Pārskati

pārskati

Ik gadu izstrādājam ilgtspējas pārskatus, kas aptver mūsu centienus šajā jomā. Pārskati sagatavoti, pamatojoties uz globālo pārskatu principiem (GRI), aptverot būtiskākās ilgtspējas pamatjomas: ietekmi uz vidi, sociālo atbildību un ekonomisko ietekmi.