Atbalsts vietējai sabiedrībai

Atbalsts vietējai sabiedrībai

Mēs esam aktīvs vietējās sabiedrības loceklis, kas sniedz ekonomisko labumu ar savu pamatdarbību, vienlaikus atbalstot sabiedrības ieguldījumu programmas.

Mūsu mērķis ir radīt pievienotu vērtību sabiedrībā, kurā strādājam, un mēs esam integrējuši korporatīvās atbildības un ilgtspējas aspektus visā uzņēmējdarbībā. Mēs cenšamies strādāt atbildīgi, sadarbojoties ar interesentiem un sabiedrību, atbalstot to attīstību.

 

MŪSU GALVENIE ATBALSTA VIRZIENI:

Mūsu sabiedrības ieguldījumi ir vērsti uz četrām pamatjomām: 

- sabiedrības labklājību;

- jauniešu attīstību; 

- vides aizsardzību un;

- brīvprātīgā darba iniciatīvām.

Cocacola_raport_foto_edit Cocacola_raport_foto_edit

ATBALSTS JAUNIEŠIEM

Jauniešu bezdarbs joprojām ir nopietna problēma daudzās valstīs. Mēs atbalstām uzņēmumu izglītības programmas un palielinām jauniešu iespējas, sniedzot tiem nepieciešamās prasmes un pieeju finansējumam.

Mēs “Coca‑Cola HBC” uzņēmumā stingri ticam jauniešu potenciālam un zinām, ka tieši viņi ir nākamie līderi un izmaiņu īstenotāji sabiedrībā, kurā dzīvojam. Tomēr ne visiem jauniešiem ir vienādas iespējas realizēt savu potenciālu, tāpēc esam uzsākuši projektu “Jauniešu iespēju veicināšana”, lai atbalstītu jauniešus veiksmīgā karjeras uzsākšanā, sniedzot būtiskākās dzīves un uzņēmējdarbības prasmes un veicinot kontaktu tīklu izveidi.

 

Tylicz3 Tylicz3

mēs iesaistāmies brīvprātīgajā darbā

Katrs darbinieks var iesniegt savus ierosinājumus brīvprātīgajam darbam, kurus pēc tam novērtē īpaša neatkarīgu ārēju ekspertu komisija.

Darbinieki var piesaistīt savas ģimenes, draugus un vietējo kopienu pārstāvjus un kopīgi īstenot svarīgus kopienas projektus gan brīvajā laikā, gan darba laikā.

Mūsu sadarbības partneri palīdz koordinēt mūsu centienus šajā sakarā.

Vector Smart Object1 Vector Smart Object1

mēs sniedzam savu ieguldījumu vides aizsardzībā

Pasaule bez atkritumiem ir mūsu vērienīgākais projekts. Lai to sasniegtu, mēs esam apņēmušies palīdzēt savākt un apstrādāt tik daudz pudeles un bundžiņas, cik piegādājam patērētājiem. Mēs arī cenšamies nodrošināt, lai puse no mūsu produktu iepakojuma sastāvdaļām būtu no pārstrādātiem materiāliem. Mēs vēlamies, lai pasaule bez atkritumiem īstenotos no mūsu mērķa par realitāti.