Ilgstspējas apņemšanās

ilgtspējas apņemšanās

Saskaņā ar 2017. gada skaitļiem mūsu dzesēšanas aprīkojums, tāds kā dzesētāji veikalos, rada gandrīz 40 % no oglekļa izmešiem.

Līdz ar mūsu atspirdzinošajiem negāzētajiem un gāzētajiem dzērieniem daudzi cilvēki pamana vēl kādu interesantu elementu klientu veikalos – mūsu dzesētājus. Tā kā vēlamies, lai mūsu dzērieni vienmēr tiek pasniegti perfekti, vajag daudz dzesētāju. Tā kā dzesēšanas aģenti ir kaitīgi videi, mūsu dzesēšanas aprīkojums rada negatīvu ietekmi, sagādājot gandrīz 40 % no oglekļa izmešiem (saskaņā ar mūsu 2017. gada datiem).

Cenšoties samazināt izmešu daudzumu visā vērtības ķēdē, tostarp arī klientu tirdzniecības vietās, mēs ieviešam jaunas paaudzes ‘iCOOLers’, kuros tiek izmantoti dzesēšanas aģenti ar globālās sasilšanas nulles potenciālu un par 57 % labāku enerģijas efektivitāti.

Līdz 2018. gada beigām šādi paredzēti jau 13 % no visiem mūsu dzesētājiem, ievērojami pietuvinot mūs 50 % mērķa sasniegšanai līdz 2025. gadam. 2019. gada februārī mēs sasniedzām robežpunktu ar 200 000 iCOOLers mūsu klientu tirdzniecības vietās, kas palīdzēja samazināt CO2 izmešus un klientiem samazināt enerģijas izmaksas.

Mūsu biznesa struktūrvienība arī demonstrē spēcīgas līderpozīcijas šī mērķa sasniegšanai. Pašlaik HFC (hidrofluorūdeņradi) nesaturošie dzesētāji Baltijas valstu tirgū ir 31,2 %. Taču jau tiek plānots palielināt šo skaitu par gandrīz 10 procentiem. Līdz šā gada beigām tirgū būs 6739 HFC nesaturošie dzesētāji, kas atbildīs 40,3 %.

Tā kā komercijas un rūpniecības uzņēmumi patērē divas trešdaļas no pasaules elektrības, pāreja uz atjaunojamiem un tīriem enerģijas avotiem ir vitāli svarīga pārejas uz ekonomiku ar zemu oglekļa daudzumu paātrināšanai.

Vai zinājāt, ka divas trešdaļas no visas pasaulē patērētās elektrības patērē rūpniecības uzņēmumi? No tā izriet, ka rūpniecības pāreja uz atjaunojamu un tīru enerģiju ir vitāli svarīga pārejas uz ekonomiku ar zemu oglekļa daudzumu paātrināšanai. Uzņēmumā “Coca-Cola HBC” mēs izmantojam ap 785 miljoniem kWh elektrības mūsu ražotnēs. Mēs apzināmies, kā tas ietekmē vidi, tāpēc radīto izmešu daudzuma samazināšana ir prioritāte. Mums ir svarīgi darboties, paturot prātā, ka klimata centieni un tīra enerģija par pieejamu cenu ir divi no ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Mēs arī esam uzņēmušies saistības samazināt tiešo oglekļa izmešu daudzumu par 30 % un panākt, lai 50 % no kopējās mūsu ražotnēs izmantotās enerģijas būtu iegūti no atjaunojamiem un tīriem avotiem.

2017. gadā 42 % ES un Šveices ražotnēs izmantotās enerģijas bija iegūti no atjaunojamiem avotiem, un mums ir 8 objekti, kuri izmanto elektrību no koģenerācijas. Pagājušajā gadā 10 no mūsu 26 ražotnēm ES un Šveicē izmantoja 100 % atjaunojamu un tīru elektrību, un 2018. gadā arī citas uzsāka šādu pāreju. Piemēram, mūsu Edelštāles ražotne Austrijā noslēgusi ilgtermiņa atjaunojamās elektrības piegādes līgumu par 100 % tās elektrības. Tas ļauj novērst gandrīz 4000 tonnu CO2 izmešu radīšanu katru gadu.

Ievērojot 2025. gada ilgtspējas saistības, mūsu biznesa struktūrvienība sākusi izmantot atjaunojamo enerģiju arī Neptunas ražotnē. Sākot no šā gada, mēs izmantojam 100 % tīru elektrību, ko piegādā no Kauņas Aļģirda Brazauska hidroelektrostacijas, kas atrodas Lietuvā.

