pārskati

"Coca ‑ Cola HBC Polijas un Baltijas" biznesa vienība tika izveidota 2019. gadā. Pārejas gadā mēs sagatavojām divus atsevišķus ilgtspējas pārskatus, kas aptver mūsu centienus šajā jomā 2019. gadā. Abi ziņojumi ir sastādīti, pamatojoties uz globālo pārskatu principiem (GRI), aptverot būtiskākās ilgtspējas pamatjomas: ietekmi uz vidi, sociālo atbildību un ekonomisko ietekmi.


Cocacola_raport_foto_14 Cocacola_raport_foto_14

SKATIET MŪSU JAUNĀKOS PĀRSKATUS ŠEIT: 

 

gada-parskats gada-parskats

MAINĪTIES, LAI UZVARĒTU

2020.gada integrētais pārskats