Bendruomenės

BENDRUOMENĖS

Esame aktyvus vietos bendruomenės narys, atnešantis ekonominę naudą per savo verslo veiklą bei investuojantis į bendruomenių programas.

Mūsų investicijos sutelktos šios srityse:

  • bendruomenių gerovė
  • jaunimo ugdymas
  • aplinkosauga

Siekiame kurti pridėtinę vertę bendruomenėse, kurias aptarnaujame, veikti atsakingai, įtraukiant suinteresuotas puses ir bendruomenes bei remiant jų vystymąsį.

Per pagrindines verslo veiklas, kurios generuoja pajamas darbuotojams, mokėjimus tiekėjams ir mokesčius valstybei, skirame dėmesį investavimui į partnerystes su bendruomenėmis bei projektus, kurie atliepia aplinkosauginius ir socialinius iššūkius.

 

Neptunas-Vandens-Svente-goodlife-photography-160 Neptunas-Vandens-Svente-goodlife-photography-160