Gandrīz 50 % no mūsu 2019. gadā izmantotās elektrības 3 Polijas ražotnēs ir iegūti no atjaunojamiem enerģijas avotiem. Siltuma atguves iekārtas no pārstrādātiem atkritumiem.

Sadarbībā ar uzņēmumu Carrier mēs uzstādījām mūsu ražotnē siltuma sūkni, kas savāks siltumu no pārstrādātiem atkritumiem, un pēc tam iegūtais siltums tiks izmantots apkures vajadzībām, tostarp visas atkritumu pārstrādes uzņēmuma ēkas apsildei, t.i., noliktavas strādnieku ģērbtuvei, atkritumu pārstrādes uzņēmuma strādnieku ģērbtuvei, atkritumu pārstrādes uzņēmuma stūres telpai, laboratorijām un tehniskajām telpām.

Ūdens ir vitāli svarīgs mūsu biznesam un ir svarīgs mūsu dzērienu komponents, taču mēs apzināmies, ka dažas mūsu pudeļu uzpildes ražotnes darbojas teritorijās, kurās trūkst ūdens.

Mēs esam uzņēmušies saistības arī samazināt ūdens patēriņu ražotnēs, kuras atrodas ūdens trūkuma riska teritorijās, par 20 %.

Lai gan Baltijas valstis un Polija neatrodas ūdens trūkuma riska apvidū, mēs cenšamies samazināt ūdens patēriņu uz vienu litru mūsu dzērienu ražošanā. Neptunas ražotnē esam noteikuši mērķi samazināt ūdens patēriņu par 22,5 procentiem. 2017. gadā mēs izlietojām 1,87 litrus ūdens viena litra dzēriena ražošanā. Līdz 2020. gadam mēs plānojām panākt ūdens patēriņa proporciju 1,45. Polijas 3 ražotnēs šis rādītājs ir 1,78 (2019. g.) un mērķis 2020. gadam  – 1,77.

Šī mērķa sasniegšanai veikti šādi pasākumi:

 • pudeļu konveijera līniju eļļošana optimizēta no slapjas uz sausu;
 • ūdens atkārtotas izmantošanas projektu, kā pudeļu skalošanas ūdens atkārtotas izmantošanas, ieviešana;
 • tīrīšanas uz vietas (Cleaning in place – CIP) sistēmas optimizācija, analizējot un optimizējot tīrīšanas posmus;
 • smilšu filtrēšanas biežuma optimizācija ūdens attīrīšanā;
 • regulāru ūdens noplūžu pārbaužu / remontu veikšana (Near Losses – tuvo zudumu programma).

Mēs cenšamies risināt iepakojuma atkritumu problēmu, taču zinām, ka vēl ir daudz darāmā. Mēs vēlamies nodrošināt, lai katrai tirgū izlaistajai pudelei vai skārdenei būtu vairāk nekā viens kalpošanas mūžs, vēlamies izmantot vairāk pārstrādātu materiālu jaunām pudelēm un sadarbojamies ar partneriem, lai palīdzētu savākt iztukšotās pudeles.

Mēs uzskatām, ka ikvienam iepakojumam ir vērtība un kalpošanas iespēja arī pēc tā sākotnējās izmantošanas un tas ir jāsavāc un jāpārstrādā par jaunu iepakojumu vai citiem noderīgiem mērķiem. To var uztvert arī citādi – mēs aizdodam patērētājiem iepakojumu mūsu dzērienu iegādei un viņiem ir pienākums to atdot. Lielāka labuma vārdā, jo mūsu mērķis ir jauna iepakojuma ražošana no pārstrādātajiem materiāliem.

Arī Baltijas valstīs mēs varam pamatoti lepoties – Igaunijā un Lietuvā kopīgi ar mūsu patērētājiem mēs spējam atgūt līdz pat 90 % no mūsu primārā iepakojuma, izņemot augstākās klases alkoholisko dzērienu portfolio. Latvijā mēs veltām lielus pūliņus, lai atkārtotu šos panākumus un būtu patiesi atbildīgi uzņēmēji, kas atzīst aprites ekonomiku – nekas neiet zudumā, visam atrodas jauns lietojums. Jau 2019.gadā tika parakstīts sadarbības memorands, apliecinot visu dzērienu ražotāju, tostarp "Coca-Cola HBC Latvija" vienošanos par mērķtiecīgu sadarbību un finansiālo gatavību, lai Latvijā ieviestu depozīta sistēmu efektīvai iepakojumu savākšanai un otrreizējai pārstrādei un 2021.gadā uzsākts tā īstenošanas process.

