Mūsu ieguldījums

MŪSU IEGULDĪJUMS

Mūsu vērtības ir uzņēmuma pamatā un tās definē aktivitātes, kurās mēs piedalāmies, attiecības, kurās esam un kuras vēlamies attīstīt, lai īstermiņā un ilgtermiņā radītu pievienoto vērtību visām mūsu ieinteresētajām pusēm.

Mēs strādājam saskaņā ar vērtībām, kuras ir pamats mūsu ikdienas darbam un sadarbībai ar klientiem, piegādātājiem, biznesa partneriem un darbiniekiem.


MŪSU VĒRTĪBAS

Viss sākas ar mūsu vērtībām. Tieši tās padara mūs atšķirīgus, motivē, iedvesmo un dod enerģiju, palīdzot sasniegt mūsu mērķus.

 • Īstums: mēs dziļi izjūtam savas vērtības, mēs rīkojamies godīgi un darām to, kas ir pareizi, nevis viegli
 • Izcilība: mēs cenšamies pārsteigt ar aizrautību un ātrumu
 • Mācīšanās: mēs klausāmies un mācāmies ar dabisku zinātkāri
 • Rūpes par mūsu cilvēkiem: mēs viņiem ticam, ieguldām viņos un sniedzam viņiem iespējas
 • Vienota komanda: mēs ticam sadarbības spēkam, veicinot saskarsmi
 • Esam ieguvēji kopā ar klientiem: visa mūsu darbība ir koncentrēta uz mūsu klientiem

VĒRTĪBAS RADĪŠANA MŪSU KLIENTIEM

Kā līderis dzērienu tirgū, mēs katru dienu cenšamies būt labākais partneris mūsu 140 000 klientiem. Mēs apzināmies, ka mūsu uzticamība tieši ietekmē viņu biznesu.

Mums ir vienāda, profesionāla pieeja visiem mūsu biznesa partneriem neatkarīgi no tā, vai tie ir nelieli ģimenes uzņēmumi, restorāni, lielveikali, lielviekalu ķēdes vai citi mazumtirdzniecības uzņēmumi. Mēs cenšamies atbalstīt mūsu biznesa partnerus, lai veicinātu viņu panākumus konkurētspējīgā tirgū.


MŪSU RESURSI

Mēs rūpīgi pārvaldām mūsu uzņēmumam pieejamos resursus.

 • Cilvēkresursus: mūsu darbiniekus.
 • Dabas resursus: ūdeni, enerģiju un citus dabas resursus.
 • Sociālos: tostarp mūsu reputāciju un mūsu spēju nopelnīt un saglabāt ieinteresēto pušu uzticēšanos.
 • Finansiālos resursus: visus līdzekļus, kas iegūti, izmantojot finansējumu, vai no mūsu darbības vai ieguldījumiem.
 • Intelektuālos resursus: tostarp mūsu zīmolus un zīmolus, kurus mēs licencējam, kā arī patentētās tehnoloģijas, standartus, licences un procesus.
 • Rūpniecības resursus: iekārtas un ēkas.

RADĀM VĒRTĪBU MŪSU IETEKMES PUSĒM, VIENLAIKUS PAAUGSTINOT VĒRTĪBU.

 • Mēs radām pievienoto vērtību mūsu ieinteresētajām pusēm, kas savukārt sniedz ieguldījumu mūsu uzņēmumam.
 • Darbiniekiem: mūsu cilvēku izaugsmes veicināšana, apbalvošana un atalgošana nodrošina kvalificētu un motivētu darbaspēku.
 • “The Coca‑Cola Company”: ieguldījumi populārākajos zīmolos un mūsu uzņēmumā kopā ar nevainojamu darbību ražošanā un tirgū nodrošina ilggadīgu, auglīgu sadarbību.
 • Sabiedrībai un videi: vietējās sabiedrības dzīves bagātināšana, sabiedrības labklājības veicināšana un vides aizsardzība stiprina mūsu klātbūtni un nopelna sabiedrības uzticēšanos.
 • Klientiem: atbalstot mūsu tirdzniecības partnerus un palīdzot tiem izveidot savu uzņēmumu, mēs iegūstam dažādus pārdošanas kanālus.
 • Patērētājiem: patērētāju vajadzību apmierināšana, piedāvājot izvēli un kvalitāti, rada ieņēmumus, kas veicina mūsu uzņēmuma ilgtspējību.
 • Akcionāriem: nodrošinot spēcīgu, ilgtspējīgu peļņu un dividendes, veidojas atbalstoša akcionāru bāze.