Ilgtspējīga nākotne

Share


ILGTSPĒJA IR INTEGRĒTA IKVIENĀ MŪSU UZŅĒMUMA DARBĪBAS ASPEKTĀ

2025_mission-sustainability-infographic-1 2025_mission-sustainability-infographic-1

Ilgstspējas apņemšanās

Ņemot vērā mūsu Ilgtspējas apņemšanās 2025, mēs koncentrējamies uz sešām galvenajām jomām, kuras mēs saucam par mūsu pamatmērķiem, kas veicina dzīves uzlabošanos, atbalsta mūsu kopienas un aizsargā vidi.