Dzimumu līdztiesība ir galvenais ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu aspekts, un pētījumi ir parādījuši, ka dzimumu ziņā līdzsvarotas komandas, kas strādā iekļaujošā vidē, ir produktīvākas, vairāk ievieš jauninājumus un sasniedz labākus rezultātus.

Pašlaik 35% mūsu vadītāju ir sievietes, un mums ir labas iespējas to attīstīt. Mūsu mērķis ir līdz 2025. gadam to paaugstināt līdz 50%.

Mēs ieviešam virkni uzņēmuma mēroga iniciatīvu, lai nodrošinātu iekļaujošu darba vidi. Mēs pārskatām mūsu darbā pieņemšanas procesu, sākot no atlases procesa -  lai mūsu karjeras reklāmas uzrunātu gan sievietes, gan vīriešus. Mēs arī veidojam visaptverošu vadības attīstības programmu, lai ļautu mūsu vadītājiem radīt iekļaujošu darba vidi, kurā ikviens jūtas piederīgs.

Mēs uzskatām, ka šīs aktivitātes, kā arī citas Grupas un vietējā līmeņa aktivitātes palīdzēs mums sasniegt labāku dzimumu līdzsvaru starp visām mūsu vadības komandām. Polijas un Baltijas biznesa nodaļā 40% no mūsu augstākās vadības komandas ir sievietes. Mēs arī veicinām uzņēmējdarbības domāšanu un sieviešu līderību, izmantojot mūsu vietējo jaunatnes izglītības programmu Youth Empowered - Panākumu skola.

Mēs piedāvājam jauniešiem visā pasaulē prasmes un zināšanas, lai jaunieši droši raudzītos nākotnē. Jo īpaši mēs koncentrējamies uz jauniešiem, kas nav nodarbināti un nemācās, dodot šiem jauniešiem nepieciešamos rīkus, lai droši skatītos nākotnē.

Mēs sniedzam prasmes, padomus un atbalstu jauniešiem no 18 līdz 30 gadiem, kā arī veicinām šo jauniešu kontaktu tīklu. Zināšanu sesijās ietilpst semināri, mentorings, individuālas koučinga sesijas un debates ar citiem jauniešiem, biznesa un akadēmiskās vides pārstāvjiem. Mēs piedāvājam arī e-apmācības rīkus, kas ļauj viegli piekļūt virknei jaunu zināšanu.

Programma Panākumu skola ("Youth Empowered") tika uzsākta visās Baltijas valstīs 2017. gadā, un tās mērķis ir atbalstīt jauniešus ceļā uz jēgpilnu nodarbinātību, nodrošinot visbūtiskākās dzīves prasmes, uzņēmējdarbības prasmes un veicinot kontaktu tīkla izveidi. Baltijas valstīs mūsu projekta partneri ir Junior Achievement Igaunija un Lietuva, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācija, ar kuru palīdzību mēs organizējam personāla seminārus kopā ar mentoringa sesijām ar mūsu darbiniekiem, kas palīdz dalībniekiem pabeigt virkni programmas aktivitāšu un ļauj jauniešiem veidot vērtīgas un ilglaicīgas - ilgstoši profesionālie un personālie tīkli, kas rada nodarbinātību un dzīves iespējas. Mēs esam apmācījuši vairāk nekā 1300 jauniešus Latvijā, 555 Igaunijā un ap 800 jauniešu.


VIDE

Mēs samazinām līdz minimumam mūsu darbības ietekmi uz vidi visā vērtības ķēdē, atbilstoši nepieciešamībai ieviešot pasākumus ar specifiskiem mērķiem:

 • samazināt mūsu ūdens un enerģijas patēriņu un radīto atkritumu daudzumu;
 • radikāli samazinātu mūsu siltumnīcas gāzu (Green House Gas – GHG) izmešu daudzumu;
 • uzlabot iepakojuma efektivitāti, veicināt atgūšanu un pārstrādi, samazināt atkritumu nonākšanu pildizgāztuvē;
 • iegūt izejvielas ilgtspējīgi.

VIETĒJĀ SABIEDRĪBA

Mēs palīdzam vietējai sabiedrībai:

 • radot pozitīvu sociāli ekonomisku ietekmi visās mūsu darbības vietās;
 • atbalstot vietējās sabiedrības ūdens un vides aizsardzības programmas;
 • ieviešot prakses programmas un sadarbojoties ar izglītības iestādēm, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību;
 • sadarbojoties ar starptautiskām biedrībām, lai sniegtu palīdzību ārkārtas gadījumos visās mūsu darbības teritorijās.