mūsu sniegto saišu palīdzību piekļūsiet citām vietnēm, šo vietņu operatori varbūt ievāks no jums informāciju, ko izmantos saskaņā ar saviem Konfidencialitātes politikas noteikumiem, kas var būt atšķirīgi no mūsējiem. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības par šo operatoru politikas noteikumiem vai jūsu personas datu apstrādi. Mēs ļoti iesakām jums izlasīt jebkādu jūsu apmeklētu saistītu, atsaucēs pieminētu vai saskarošu interneta vietņu paziņojumus par konfidencialitāti un sīkfailiem un noteikumus un nosacījumus pirms jebkādu personas datu iesniegšanu šādās trešo pušu interneta vietnēs.

Ievākto datu drošība un datu saglabāšana

Mēs īstenojam stingrus fiziskos, elektroniskos un administratīvos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus no neautorizētu personu piekļuves un pret nelikumīgu apstrādi, nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu un bojājumiem gan internetā, gan ārpus tā. Mēs saglabāsim jūsu datus tik ilgi, cik būs nepieciešams iepriekšminētajam ievākšanas mērķim, un pēc tam mēs saglabāsim jūsu datus tik ilgi, cik būs prasīts ar likumu.

CCHBC saglabā personas datus identificējamā formātā tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, kā noteikts tiem apstrādes mērķiem, kuriem dati tiek ievākti.

CCHBC nedrīkst uzglabāt personas datus ilgāk, nekā nepieciešams noteikto likumīgo biznesa mērķu izpildei, vai tik ilgi, cik tiek prasīts ar spēkā esošiem likumiem.

CCHBC nosaka personas datu uzglabāšanas periodu saskaņā ar attiecīgajiem likumiem un noteikumiem apstrādes darbību reģistra ietvaros.

CCHBC jāattaisno prasības uzglabāt personas datus tādos periodos, kas ir ilgāki par maksimālo uzglabāšanas periodu saskaņā ar biznesa un reglamentējošajām prasībām, ja nepieciešams.

Daži dati ir jāuzglabā, lai aizstāvētu uzņēmuma intereses, saglabātu pierādījumus un kopumā ievērotu labas uzņēmējdarbības prakses noteikumus. Daži datu uzglabāšanas iemesli ir šādi:

 • Tiesvedība
 • Negadījumu izmeklēšana
 • Drošības incidentu izmeklēšana
 • Reglamentējošās prasības
 • Intelektuālā īpašuma saglabāšana

Internetā bāzēta pārsūtīšana un atteikšanās no atbildības

Lai gan Coca Cola HBC AG īsteno pamatotus aizsardzības pasākumus pret vīrusiem un citiem kaitīgiem komponentiem, interneta būtība ir tāda, ka nav iespējams nodrošināt, lai jūsu piekļuve interneta vietnei būtu nepārtraukta vai brīva no kļūdām vai lai šī interneta vietne, tās serveri vai e-pasta ziņojumi, ko mēs varbūt sūtīsim jums, būtu brīvi no vīrusiem vai citiem kaitīgiem komponentiem.

Saziņa ar mums un jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un atjaunināt tos

Piekļuve datiem, to atjaunināšana un dzēšana

Jums ir tiesības apskatīt personas datus, ko mēs par jums glabājam. Jūs drīkstat arī lūgt mūs veikt nepieciešamas izmaiņas, lai nodrošinātu datu precizitāti un aktualitāti, vai izdzēst personas datus, ko mēs par jums glabājam. Jūs drīkstat arī informēt mūs, ja vēlaties ierobežot datu apstrādi vai iebilstat pret personas datu, ko mēs par jums glabājam, apstrādi. Ja vēlaties šādi rīkoties, aicinām sazināties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas sniegta sadaļā Saziņa ar mums. Jums arī ir tiesības nodot personas datus, ko mēs par jums glabājam, kādam citam pakalpojumu sniedzējam pēc jūsu izvēles.

Piekrišanas atsaukšana

Gadījumā, ja mēs jau esam jums lūguši dot piekrišanu, vai piekrītat, ka apstrādāsim personas datus, ko mēs par jums glabājam, jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību uz piekrišanas pamata pirms atsaukšanas. Ja vēlaties šādi rīkoties, aicinām sazināties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas sniegta sadaļā Saziņa ar mums.

Sūdzības

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Nacionālajā datu aizsardzības inspekcijā. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformāciju var atrast šeit: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Saziņa ar mums

Ja jums ir komentāri par jūsu personas datu izmantošanu no mūsu puses vai jautājumi par šo Paziņojumu par privātumu un sīkfailiem, aicinām sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi:  [email protected]. Mēs labprāt saņemsim jūsu jautājumus un jebkādus ierosinājumus par mūsu Paziņojumu par privātumu un sīkfailiem.

Lai formāli īstenotu savas tiesības saistībā ar jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam, lūdzam nosūtīt pieprasījumu, izmantojot šo saiti: interneta veidlapa

vai sazināties ar mums pa šo e-pasta adresi: [email protected]

Kā tiks veiktas izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā un Sīkfailu politikā

Iesakām periodiski ieskatīties šajā Paziņojumā par privātumu un sīkfailiem, lai uzzinātu par iespējamām izmaiņām. Lai gan mēs paturam tiesības modificēt vai papildināt šo politiku, mēs ievietosim šajā vietnē paziņojumu par jebkādām būtiskām izmaiņām vismaz 30 dienas pēc izmaiņām un, ja nepieciešams, informēsim jūs e-pasta ziņojumā.