Pranešimas dėl privatumo

Pranešimas apie privatumą


Žemiau pateikiame mūsų Pranešimą dėl privatumo.

Įvadas

Svetainę https://poland-baltics.coca-colahellenic.com/lt administruoja „Coca - Cola HBC“ įmonių grupės, kurios pagrindinė holdingo bendrovė yra „Coca-Cola HBC AG“ (registruota Šveicarijoje, bendrovės numeris CH-170.3.037.199-9 , registracijos adresas: Turmstrasse 26, 6300 Zug, Switzerland). 

Visos šioje politikoje ar pateikiamame pranešime pasirinkimo pagrindu esančios nuorodos į „mūsų“, „mus“, „mes“ ar „bendrovė/įmonė“ atitinkamai nurodo „Coca Cola HBC AG“ ir jos dukterines įmones.

„Coca - Cola HBC“ yra įsipareigojusi išsaugoti visų svetainės https://poland-baltics.coca-colahellenic.com/lt lankytojų privatumą ir apsaugoti bet kokius asmens duomenis, kuriuos jūs galite mums pateikti. 

Mes pateikiame šį Pranešimą dėl privatumo ir slapukų naudojimo, kad padėtume jums suprasti, ką galime daryti su bet kokiais asmens duomenimis, kuriuos gauname iš jūsų. Teikdami mums savo asmens duomenis jūs nurodote, kad sutinkate su mūsų Pranešimu dėl privatumo ir slapukų naudojimo bei sutinkate, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti jūsų asmens duomenis, kaip kad aprašyta šiame Pranešime dėl privatumo ir slapukų naudojimo. Jei jūs nesutinkate su šiuo pranešimu, prašome neteikti mums savo asmens duomenų.

 • Sritys, kurias apima ši privatumo ir slapukų naudojimo politika:
 • Kas yra asmens duomenys?
 • Jūsų asmens duomenų rinkimas ir surinktos informacijos naudojimas 
 • Slapukų naudojimo politika
 • Atskleidimai. Kas yra jūsų asmens duomenų gavėjai?
 • Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis?
 • Kaip su mumis susisiekti ir jūsų teisės turėti prieigą prie savo duomenų ir juos atnaujinti
 • Kaip bus atliekami šios privatumo politikos ir pranešimo apie slapukų naudojimą pakeitimai

 

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra informacija apie identifikuojamą asmenį, kaip nurodoma galiojančiuose įstatymuose, pavyzdžiui, vardas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.

Asmens duomenys, kuriuos iš jūsų renkame ir surinktų duomenų naudojimas

Jūs galite apsilankyti šioje svetainėje, nenurodydami mums, kas jūs esate, arba neatskleisdami apie save jokios informacijos. Mūsų svetainės serveriai renka pirminius lankytojų IP adresus, o ne elektroninio pašto adresus, IT tikslais tam, kad galėtume jus prijungti prie mūsų platformos ir suteikti jums savo paslaugas. Be to, šioje svetainėje yra skyrių, kuriuose mums gali prireikti rinkti jūsų asmeninius duomenis tam tikru tikslu, pavyzdžiui, suteikti jums tam tikrą jūsų prašomą informaciją ir, kai prašoma, užregistruoti jus mūsų svetainėje.

Tai darome, naudodami elektronines formas, ir kaskart, kai elektroniniu paštu jūs siunčiate mums savo duomenis. Jūs sužinosite, kad neprivalote pateikti jokių kitų papildomų prašomų duomenų, kurie yra nebūtini ar nepagrįsti, kad galėtume suteikti jums jūsų prašomas paslaugas.

Duomenų subjektas

Renkami duomenys

Renkami duomenys

Duomenų rinkimo pagrindas

Mūsų svetainės lankytojas

IP adresas, domeno vardas, jūsų naršyklės versija ir operacinė sistema, srauto duomenys, vietos nustatymo duomenys, prisijungimai prie svetainės, e. pašto adresai, gauti iš mūsų svetainės lankytojų

