ilgtspējas apņemšanās

Saskaņā ar 2017. gada skaitļiem mūsu dzesēšanas aprīkojums, tāds kā dzesētāji veikalos, rada gandrīz 40 % no oglekļa izmešiem.

Līdz ar mūsu atspirdzinošajiem negāzētajiem un gāzētajiem dzērieniem daudzi cilvēki pamana vēl kādu interesantu elementu klientu veikalos – mūsu dzesētājus. Tā kā vēlamies, lai mūsu dzērieni vienmēr tiek pasniegti perfekti, vajag daudz dzesētāju. Tā kā dzesēšanas aģenti ir kaitīgi videi, mūsu dzesēšanas aprīkojums rada negatīvu ietekmi, sagādājot gandrīz 40 % no oglekļa izmešiem (saskaņā ar mūsu 2017. gada datiem).

Cenšoties samazināt izmešu daudzumu visā vērtības ķēdē, tostarp arī klientu tirdzniecības vietās, mēs ieviešam jaunas paaudzes ‘iCOOLers’, kuros tiek izmantoti dzesēšanas aģenti ar globālās sasilšanas nulles potenciālu un par 57 % labāku enerģijas efektivitāti.

Līdz 2018. gada beigām šādi paredzēti jau 13 % no visiem mūsu dzesētājiem, ievērojami pietuvinot mūs 50 % mērķa sasniegšanai līdz 2025. gadam. 2019. gada februārī mēs sasniedzām robežpunktu ar 200 000 iCOOLers mūsu klientu tirdzniecības vietās, kas palīdzēja samazināt CO2 izmešus un klientiem samazināt enerģijas izmaksas.

Mūsu biznesa struktūrvienība arī demonstrē spēcīgas līderpozīcijas šī mērķa sasniegšanai. Pašlaik HFC (hidrofluorūdeņradi) nesaturošie dzesētāji Baltijas valstu tirgū ir 31,2 %. Taču jau tiek plānots palielināt šo skaitu par gandrīz 10 procentiem. Līdz šā gada beigām tirgū būs 6739 HFC nesaturošie dzesētāji, kas atbildīs 40,3 %.

Tā kā komercijas un rūpniecības uzņēmumi patērē divas trešdaļas no pasaules elektrības, pāreja uz atjaunojamiem un tīriem enerģijas avotiem ir vitāli svarīga pārejas uz ekonomiku ar zemu oglekļa daudzumu paātrināšanai.

Vai zinājāt, ka divas trešdaļas no visas pasaulē patērētās elektrības patērē rūpniecības uzņēmumi? No tā izriet, ka rūpniecības pāreja uz atjaunojamu un tīru enerģiju ir vitāli svarīga pārejas uz ekonomiku ar zemu oglekļa daudzumu paātrināšanai. Uzņēmumā “Coca-Cola HBC” mēs izmantojam ap 785 miljoniem kWh elektrības mūsu ražotnēs. Mēs apzināmies, kā tas ietekmē vidi, tāpēc radīto izmešu daudzuma samazināšana ir prioritāte. Mums ir svarīgi darboties, paturot prātā, ka klimata centieni un tīra enerģija par pieejamu cenu ir divi no ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Mēs arī esam uzņēmušies saistības samazināt tiešo oglekļa izmešu daudzumu par 30 % un panākt, lai 50 % no kopējās mūsu ražotnēs izmantotās enerģijas būtu iegūti no atjaunojamiem un tīriem avotiem.

2017. gadā 42 % ES un Šveices ražotnēs izmantotās enerģijas bija iegūti no atjaunojamiem avotiem, un mums ir 8 objekti, kuri izmanto elektrību no koģenerācijas. Pagājušajā gadā 10 no mūsu 26 ražotnēm ES un Šveicē izmantoja 100 % atjaunojamu un tīru elektrību, un 2018. gadā arī citas uzsāka šādu pāreju. Piemēram, mūsu Edelštāles ražotne Austrijā noslēgusi ilgtermiņa atjaunojamās elektrības piegādes līgumu par 100 % tās elektrības. Tas ļauj novērst gandrīz 4000 tonnu CO2 izmešu radīšanu katru gadu.

Ievērojot 2025. gada ilgtspējas saistības, mūsu biznesa struktūrvienība sākusi izmantot atjaunojamo enerģiju arī Neptunas ražotnē. Sākot no šā gada, mēs izmantojam 100 % tīru elektrību, ko piegādā no Kauņas Aļģirda Brazauska hidroelektrostacijas, kas atrodas Lietuvā.

Gandrīz 50 % no mūsu 2019. gadā izmantotās elektrības 3 Polijas ražotnēs ir iegūti no atjaunojamiem enerģijas avotiem. Siltuma atguves iekārtas no pārstrādātiem atkritumiem.

