Pārskati

pārskati

Ik gadu izstrādājam ilgtspējas pārskatus, kas aptver mūsu centienus šajā jomā. Pārskati sagatavoti, pamatojoties uz globālo pārskatu principiem (GRI), aptverot būtiskākās ilgtspējas pamatjomas: ietekmi uz vidi, sociālo atbildību un ekonomisko ietekmi.


Cocacola_raport_foto_15 Cocacola_raport_foto_15

Finanšu pārskats Coca-Cola HBC Latvija

gada-parskats gada-parskats

MAINĪTIES, LAI UZVARĒTU

Coca-Cola HBC Grupas 2020.gada integrētais pārskats