Mūsų požiūris

Mūsų požiūris

MUSŲ TVARUMO SUPRATIMAS

Augdami kaip verslas siekiame ilgalaikėje perspektyvoje tai daryti tvariai, kad ekosistemos būtų išsaugotos ateities kartoms.

Tvarumas integruotas į visus mūsų verslo aspektus. Jis yra fundementalus pagrindas mūsų verslo strategijai, kuria siekiame kurti vertę ir dalintis ja su suinteresuotomis šalimis. Tvarumas nusako, kaip mes vykdome savo veiklas ir vystome ryšius.

Atliepdami svarbiausius pasaulinius iššūkius, kurie veikia mūsų industriją, bendruomenes ir planetą, visose mūsų verslo funkcijose bendradarbiaujame ieškodami geriausių sprendimų. Mes dedame daug pastangų ir energijos sritims, kurios svarbios bendrai gerovei - tokioms kaip vienkartinio plastiko naudojimo mažinimas ir pakuočių atliekų tvarkymas, nelygybės ir klimato kaitos prevencija, sveikata ir mityba, t.t.

Tikime, kad visi verslai turi dalintis atsakomybe bei prisidėti prie globalių ir vietinių problemųsprendimų. Kadangi viena bendrovė negali įveikti šių iššūkių, norime sujungti jėgas ir žinias, todėl bendradarbiaujame su suinteresuotomis šalimis.

Turime ilgą patirtį, kurią sukaupėme nustatydami mūsų bendrovės tvarumo įsipareigojimus  ir sekdami jų įgyvendinimo progresą. 2018 metais  nusprendėme viešai, skaidriai, paprastu būdu iškomunikuoti mūsų tvarumo įsipareigojimus – „Misiją 2025”.

Misiją 2025” sudaro septyniolika tvarumo įsipareigojimų, kurie yra suderinti su Jungtinių tautų Tvaraus vystymosi tikslais” (EN: Sustainable Development Goals – SDG). Fokusuojamės į šias šešias svarbiausias sritis, susijusias su mūsų kuriame vertės grandine: CO2 pėdsako mažinimas, vandens naudojimas ir saugojimas, strategija Pasaulis be atliekų“, tvarus ingredientų įsigyjimas, mityba, mūsų žmonės ir bendruomenės.

Our approach Our approach