ILGTSPĒJA IR INTEGRĒTA IKVIENĀ MŪSU UZŅĒMUMA DARBĪBAS ASPEKTĀ

Ilgstspējas apņemšanās

Ņemot vērā mūsu Ilgtspējas apņemšanās 2025, mēs koncentrējamies uz sešām galvenajām jomām, kuras mēs saucam par mūsu pamatmērķiem, kas veicina dzīves uzlabošanos, atbalsta mūsu kopienas un aizsargā vidi.