Sadarbībā ar uzņēmumu Carrier mēs uzstādījām mūsu ražotnē siltuma sūkni, kas savāks siltumu no pārstrādātiem atkritumiem, un pēc tam iegūtais siltums tiks izmantots apkures vajadzībām, tostarp visas atkritumu pārstrādes uzņēmuma ēkas apsildei, t.i., noliktavas strādnieku ģērbtuvei, atkritumu pārstrādes uzņēmuma strādnieku ģērbtuvei, atkritumu pārstrādes uzņēmuma stūres telpai, laboratorijām un tehniskajām telpām.

Ūdens ir vitāli svarīgs mūsu biznesam un ir svarīgs mūsu dzērienu komponents, taču mēs apzināmies, ka dažas mūsu pudeļu uzpildes ražotnes darbojas teritorijās, kurās trūkst ūdens.

Mēs esam uzņēmušies saistības arī samazināt ūdens patēriņu ražotnēs, kuras atrodas ūdens trūkuma riska teritorijās, par 20 %.

Lai gan Baltijas valstis un Polija neatrodas ūdens trūkuma riska apvidū, mēs cenšamies samazināt ūdens patēriņu uz vienu litru mūsu dzērienu ražošanā. Neptunas ražotnē esam noteikuši mērķi samazināt ūdens patēriņu par 22,5 procentiem. 2017. gadā mēs izlietojām 1,87 litrus ūdens viena litra dzēriena ražošanā. Līdz 2020. gadam mēs plānojām panākt ūdens patēriņa proporciju 1,45. Polijas 3 ražotnēs šis rādītājs ir 1,78 (2019. g.) un mērķis 2020. gadam  – 1,77.

Šī mērķa sasniegšanai veikti šādi pasākumi:

 • pudeļu konveijera līniju eļļošana optimizēta no slapjas uz sausu;
 • ūdens atkārtotas izmantošanas projektu, kā pudeļu skalošanas ūdens atkārtotas izmantošanas, ieviešana;
 • tīrīšanas uz vietas (Cleaning in place – CIP) sistēmas optimizācija, analizējot un optimizējot tīrīšanas posmus;
 • smilšu filtrēšanas biežuma optimizācija ūdens attīrīšanā;
 • regulāru ūdens noplūžu pārbaužu / remontu veikšana (Near Losses – tuvo zudumu programma).

Mēs cenšamies risināt iepakojuma atkritumu problēmu, taču zinām, ka vēl ir daudz darāmā. Mēs vēlamies nodrošināt, lai katrai tirgū izlaistajai pudelei vai skārdenei būtu vairāk nekā viens kalpošanas mūžs, vēlamies izmantot vairāk pārstrādātu materiālu jaunām pudelēm un sadarbojamies ar partneriem, lai palīdzētu savākt iztukšotās pudeles.

Mēs uzskatām, ka ikvienam iepakojumam ir vērtība un kalpošanas iespēja arī pēc tā sākotnējās izmantošanas un tas ir jāsavāc un jāpārstrādā par jaunu iepakojumu vai citiem noderīgiem mērķiem. To var uztvert arī citādi – mēs aizdodam patērētājiem iepakojumu mūsu dzērienu iegādei un viņiem ir pienākums to atdot. Lielāka labuma vārdā, jo mūsu mērķis ir jauna iepakojuma ražošana no pārstrādātajiem materiāliem.

Arī Baltijas valstīs mēs varam pamatoti lepoties – Igaunijā un Lietuvā kopīgi ar mūsu patērētājiem mēs spējam atgūt līdz pat 90 % no mūsu primārā iepakojuma, izņemot augstākās klases alkoholisko dzērienu portfolio. Latvijā mēs veltām lielus pūliņus, lai atkārtotu šos panākumus un būtu patiesi atbildīgi uzņēmēji, kas atzīst aprites ekonomiku – nekas neiet zudumā, visam atrodas jauns lietojums.

Polijā gandrīz 60 % iepakojuma, kas 2019. gadā nonāca tieši pie patērētājiem, tika savākti un pārstrādāti. Rīcības programmā ar motivāciju, kas sākās jau 2018. gadā, bija iesaistīti 4 Polijas lielākie dzērienu ražošanas uzņēmumi brīvprātīgai līdzdalībai PET iepakojuma savākšanā un pārstrādē, kā arī izglītojošas kampaņas rīkošanā patērētājiem. Tā tika īstenota gandrīz 1000 Polijas apdzīvotās vietās ar Polijas tirgū lielākās pārstrādes organizācijas Rekopol uzņēmuma palīdzību. Veiktie pasākumi palīdzēja palielināt PET iepakojuma savākšanu Polijā par vairāk nekā 10 procentiem. Kopīgi ar mūsu biznesa partneriem, sabiedriskajām organizācijām un citām iesaistītajām pusēm mēs uzsākām dažādas iniciatīvas ar mērķi veicināt PET savākšanu un pārstrādi. 60 procenti mūsu iepakojuma, kas nonāca tieši pie patērētājiem, tika savākti un nosūtīti pārstrādei. "Mēs vēlamies būt aktīvs partneris labāko un efektīvāko risinājumu meklējumos mūsdienu pasaules problēmām. Tā kā šīs problēmas ir pietiekami sarežģītas, ar tām nespēj cīnīties tikai viena organizācija, arī pati spēcīgākā. Šodien kā vēl nekad iepriekš uzņēmējiem ir vajadzīgas plašas koalīcijas ar dažādām organizācijām un sektoriem – visu to iesaistīšanās, kam rūp labāka rītdiena," teica Coca-Cola HBC Poland and Baltics sabiedrisko attiecību un komunikācijas direktore Katarzīna Borucka.

