Ilgtspējas vērtējumi

Ilgtspējas vērtējumi

„Coca-Cola HBC” ir izvērtēta, ņemot vērā galvenos ilgtspējas etalonus, ieskaitot „Dow Jones” ilgtspējas rādītājus (DJSI) vai „RobecoSAM”, CDP and „FTSE4Good”.

Mēs, „Coca-Cola HBC Polija un Baltija”, esam apņēmušies būt ilgtspējīgas prakses un snieguma priekšgalā dzērienu industrijā.


„DOW JONES” ILGTSPĒJAS RĀDĪTĀJS (DJSI)

„Coca-Cola HBC” ir pasaules ilgtspējas līderis dzērienu industrijā, ieņemot augstākās vietas starp dzērienu ražošanas kompānijām „Dow Jones” Pasaules un Eiropas ilgtspējas rādītājos. Mēs tiekam iekļauti DJSI katru gadu kopš 2008. gada, kas nozīmē, ka tika atzīta mūsu fokusēšanās uz nepārtrauktu ilgtspējas snieguma uzlabošanu. 1999. gadā nodibinātais DJSI tiek uzskatīts par globālu korporatīvās ilgtspējas etalonu.


OGLEKĻA ATKLĀŠANAS PROJEKTA (CDP) RĀDĪTĀJI

2015. gadā CDP piešķīra „Coca-Cola HBC” „B” vērtējumu. CDP ir globāla bezpeļņas organizācija, kas nodrošina dabas kapitāla atklāšanas sistēmu, pēc kuras kompānijas paziņo, pārvalda un koplieto būtisku vides informāciju.


RobecoSAM

„Coca-Cola HBC” tika nodēvēta par industrijas līderi – vislabāko sniegumu kompāniju dzērienu sektorā – un godalgota ar „Gold Class” apbalvojumu „RobecoSAM” ikgadējā korporatīvās ilgtspējas vērtējumā. „RobecoSAM” ir eksperts ilgtspējas investēšanā. Korporatīvās ilgtspējas vērtējums fokusējas uz finansiāli materiālo faktoru pārbaudi, kas ietekmē kompānijas svarīgākos uzņēmējdarbības vērtības veicinātājus.


FTSE4Good

„Coca-Cola HBC” kopš 2001. gada pastāvīgi tiek iekļauta „FTSE4Good” indeksā. Šīs indeksu sērijas ir izstrādātas Londonas fondu biržas kotēto kompāniju snieguma noteikšanai, kas demonstrē spēcīgu vides, sociālo un pārvaldības (ESG) praksi.


Vigeo

„Vigeo” ir vērtējis „Coca-Cola HBC” kopš 2004. gada; 2015. gadā mēs bijām arī „Vigeo Europe Top 120” indeksā. „Vigeo Group” nodrošina analīzi aktīvu pārvaldniekiem, izvērtējot kompāniju sniegumu ilgtspējīgā attīstībā un sociālajā atbildībā.


Forum ETHIBEL

Mēs esam iekļauti „Ethibel EXCELLENCE” investīciju reģistrā kopš 2007. gada. „ETHIBEL” forums ir neatkarīga aģentūra, kas konsultē bankas un brokerus par sociāli atbildīgiem ieguldījumiem, pārbaudot kompāniju ekonomisko, sociālo un ekoloģisko sniegumu visā pasaulē. „ETHIBEL” meklē kompānijas, kas ir sociāli atbildīgās uzņēmējdarbības tendenču noteicējas savā sektorā un reģionā.


ECPI

„Coca-Cola HBC” ir iekļauta ECPI indeksos kopš 2010. gada. ECPI ir vadoša vērtēšanas un indeksācijas kompānija, kas nodarbojas ar ESG (vides, sociālajiem un pārvaldīšanas) pētījumiem kopš 1997. gada.


STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI (SDG)

„Coca-Cola HBC Polija un Baltija” pievienojās stratēģisko attīstības mērķu (SDG) ieviešanas partnerībai, uzņemoties divas saistības vides nozarē. Kompānija solīja, ka līdz 2020. gadam tā centīsies:

  • samazināt ūdens patēriņu rūpnieciskajos procesos uz 1 litru saražotā dzēriena vismaz par 10 % salīdzinājumā ar 2010. gadu, kas saskan ar SDG mērķi Nr. 6 „Tīrs ūdens un sanitārija”;
  • samazināt PET resursu patēriņu uz 1 litru saražotā dzēriena vismaz par 40 % salīdzinājumā ar 2010. gadu, kas saskan ar SDG mērķi Nr. 12 „Atbildīga ražošana un patērēšana”.