Jauniešu aptauja

Svarīgākās prasmes karjeras attīstībai – moderno tehnoloģiju pārzināšana un personīgās prasmes jeb soft skills

panakumuskola2 panakumuskola2

Saskaņā ar Coca-Cola HBC Latvija jaunākās aptaujas* datiem, 72% jauniešu uzskata, ka viņu profesionālajā karjerā svarīga vai izšķiroša nozīme būs prasmēm izmantot modernās tehnoloģijas, tostarp mākslīgā intelekta (AI) risinājumus, kā arī soft skills jeb personīgajām prasmēm. Tāpat kā svarīgas kompetences panākumiem darba tirgū jaunieši izceļ svešvalodu zināšanas (48%), prasmi sadarboties (43%) un kritisko domāšanu (39%). Lai šīs spējas attīstītu, Coca-Cola HBC Latvija turpina īstenot #PanākumuSkola programmu, kas izglīto, iedvesmo un motivē jauniešus viņu karjeras ceļā.

Latvijas jaunieši vecumā no 18 līdz 25 vienlīdz augstu vērtē arī komunikācijas prasmes (38%) un radošumu (38%). Tās tiek attīstītas skolās un augstākās izglītības iestādēs, tomēr pēc respondentu domām profesionālā darba izaicinājumiem mācību iestādēs pilnībā nav iespējams sagatavoties. Vienlaicīgi 41% no aptaujātajiem atzīst, ka šaubās, vai viņu iegūtās prasmes un zināšanas ir pietiekamas profesionālajai izaugsmei un pauž, ka vēlētos jo īpaši stiprināt tieši savas kritiskās domāšanas (49%), komunikācijas (47%) prasmes un stresa noturību (46%).

Pēc respondentu domām īpaši svarīgi nākotnes darba tirgus dalībniekiem ir prast izmantot modernās tehnoloģijas un mākslīgā intelekta sniegtās iespējas – tā uzskata vairāk nekā 3/4 no aptaujātajiem. Tikai 35% no aptaujātajiem šīs prasmes ir attīstījuši izglītības iestādēs. Tāpat tikai puse no jauniešiem var lepoties ar zināšanām un kompetenci IT (49%) un ilgtspējīgas attīstības (50%) jomās.

Aptaujātie atklāj, ka, viņuprāt, visu šo kompetenču attīstīšanai visefektīvāk palīdz tie mācību veidi, kas balstīti uz praksi un saskarsmi ar zinošiem ekspertiem – to atzīmējuši teju 40 % respondentu. Tāpēc Coca-Cola HBC Latvija turpina globālo #YouthEmpowered iniciatīvu, kas Latvijā sadarbībā ar Darba devēju konfederāciju tiek īstenota #PanākumuSkola formātā. Iniciatīvas mērķis ir atbalstīt jauniešus viņu profesionālajā dzīves attīstībā un nākotnes izglītības vai darba izvēlē.

"#YouthEmpowered ir mūsu svarīgākā sociālā iniciatīva, ko īstenojam kā daļu no uzņēmuma Ilgtspējīgas attīstības misijas. Mēs, Coca-Cola HBC Grupa, esam ceļā uz to, lai līdz 2025. gadam atbalstītu vienu miljonu jauniešu viņu izglītības un profesionālajā karjerā. Līdz šim programma pozitīvi ietekmējusi jau vairāk nekā 200 tūkstošus jauniešu Baltijas valstīs un Polijā. Vēlamies un strādājam pie tā, lai saturs, ko piedāvājam, patiešām atbilstu šī brīža darba tirgus tendencēm un jauniešu vajadzībām. #PanākumuSkolā jaunieši var uzkrāt būtisku zināšanu bagāžu – šogad gan praktizēt un attīstīt personīgās prasmes, gan apgūt un darboties ar mākslīgā intelekta sniegtajām iespējām," stāsta Coca-Cola HBC Baltijas un Polijas ģenerāldirektore Ruža Tomiča Fontana.

Latvijā #YouthEmpowered jeb #PanākumuSkola iniciatīva jau kopš 2017.gada tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju. Šajā tikšanās eksperti jauniešus izglītoja par nākotnei vajadzīgo prasmju iegūšanu un izmantošanu savā profesionālajā dzīvē. Pirmā apmācību daļa attālinātā formātā bija kopīga visām Baltijas valstīm un Polijai – tajā ar savas karjeras ceļu un kompetencēm, kas attīstītas dažādos tā posmos, dalījās Coca-Cola HBC Baltijas un Polijas ģenerāldirektore Ruža Tomiča Fontana.

Pasākumā otrajā daļā jauniešus ar saviem stāstiem iedvesmoja un izglītoja jauno mediju un digitālā mārketinga eksperts Artūrs Mednis, pasākumu un TV raidījumu vadītājs un digitālā satura veidotājs Renārs Zeltiņš, Accenture Baltija Talantu studijas vadītāja Zanda Arnava, Latvijas Darba Devēju Konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, kā arī Dailes teātra aktrise un uzņēmēja Lelde Dreimane. Pasākuma moderators jau gadskārtēji – mūziķis, aktieris un TV šovu vadītājs Markus Riva.

Vairāk par iniciatīvu: https://panakumuskola.lv

*Aptauju Coca-Cola HBC Latvija uzdevumā laikā no 2023. gada 21. līdz 29. septembrim veica ARC Rynek i Opinia, izmantojot CAWI metodi. Aptaujā piedalījās 210 jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Respondentu izlase - reprezentatīva un proporcionāla pēc dzimuma un vecuma sadalījuma.