Atbalsts vietējai sabiedrībai

Mēs esam aktīvs vietējās sabiedrības loceklis, kas sniedz ekonomisko labumu ar savu pamatdarbību, vienlaikus atbalstot sabiedrības ieguldījumu programmas.

Mūsu sabiedrības ieguldījumi ir vērsti uz četrām pamatjomām: sabiedrības labklājību, jauniešu attīstību, vides aizsardzību un brīvprātīgā darba iniciatīvām.

Mūsu mērķis ir radīt pievienotu vērtību sabiedrībā, kurā strādājam, un mēs esam integrējuši korporatīvās atbildības un ilgtspējas aspektus visā uzņēmējdarbībā. Mēs cenšamies strādāt atbildīgi, sadarbojoties ar interesentiem un sabiedrību, atbalstot to attīstību.

Īstenojot savu pamatdarbību, kas rada ienākumus darbiniekiem, piegādātājiem un valsts nodokļu sistēmām, mūsu uzmanības centrā vienlaikus paliek ieguldījumi sabiedrības partnerībā un projektos, kas risina vides un sociālos jautājumus.

Tas mums rada platformu, lai varam koncentrēt savus centienus uz jauniešu attīstību un ieviest būtiskas izmaiņas jauniešu dzīvē un sabiedrībā, kurā strādājam.

Jauniešu attīstība

Jauniešu bezdarbs joprojām ir nopietna problēma daudzās valstīs. Mēs atbalstām uzņēmumu izglītības programmas un palielinām jauniešu iespējas, sniedzot tiem nepieciešamās prasmes un pieeju finansējumam.

Mēs “Coca‑Cola HBC” uzņēmumā stingri ticam jauniešu potenciālam un zinām, ka tieši viņi ir nākamie līderi un izmaiņu īstenotāji sabiedrībā, kurā dzīvojam. Tomēr ne visiem jauniešiem ir vienādas iespējas realizēt savu potenciālu, tāpēc esam uzsākuši projektu “Jauniešu iespēju veicināšana”, lai atbalstītu jauniešus veiksmīgā karjeras uzsākšanā, sniedzot būtiskākās dzīves un uzņēmējdarbības prasmes un veicinot kontaktu tīklu izveidi.