Uzņēmuma “Coca-Cola HBC” ražotne Lietuvā saņem zelta sertifikātu par atbildīgu ūdens resursu izmantošanu

Uzņēmuma “Coca-Cola HBC” ražotne Lietuvā saņem zelta sertifikātu par atbildīgu ūdens resursu izmantošanu

Neptunas-razotne-Varena Neptunas-razotne-Varena

2021.gada oktobrī “Coca-Cola HBC” ražotne Varenā, Lietuvā saņēmusi zelta sertifikātu par atbilstību starptautiskās Ūdens resursu pārvaldes alianses (Alliance for Water Stewardship (AWS)) standartiem. Šī ir vienīgā ražotne Baltijā, kas saņēmusi šādu atzinību. Pēdējo piecu gadu laikā uzņēmums “Coca-Cola HBC” savās ražotnēs ir samazinājis ūdens patēriņu uz vienu litru saražotā dzēriena par 30%. Atbildīgs ūdens patēriņš ir viens no galvenajiem uzņēmuma ilgtspējas mērķiem.

AWS ir starptautiski novērtēts sertifikāts, kura saņemšana nozīmē, ka uzņēmums veic savu darbību saskaņā ar globālo ūdens resursu pārvaldības modeli. Uzņēmums “Coca-Cola HBC” Polijā un Baltijas valstīs jau kopš pagājušā gada savās ražotnēs ievēro šos starptautiskos standartus. Kā daļu no sertifikācijas procesa, tika veikts pilns “Coca-Cola HBC” ražotņu novērtējums, lai izvērtētu uzņēmuma veiktās darbības ūdens patēriņa samazināšanā un kvalitātes uzlabošanā.

Kā min “Coca-Cola HBC” ģenerāldirektors Polijā un Baltijas valstīs Jāks Mikels (Jaak Mikkel): “Zelta atzinība AWS sertifikācijā ir svarīgs novērtējums no ārējiem auditoriem par mūsu spēju sasniegt mūsu ambiciozās apņemšanās ūdens resursu pārvaldības jomā un spējai uzlabot mūsu ilgtspējas standartus.”

“Pēdējo piecu gadu laikā mēs esam samazinājuši ūdens patēriņu uz vienu litru saražotā dzēriena par 30%. Ilgtspējīgs ūdens resursu patēriņš ir viens no mūsu ilgtspējas misijas 2025.gadam pīlāriem, tāpēc mēs vēlamies turpināt samazināt ūdens patēriņu mūsu ražošanas procesos. Mēs ne tikai sekojam starptautiskajiem standartiem, bet arī regulāri piesaistām ārējos auditorus mūsu prakses izvērtēšanai,” piebilst Varenas ražotnes vadītājs Justinas Kirbutas.

“Šīs pozitīvās izmaiņas, galvenokārt, ir rezultāts mūsu darbinieku aktīvajai iesaistei. Mēs iekšēji veidojam vairākas programmas, kas aicina darbiniekus aizdomāties par ūdens patēriņu un zudumiem, uzsverot, ka katram pilienam ir nozīme. Samazināt ietekmi uz vidi ir svarīga vērtība mūsu korporatīvajā kultūrā. Mūsu darbinieki izprot atbildīga ūdens patēriņa nozīmi un ir šīs idejas vēstneši, kas mums ļauj sasniegt ievērojamus rezultātus,” turpina Justinas Kirbutas. “Pārmaiņu process ir balstīts ciešā sadarbībā ar mūsu galvenajām iesaistītajām pusēm, ieskaitot vietējo kopienu iesaisti. Šis vienotais redzējums uz ūdens resursu atbildīgu patēriņu mūsu uzņēmuma attīstībā ļauj mums labāk izprast un turpināt sekot mūsu kopējiem mērķiem.”

Šogad Varenas ražotne saņēma AWS zelta novērtējumu, iezīmējot Neptunas minerālūdens ražotni kā pirmo, kas saņēmusi šāda veida atzinību Lietuvā un Baltijas valstīs. AWS prasības, lai sasniegtu šo standartu, nosaka starptautiskā Ūdens resursu pārvaldes Alianse (AWS). AWS prasības ir standarts, ko cenšas sasniegt visi vadošie minerālūdens ražotāji, ieskaitot “Coca-Cola HBC”. Prasību ieviešana un standartu ievērošana nepārtraukti tiek uzraudzīta, veicot starptautiskus auditus.

Galvenie AWS sertifikācijas mērķi ir sasniegt un nodrošināt ilgtspējīgu ūdens resursu patēriņu, nodrošināt augstu ūdens bioloģisko un ķīmisko sastāvu, sekot līdzi caurskatāmam ūdens patēriņa pārvaldību, kā arī aizsargāt teritorijas, kur ūdens ieguve ir aizsargāta.