Ilgstspējas sniegums

ilgtspējas sniegums

Mēs informējam par savu ilgtspējas veikumu un progresu .

Mēs aktīvi integrējam visjaunākos ilgtspējas standartus savos uzņēmējdarbības procesos visā darbībā, ievērojot starptautiskos standartus un metodoloģijas.


ZIŅOŠANA PAR ILGTSPĒJU

Mēs nodrošinām visaptverošus ziņojumus un citu pārskata dokumentāciju, jo vērtējam caurskatāmību, uzticēšanos un uzticamību.

Jūs varat atrast mūsu integrētos ikgadējos ziņojumus un atsevišķus ziņojumus par ilgtspēju sadaļā „Pārskati”. 


mission-sustainability-graphic mission-sustainability-graphic

MŪSU STRATĒĢISKO PĪLĀRU ILGTSPĒJĪGA īstenoŠANA

We have established clear commitments with respect to our sustainability performance. These are linked with our business priorities and constitute a part of our overall strategic framework, while focusing on our people who remain the most important pillar to Coca‑Cola HBC’s sustainable growth.


mūsu cilvēki

Mūsu cilvēki ir kompānijas ilgtspējīgas izaugsmes pamats. Veselīgu un drošu darbavietu nodrošināšana, spēju attīstīšana un izaugsmes iespēju sniegšana ir būtiski faktori augsti efektīva darbaspēka atbalstīšanai.


klientu atbalsts

Mūsu kompānijas un zīmolu reputācijas uzturēšana un uzlabošana, iesaistoties un investējot vietējā sabiedrībā un pastāvīgi samazinot ietekmi uz vidi.


patērētāji

Mūsu patērētāju nodrošināšana ar drošu augstas kvalitātes bezalkoholisko dzērienu klāstu, lai atbalstītu informētu izvēli un veselīgu dzīvesveidu.


izmaksu līderība

Radīt tādu uzņēmuma kultūru, lai darbinieki justos un rīkotos kā īpašnieki, meklētu iespējas veicināt efektivitāti, optimizētu standartizāciju, mazinātu sarežģītību un pazeminātu izmaksas uzņēmējdarbības izaugsmes atbalstam.