Mūsu pieeja

Mūsu pieeja

MŪSU ILGTSPĒJAS TAKTIKA

Līdz ar mūsu biznesa izaugsmi cenšamies darboties ilgtspējīgi, lai palīdzētu saglabāt ekosistēmas nākamajām paaudzēm.

test test

Ilgtspēja ir integrēta ikvienā mūsu biznesa aspektā. Tā ir fundamentāla mūsu biznesa stratēģijai, kā mērķis ir radīt vērtību un nodot to visām iesaistītajām pusēm. Tas nosaka visu mūsu uzņēmējdarbību un sadarbības veidošanu.

Lai risinātu svarīgākās globālās problēmas, kas skar mūsu nozari, vietējo sadarbību un planētu, mēs sadarbojamies visās biznesa funkcijās ar mērķi meklēt risinājumus. Mēs cenšamies, veltot enerģiju ar kopējo labklājību saistītiem jautājumiem, – vienreizlietojamas plastmasas un iepakojuma atkritumi, nevienlīdzība, klimata pārmaiņa, veselība un uzturs ir tikai daži no tiem.

Mēs patiesi uzskatām, ka visiem uzņēmējiem ir jāuzņemas atbildība šajā jomā un jāpiedalās globālu un lokālu jautājumu risināšanā. Tā kā viens uzņēmums nevar atrisināt visas problēmas, mēs vēlamies apvienot spēkus un zināšanas un sadarboties arī ar ārējām iesaistītajām pusēm.

Mums jau ir ilga pieredze ilgtspējas saistību noteikšanā mūsu uzņēmumam un sekojot virzībai uz mērķu sasniegšanu. 2018. gadā mēs izlēmām publiski pavēstīt mūsu ilgtspējas saistības caurskatāmi un vienkārši, izziņojot mūsu Misiju 2025.

Mūsu Misiju 2025 veido 17 ilgtspējas saistības. Mēs to izveidojām, sekojot materialitātes taktikai un saskaņojot to ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (United Nations Sustainable Development Goals – SDG) un to īstermiņa mērķiem. Tādējādi mūsu Misijas 2025 uzmanības centrā ir saistības 6 svarīgākajās mūsu vērtības ķēdes jomās: CO2 izmešu daudzuma samazināšana; ūdens lietošana un taupība; centieni Pasaule bez atkritumiem (World Without Waste); ilgtspējīga sastāvdaļu ieguve; uzturvērtība; mūsu darbinieki un vietējā sabiedrība.

Our approach Our approach