Gender equality is a key aspect of the UN Sustainable Development Goals and studies have shown that gender-balanced teams working in inclusive environments are more productive, innovate more and achieve better results.

Currently, 35% of our managers are women, and we are well placed to build on this. By 2025, we want to raise this to 50%.

We are introducing a range of company-wide initiatives to drive diversity in hiring and ensure an inclusive workplace. We are reviewing our recruitment process end-to end, and steps include making sure our career adverts appeal to both women and men. We’re also building an all-embracing leadership development programme to enable our leaders to create inclusive environments where everyone feels they belong.

We believe these activities, and others at group and local level, will help us achieve a better gender balance across our management teams. In Poland & Baltics Business Unit 40% of our senior management team are women. We also encourage the entrepreneurial mindset and women leadership through our local youth education program Youth Empowered.

In Coca‑Cola HBC we are providing young people around the world with the skills and knowledge to face the future with confidence.

In particular, we focus on the so-called neet-group; Young people not in employment, education or training and give these young people the tools they need to face the future with confidence. 

We offer skills, guidance and support to young adults between 18 and 30, along with a network to tap into. Knowledge sessions include workshops, mentoring by general managers and other senior employees, individual coaching sessions and debates with other youngsters, politicians, and representatives from business and academia. We also provide e-learning tools giving easy access to a range of new knowledge.

So far, 21,500 young people have been helped through our #Youth Empowered projects across Europe and Nigeria. More than 500 of our employees have also participated as mentors in these projects, sharing their expertise. The participants have described these projects as once-in-a-lifetime experiences that every young person should take advantage of. Through these activities, we help to empower young people, preparing them for work, and helping them choose a career path.

Youth Empowered program was launched in all Baltic countries in 2017 and its aim is to support the youth on their way to meaningful employment, by providing the most substantial life skills, entrepreneurship skills and promoting the creation of a network of contacts. In Baltics our project partners are Junior Achievement Estonia and Lithuania and Employer’s Confederation of Latvia with whose help we organize in-person workshops alongside mentoring sessions with our employees that help participants to complete a range of programme activities and enables young people to build valuable and long-lasting professional and personal networks that create employment and life opportunities. We have trained over 1300 youngsters in Latvia, 555 in Estonia and around 800 in Lithuania. 

In Poland our partner is Succes Written by Lipstick Foundation. Youth Empowered means YEP.Academy is an Internet platform which offers updated content interesting for young people, tests of competences and abilities, as well as online trainings aiming to help young people to develop skills necessary on the job market, including a calculator of remunerations helping to calculate minimum earnings. These tools were used in 2019 by over 100 000 users. www.yep.academy.

YEP mentoring program and job shadowing

Thinking about young people who would like to check what in practice the work on a given position looks like we prepared the YEP mentoring program offering an opportunity to use the knowledge of the employees of the Coca-Cola system, become familiar with the professional career in selected areas and take the advice from experienced professionals . Additionally, the job

shadowing realized in our company allows for young people to assist the employees of the Coca-Cola system on the working day, due to which the trainees may see in practice what the work on a given post looks like. https://www.youtube.com/watch?v=FXECD8o8wxU&feature=emb_title


VIDE

Mēs samazinām līdz minimumam mūsu darbības ietekmi uz vidi visā vērtības ķēdē, atbilstoši nepieciešamībai ieviešot pasākumus ar specifiskiem mērķiem:

 • samazināt mūsu ūdens un enerģijas patēriņu un radīto atkritumu daudzumu;
 • radikāli samazinātu mūsu siltumnīcas gāzu (Green House Gas – GHG) izmešu daudzumu;
 • uzlabot iepakojuma efektivitāti, veicināt atgūšanu un pārstrādi, samazināt atkritumu nonākšanu pildizgāztuvē;
 • iegūt izejvielas ilgtspējīgi.

VIETĒJĀ SABIEDRĪBA

Mēs palīdzam vietējai sabiedrībai:

 • radot pozitīvu sociāli ekonomisku ietekmi visās mūsu darbības vietās;
 • atbalstot vietējās sabiedrības ūdens un vides aizsardzības programmas;
 • ieviešot prakses programmas un sadarbojoties ar izglītības iestādēm, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību;
 • sadarbojoties ar starptautiskām biedrībām, lai sniegtu palīdzību ārkārtas gadījumos visās mūsu darbības teritorijās.