įvertinti apsilankymų skaičių, vidutinę apsilankymo trukmę, peržiūrėtus puslapius

teisėtas interesas įvertinti mūsų svetainės naudojimą ir tobulinti jos turinį

vardas, el. pašto adresas, kuris gaunamas iš mūsų svetainės lankytojo

tam, kad atsakytume į jūsų užklausas ar įvykdytume jūsų prašymus, susijusius su jūsų informacija

am, kad jūsų prašymu  imtumės reikiamų veiksmų, prieš sudarydami sutartį

Verslo klientas/Tiekėjas

 

vardas, adresas, telefonas, fakso numeris, mokesčių informacija, banko sąskaita, gauna iš verslo kliento/tiekėjo. pardavimas ir prekių bei paslaugų užsakymų priėmimui, pristatymo vykdymui, sąskaitų išrašymui, mokėjimo vykdymui, teikti ir gauti užsakytas prekes ir paslaugas, rinkodaros ir skatinimo initiatyvoms.
mūsų bendrų sutartinių įsipareigojimų vykdymui arba mūsų teisėtam interesui jūsų verslo vykdymu ir raida arba sutikimui (esant poreikiui)*.
kreditingumas, nusikalstama/sukčiavimo veikla, tapatybės dokumentai, kredito reitingai, politikoje dalyvaujančių asmenų ir sankcijų sąrašai kova su korupcija, pinigų plovimu, sankcijos, klientų pažinimas, kreditų ir kovos su sukčiavimu kontrolė teisinių įsipareigojimų laikymasis, sutarties vykdymas, sutikimas (jei duotas), teisėtas interesas

Potencialus verslo klientas / potencialus tiekėjas

vardas/pavardė, adresas, telefonas, fakso numeris, mokesčių informacija, banko sąskaita, gauna iš verslo kliento/tiekėjo prieš sudarant sutartį vykdomiems potencialių klientų ir tiekėjų vertinimams (pvz. Pirkimų proceso metu), rinkodaros ir skatinimo iniciatyvoms. teisėtiems interesams užtikrinti.
kreditingumas, nusikalstama/sukčiavimo veikla, tapatybės dokumentai, kredito reitingai, politikoje dalyvaujančių asmenų ir sankcijų sąrašai. kova su korupcija, pinigų plovimu, sankcijos, klientų pažinimas, kreditų ir kovos su sukčiavimu kontrolė teisinių įsipareigojimų laikymasis, sutarties vykdymas, sutikimas (jei duotas), teisėtas interesas

Kliento / Tiekėjo kontaktinis asmuo

vardas/pavadinimas, adresas, telefonas, fakso numeris, el. pašto adresas, SMS pranešimų parinktys, asmeninės parinktys.; 

susisiekti su klientu/tiekėju verslo tikslais (pvz. priimti užsakymą, suteikti prašomą paslaugą), palaikyti ryšius su klientais, teikti klientams atnaujintą informaciją apie rinkodaros ir skatinimo iniciatyvas.

mūsų bnedrų sutartinių įsipareigojimų vykdymas ar mūsų teisėtas interesas vykdyti ar vystyti mūsų verslą ar sutikimas (pagal poreikį)*.

Vartotojas

vardas, adresas, telefonas, fakso numeris ar el. pašto adresas; ID numeris ir mokesčių kodas.

vartotojų įtraukimas į reklamos ir skatinimo iniciatyvas.

mūsų paslaugų vykdymas, remiantis reklamos ar skatinimo iniciatyvos sąlygomis.

vardas, adresas, telefonas, fakso numeris ar el. pašto adresas.

reaguoti į nemokama telefono linija praneštas su produktais susijusias problemas arba atsakyti į klausimus

teisėtas interesas užtikrinti mūsų produktų kokybę ir saugumą, teikti paslaugas ir užtikrinti, kad mūsų klientai būtų patenkinti.

Kreipiantysis dėl darbo

 

 

 

 

Vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas, profesinė kvalifikacija, patirtis ir išsilavinimas; gaunama iš besikreipiančiojo dėl darbo 

kandidatų valdymas, prieiga prie jūsų paraiškos, susisiekti su jumis telefonu arba el. paštu

teisėtas interesas įvertinti jūsų paraišką, prieš sudarant su mumis darbo sutartį, būtina apdoroti duomenis prieš sudarant sutartį

teisėtas interesas įvertinti jūsų paraišką prieš sudarant darbo sutartį su mumis. Sutikimas išlaikyti duomenis kitiems darbo pasiūlymams

viešai prieinami duomenys apie kandidatą į darbą, nuorodos į socialinius tinklus, profesinė kvalifikacija ir išsilavinimas kandidato duomenų valdymas, siekiant juos papildyti, patvirtinti ar atnaujinti, kad būtų užtikrintas patikimumas ir išsamumas Sutikimas
Video interviu įrašymas

