Mūsų parama humanitarinėms misijoms Ukrainoje ir regione

Mūsų parama humanitarinėms misijoms Ukrainoje ir regione

Rašau Jums reaguodamas į dabartinį karą Ukrainoje.

Mintimis ir širdimis esame su kiekvienu, kurį paveikė ši siaubinga situacija. Noriu pabrėžti, kad mūsų esminis prioritetas – mūsų žmonių saugumas ir parama jiems.

Sakau iš asmeninės patirties – nieko nėra baisiau už karą. Jis niekada neišsprendžia problemų. Jis atneša tik nepakeliamą skausmą ir kančią. Kaip niekas kitas jis pakeičia žmonių gyvenimus.

Savo 70 metų istorijoje esame susidūrę su daug sudėtingų situacijų, ir iš jų visad išbridome kaip Viena Komanda. Noriu, kad visada – o ypač esant tokiai situacijai – kiekvienas žmogus mūsų įmonėje, kad ir kurioje šalyje bebūtų, žinotų – mes esame kartu! Visuomet buvome ir visada būsime vieninga komanda, kuri padeda vienas kitam.

Tiek daug jūsų klausia šiomis dienomis, kaip galima padėti mūsų kolegoms, kurie atsidūrė sunkioje padėtyje. Noriu Jums papasakoti, ką mes jau darome, ir kaip Jūs galite prisidėti.

Koordinuojame savo veiksmus su „Coca-Cola Company“, kad padėtumėme tvarkytis su šia milžiniška humanitarine krize. Glaudžiai bendradarbiaujame su Raudonuoju Kryžiumi – Ukrainos Raudonajam Kryžiui paaukosime 1 mln. Eur, tieksime paramą gėrimais.

Raudonajam Kryžiui Rumunijoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Lenkijoje jau paaukojome 550 tūkst. Eur. Šiose šalyse, kurios rūpinasi pabėgėliais iš Ukrainos, aukojame gėrimų ir skatiname savo darbuotojus savanoriauti.

Jau kuriame platformą, kuri leis mūsų darbuotojams aukoti Raudonajam Kryžiui. Sumą, kuri bus surinkta, „Coca-Cola HBC“ padvigubins. Daugiau informacijos apie tai pranešime artimiausiomis dienomis.

Be to, visi TCCC ir „Coca-Cola HBC“ darbuotojai Ukrainoje gali naudotis „Coca-Cola“ darbuotojams skirtu Pagalbos nelaimių atvejų fondu. Jiems jau paaiškinome, kaip kreiptis dėl pagalbos. Jūs taip pat galite paaukoti šiam fondui tiesiogiai: www.coca-colaedrf.org/

Nuolat palaikome ryšį su mūsų žmonėmis Ukrainoje ir kitose paveiktose šalyse. Darome viską, kad jiems padėtume. Taip pat padidinome paramą visiems mūsų darbuotojams pagal Pagalbos darbuotojams programą (Employee Assistance Program).

Tamsiausiomis dienomis mūsų stiprybė slypi žmogiškume ir rūpestyje vieni kitais. Esame kartu su visais savo darbuotojais ir jų šeimomis, kuriuos palietė ši situacija. Dabar kaip niekada svarbu mūsų solidarumas ir bendrumo jausmas. Noriu nuoširdžiai padėkoti tiems, kurie jau aktyviai padeda į nelaimę patekusiems mūsų kolegoms, ir tiems, kurie ketina padėti savo darbais ir aukomis.

Žinau, kad kalbu už mus visus, kai sakau – mes visi viliamės, kad šis karas kuo greičiau ir taikiau baigtųsi.

Su šilčiausiais linkėjimais,

Zoranas