Upes sakopšanas talka kopā ar Pasaules Dabas Fondu

Upes sakopšanas talka kopā ar Pasaules Dabas Fondu

upes-sakopsana-1 upes-sakopsana-1

Oktobrī kopā ar Pasaules Dabas Fondu Latvijā tika organizēts Talkas pasākums Latvijā, atjaunojot Auces upes tecējumu un izvācot nokritušos kokus un iznīcinot ūdensaugus – iztīrot upi gandrīz 600 metru garumā.

Samazinoties upju caurplūdei, pasliktinās ūdeņu bioloģiskā kvalitāte, samazinās ūdens augu un ūdens dzīvnieku daudzveidība tajās. Iemesli tam var būt dažādi – gan bebru darbības ietekme, gan dažādu dabas procesu rezultātā upēs sakritušie koki, tāpat arī upju aizaugšana, palielinoties organisko vielu daudzumam. Lai atjaunotu upes plūdumu, sakritušie koki ir jāizvāc, bet biezi saaugušie ūdensaugi jāiznīcina. Skābekļa daudzumu upēs iespējams palielināt arī atsevišķos posmos, ievietojot akmeņus, tā veidojot straujteces.

upes-sakopsana-3 upes-sakopsana-3
upes-sakopsana-2 upes-sakopsana-2
upes-sakopsana-4 upes-sakopsana-4