Interviu vedimo procesas

Sutikimas
Įdarbinimo metu atliktų testų ir vertinimų rezultatai Kandidato duomenų valdymas, siekiant vykdyt individualių įgūdžių ir kompetencijų vetrtinimą Sutikimas

Atsižvelgiant į būtinus asmens duomenis, kad galėtume vykdyti mūsų su jumis/jūsų įmone sudarytą sutartį, jei jūs nepateiksite mums šių asmens duomenų, mes negalėsime jums suteikti paslaugų, kaip nurodyta aukščiau. Kalbant apie duomenų tvarkymą, kuris yra pagrįstas jūsų sutikimu, be jūsų sutikimo mes netvarkysime duomenų atitinkamu tikslu, tačiau, jei jūs esate pateikę sutikimą, jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti ar atšaukti savo sutikimą be jokios neigiamos įtakos jūsų turimiems santykiams su mumis. Kai tokie asmeniniai duomenys kaip jūsų vardas ir el. pašto adresas yra surinkti iš jūsų su jūsų sutikimu (pavyzdžiui, per online formas ar el. paštą), informacijos rinkimo metu mes jums pranešime, kur jūsų asmeninius duomenis naudosime.

Atskleidimai. Kas yra jūsų asmens duomenų gavėjai?

Jūsų mums pateikiami asmens duomenys bus saugomi „Rackspace“ įmonės duomenų centre, esančiame Crawley, Jungtinėje Karalystėje. Šios įmonės atsarginė duomenų bazė yra Airijoje, ir prie jos prieigą gali turėti arba gali gauti mūsų įmonės darbuotojai, kurie dirba už JK ribų. Jūsų duomenys taip pat gali būti suteikti trečiosioms šalims, mūsų verslo partneriams, valstybinėms ir teisėsaugos institucijoms, mūsų verslo teisių perėmėjams ir tiekėjams, kurie su mumis bendradarbiauja mūsų vardu duomenims tvarkyti. Kai kurie iš šių subjektų, kurie atlieka šioje politikoje numatytus veiksmus ir turi pateisinamąjį poreikį, yra ne iš Europos ekonominės erdvės.

Gavėjų kategorijos Dalijimosi duomenimis tikslas
Įmonių grupės „Coca Cola Hellenic“ įmonės ir/ar trečiųjų šalių paslaugų tiekėjai, kurie mūsų vardu tvarko duomenis. Tiekti mūsų produktus ir teikti paslaugas
Bet kurie trečiosios šalies paslaugų teikėjai ir bet kuri „Coca Cola HBC“ įmonių grupės dukterinė įmonė ar filialas, kuri mums padeda teikti jūsų prašomas paslaugas aukščiau išvardintais tikslais Jūsų prašomų paslaugų teikimas
Verslo partneriai Jūsų prašomų paslaugų teikimas
Vyriausybės institucijos Vykdyti teisinius įsipareigojimus
Teisėsaugos institucijos Vykdyti teisinius įsipareigojimus
Mūsų verslo teisių perėmėjai ir tiekėjai Jūsų prašomų paslaugų teikimas
Kreditų informacijos teikimo įmonės, sukčiavimo prevencijos institucijos, įmonių grupės „Coca-Cola Hellenic“ įmonės ir/ar trečiųjų šalių paslaugų tiekėjai, kurie mūsų vardu tvarko duomenis Patikrinimai, susiję su kova su korupcija, pinigų plovimu, sankcijomis, klientų pažinimo ir kovos su sukčiavimu kontrolė

Jei jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, jūs sutinkate su tokiu dalijimusi duomenimis.

Ar jūsų duomenys yra perduodami už ES ribų?

Kadangi „Coca-Cola HBC“ veiklą vykdo daugelyje šalių, mums gali prireikti perkelti ir/ar saugoti jūsų asmens duomenis, ypač informaciją, kurią jūs įkeliate į svetainės „Karjeros“ skiltį, kitoje ne ES šalyje, kurioje duomenų apsaugos įstatymai gali būti žemesnio standarto nei ES tam, kad mūsų darbuotojai ar tiekėjai galėtų matyti jūsų duomenis. Vis dėlto pagal galimybes mes visada sieksime užtikrinti, kad jūsų asmens duomenims būtų taikomas toks pats saugumo lygis lyg jie būtų likę ES, įskaitant ir tai, kad jie būtų laikomi saugiai ir būtų naudojami tik pagal mūsų nurodymus ir sutartu (-ais) tikslu (-ais). Daugiau informacijos Further galima gauti pateikus "Karjeros" skyrelio užklausos formą. 

