Sistemos ir standartai

SISTEMOS IR STANDARTAI

Mes komunikuojame savo tvaraus vystymosi veiklas ir rezultatus remdamiesi mūsų įsipareigojimais ir tarptautinėmis gairėmis. Aktyviai integruojame naujausius tvarumo standartus į mūsų verslo procesus. 


KOKYBĖ

Produktų kokybė yra mūsų dėmesio centre. Gėrmai, kuriuos gamina "Coca-Cola HBC" Lenkijos ir Baltijos šalių padalinys atitinka visus teisės aktus ir daugelyje sričių viršyja jų reikalavimus.

Šialia išorinių sertifikatų mūsų bendrovė taip apt naudoja vidinę vertinimo sistemą, kuri atitinka mūsų Kokybės politiką. Siekiame, kad kokybės procesai būtų ir vidinio, ir išorinio sertifikavimo subjektas, įskaitant ISO 9001 reikalavimus.


Visos mūsų gamyklos turi ISO 9001 sertifikatus

Nepriklausomos audito bendrovės kas trejetą metų peržiūri mūsų gamykloms suteiktus kokybės sertifikatus. Taip pat kasmet vyksta reguliuojančiųjų institucijų auditai, kurie nuo šio trejų metų ciklo nepriklauso.

"Coca‑Cola HBC" Lenkijos ir Baltijos šalių padalinys į ISO 9001 sertifikavimo sistemą taip pat įtraukė savo Gėrimų šaldymo įrangos, Logistikos ir Prekybos departamentus. Taigi, šaldymo ir pardavimų įranga, kurią naudoja mūsų bendrovė, yra išorinių kokybės standartų subjektas.


Aplinkos saugojimas

Jau daugelį metų mūsų visose gamyklose yra įgyvendintas aplinkosaugos vadybos standartas ISO 14001, su juo yra suderinta mūsų aplinkosaugos vadybos sistema.

Atskirai nuo ISO 14001 normų "Coca-Cola HBC" Lenkijos ir Baltijos šalių padalinys aplinkosaugos srityje turi veiklos kodeksą, kuriame numatyti atsakingos aplinkosaugos vadybos principai, daugelis standartų, susijusių su poveikiu aplinkai (pavyzdžiui, priimtini panaudoto išmetamo vandens parametrai), taip pat programos, kurių metu stebimas ir minimizuojamas bet koks neigiamas poveikis aplinkai.


Europos vandens resursų valdymo standartas (European Water Stewardship - EWS)

Visos mūsų gamyklos yra sertifikuotos pagal EWS standartą ir turi joms suteiktą "auksinį" statusą. Pagrindinis EWS tikslas yra pademonstruoti kaip realybėje saugomas vanduo, pripažinti pažangą kiekviename vandens resurso valdymo etape: pradedant vandens šaltinių apsauga, vėliau efektyviu vandens panaudojimu, nuotekų, išleidžiamų į aplinką, kokybe, bendradarbiavimo su visais vandens naudotojais, suinteresuotomis šalimis ir bendruomene užtikrinimu.


MAISTO SAUGA

Maisto saugos sistema sukonkretina reikalavimus programoms, padedančioms kontroliuoti maisto saugos rizikas gamybos procesuose, esančiuose tarptautinėse maisto tiekimo gradinėse.

2009 metais Tylič gamykla buvo sertifikuota pagal Maisto saugos PAS 220:2008 (EN: Food Safety PAS 220:2008) standartą. Mūsų Radzymino gamykla sertifikuota 2010 metais, Sniatkų gamykla - 2011 metais.


HACCP

Mūsų bendrovė turi Rizikų analizės ir Kritinių kontrolės atvejų (EN: Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP) sistemą, padedančią užtikrinti maisto saugą. Jos tikslas yra eliminuoti pavojus vartotojų sveikatai.

 

Darbuotojų sveikata ir saugumas

Visos trys Lenkijoje esančios mūsų gamyklos turi OHSAS 18001 sertifikatus, kurie yra esminiai interguotai valdymo sistemai. Mūsų darbo ir saugos veiklos tarp kitų reikalavimų remiasi ir pasauliniais reikalavimais, kurių laikosi visi "The Coca-Cola Company" prekės ženklais dirbantys gėrimų gamintojai.