Europos Komisija yra patvirtinusi kurių ne ES šalių, kurios teikia iš esmės lygiaverčią ES duomenų apsaugos įstatymus atitinkančią apsaugą, sąrašą, todėl nereikia papildomos apsaugos perduodant asmens duomenis šioms jurisdikcijoms (žiūrėkite pilną sąrašą čia: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Šalyse, kuriose nėra patvirtintos (pvz., Rusija), mes arba paprašysime jūsų sutikimo perduoti duomenis arba perduosime, vadovaudamiesi Europos Komisijos patvirtintomis sutartinėmis sąlygomis, pagal kurias duomenų gavėjui yra tiesiogiai taikomi lygiaverčiai duomenų apsaugos įsipareigojimai, nebent pagal galiojantį duomenų apsaugos įstatymą mums leidžiama perduoti duomenis be tokių formalumų.

Prašome susisiekti su mumis, kaip nurodyta skyrelyje „Susisiekite su mumis“, jei norėtumėte gauti konkrečių jūsų asmens duomenų perdavimui taikomų apsaugos priemonių kopiją.

Visos ne ES šalys, kurioms bus perduodami duomenys, vykdo ir pristato užsakymus bei teikia papildomas paslaugas mūsų vardu. Mes taip pat galime perduoti trečiosioms šalims sukauptą informaciją apie naudojimąsi mūsų svetaine, tačiau šioje informacijoje nebus duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus identifikuoti. Mes pasiliekame teisę atskleisti jūsų asmens duomenis, kai to reikalauja įstatymas arba kai mes tikime, kad toks duomenų atskleidimas yra būtinas apginti mūsų teises ir/arba vykdyti mums nurodomus teismo procesus, teismo nutartį, kontroliuojančios institucijos prašymą ar bet kurį kitą teisinį procesą.

Mes jokiais atvejais neatskleisime, neparduosime ar neplatinsime jūsų mums suteikiamos informacijos be jūsų sutikimo, nebent tai daryti reikalauja įstatymas. Galiausiai, jei mūsų verslo partneriai sukuria bendras įmones arba jų įmonės yra parduodamos arba susijungia į kitą verslo įmonę, jūsų duomenys gali būti atskleisti mūsų naujiems verslo partneriams ar savininkams. 

Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis

16 metų ir jaunesni naudotojai

Jei jums yra 16 metų arba mažiau, prašome gauti savo tėvų ar globėjų leidimą, prieš pateikiant mums bet kokius asmens duomenis. Be šio sutikimo lankytojams nėra leidžiama teikti mums savo asmens duomenų.

Kitos svetainės

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių mes negalime kontroliuoti ir kurioms netaikomas šis Pranešimas dėl privatumo ir slapukų naudojimo. Jei, naudodamiesi pateiktomis nuorodomis, jūs pateksite į kitas svetaines, tų svetainių operatoriai gali rinkti iš jūsų duomenis, kuriuos jie galės naudoti pagal savo privatumo politikas, kurios gali skirtis nuo mūsų politikos. Mes neprisiimame jokių pareigų ar atsakomybės už jų politikas ir jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mes raginame jus susipažinti su svetainių, į kurias galite būti nukreipiami ir kurių nuorodos ir sąsajos gali būti pateikiamos, pranešimais dėl privatumo ir slapukų naudojimo bei sąlygomis, prieš pateikdami savo asmens duomenis tokiose trečiųjų šalių svetainėse. 

Surinktos informacijos saugumas ir duomenų išsaugojimas

Mes taikome griežtas fizines, elektronines ir administracinio saugumo priemones, kad apsaugotume jūsų duomenis nuo neįgaliotų asmenų prieigos ir neteisėto tvarkymo, atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo internetu ir atsijungus. Mes saugosime jūsų duomenis ne ilgiau nei būtina tam tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, ir po to tiek, kiek numato įstatymas.

CCHBC saugos asmens duomenis identifikuojamu formatu tik tiek, kiek reikia nurodytais duomenų tvarkymo tikslais, kurių pagrindu renkami duomenys.

CCHBC negali saugoti asmens duomenų ilgiau nei reikia nurodytiems teisėtiems verslo tikslams įgyvendinti arba saugos tiek, kiek reikalauja taikytinas įstatymas.

Vykdydama duomenų tvarkymo veiklą, CCHBC nustato asmens duomenų saugojimo laikotarpį pagal galiojančius atitinkamus įstatymus ir reglamentus.

Jei reikia, CCHBC privalo pateisinti reikalavimus saugoti asmens duomenis ilgesniems laikotarpiams nei verslo reikalavimuose ir reglamentuose numatyti maksimalūs saugojimo laikotarpiai.

Kai kuriuos duomenys būtina išsaugoti siekiant apginti įmonės interesus, išsaugoti įrodymus ir apskritai laikytis geros verslo praktikos. Kai kurios duomenų saugojimo priežastys gali būti šios:

 • Bylinėjimasis
 • Nelaimingų įvykių tyrimas
 • Saugumo incidentų tyrimas
 • Norminai reikalavimai
 • Intelektinės nuosavybės išsaugojimas

 

Internetu atliekami perdavimai ir atsisakymas

Nors „Coca-Cola HBC AG“ taiko pagrįstas priemones apsaugoti nuo virusų ir kitų kenksmingų elementų, dėl interneto pobūdžio neįmanoma užtikrinti, kad jūsų prieiga prie svetainės bus be trikdžių ar be klaidų arba kad ši svetainė, jos serveriai ar elektroniniai laiškai, kuriuos mes galime jums siųsti, bus be virusų ar be kitų kenksmingų element. 

Kaip su mumis susisiekti ir jūsų teisės turėti prieigą prie savo duomenų ir juos atnaujinti

Teisė susipažinti su duomenimis, juos atnaujinti ir ištrinti

Jūs turite teisę matyti mūsų apie jus turimus asmens duomenis; jūs taip pat galite mūsų paprašyti juos atitinkamai pakeisti, kad duomenys būtų tikslūs ir atitiktų tikrovę, arba ištrinti mūsų turimus jūsų asmens duomenis. Jūs taip pat galime mus informuoti, jei norite apriboti savo duomenų tvarkymą arba prieštaraujate, kad mes tvarkytume jūsų turimus asmens duomenis. Jei norite tai padaryti, prašome susisiekti su mumis skyrelyje Susisiekite su mumis nurodytais kontaktais. Jūs taip pat turite teisę suteikti savo asmens duomenis, kuriuos mes turime, kitam jūsų pasirinktam paslaugų tiekėjui.

Sutikimo atšaukimas

Jei esame paprašę jūsų duoti sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, kuriuos turime, jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą be jokios įtakos tvarkymo teisėtumui remiantis anksčiau iki atšaukimo suteiktu sutikimu. Jei norite tai padaryti, prašome susisiekti su mumis skyrelyje Susisiekite su mumis nurodytais kontaktais.

Skundai

Jūs turite teisę pateikti skundą nacionalinei duomenų apsaugos institucijai šiais kontaktais. Savo šalies duomenų apsaugos institucijos kontaktus rasite http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Susisiekite su mumis

Jei turite kokių nors pastabų, susijusių su jūsų asmens duomenų naudojimu ar kitų klausimų apie šį Pranešimą dėl privatumo ir slapukų naudojimo, arba negalite pateikti savo užklausos per aukščiau nurodytą nuorodą, prašome susisiekti su mumis el. paštu [email protected]. Mielai lauksime jūsų klausimų ir bet kokių pasiūlymų, kuriuos galite pateikti dėl mūsų Pranešimo dėl privatumo ir slapukų naudojimo. Tam, kad galėtume formaliai užtikrinti jūsų teises, susijusias su asmens duomenų naudojimu, prašytume savo užklausą pateikti paspaudę šią nuorodą arba el. paštu: [email protected]

Kaip bus atliekami šios privatumo politikos ir pranešimo apie slapukų naudojimą pakeitimai

Prašome nuolat pasitikrinti šį Pranešimą dėl privatumo ir slapukų naudojimo, kad žinotumėte pakeitimus. Nors mes pasiliekame teisę keisti ar papildyti šią politiką, mes šioje svetainėje publikuosime pranešimą apie bet kokius didesnius pakeitimus mažiausiai 30 dienų nuo pokyčių, ir tam tikrais atvejais informuosime elektroniniu paštu.