Sustainability Report

Reportas

Dedame visas pastangas, kad verslą vykdytume atsakingai ir išpildytume savo įsipareigojimus, susijusius su tvariu vystymusi. Nuo 2008 m. sistemingai stebime, teikiame ir skelbiame savo metines ekonominio, aplinkosauginio ir socialinio poveikio ataskaitas. Kviečiame susipažinti su 2022 m. tvarumo ataskaita.


net-zero-1920 net-zero-1920

POVEIKIS APLINKAI

Suprantame, kokį poveikį darome aplinkai ir klimatui. Atsakomybė už aplinką yra neatsiejama mūsų įmonės politikos dalis – siekiame kuo labiau sumažinti savo poveikį gamtai ir klimatui bei mažinti gamtos išteklių naudojimą.

Aplinkosaugos iššūkiai mūsų organizacijoje reguliuojami:

„NET ZERO BY 40“ STRATEGIJA

Įsipareigojome iki 2040 m. pasiekti nulinę emisiją ir tapti klimatui neutralia organizacija.

„WORLD WITHOUT WASTE“ (PASAULIO BE ATLIEKŲ) STRATEGIJA

Iki 2030 m. norime surinkti ir perdirbti 100 proc. į rinką patenkančių vartotojams skirtų pakuočių.

TVARIOS VEIKLOS VYSTYMO POLITIKA 

Ši politika nusako mūsų veiklos principus trijose pagrindinėse srityse – aplinka, kokybė ir darbuotojų sauga bei sveikata.

APLINKOSAUGOS POLITIKA 

Mes savo veiklą vykdome atidžiai ir atsakingai, ypač poveikio aplinkai ir tvarumo srityse.

VANDENS RESURSŲ APSAUGOS POLITIKA

Mes įsipareigoję sumažinti savo poveikį vandens resursams ir palaikome vandens kokybės gerinimo iniciatyvas bendruomenėse, kuriose vykdome verslą.

100%

2022 m. Varėnos gamykloje naudojamos elektros energijos buvo pagaminta iš atsinaujinančių šaltinių.

96 %

Varėnos gamyklos atliekų buvo perdirbtos.

PAKUOTĖS IR ATLIEKOS

Mes nuolat mažiname mūsų pakuočių poveikį aplinkai. Mes norėtumėm, kad:

  • Mūsų pakuotės turėtų kaip galima mažesnį poveikį aplinkai visoje tiekimo grandinėje;
  • Perdirbtumėm kaip galima daugiau pakuočių atliekų;
  • Pakartotinai naudotumėm surinktas pakuotes.
88% Estijoje

Mūsų PET pakuočių buvo surinkta ir perdirbta 2022 metais.

62% Latvijoje

Mūsų PET pakuočių buvo surinkta ir perdirbta 2022 metais.

98% Lietuvoje

Mūsų PET pakuočių buvo surinkta ir perdirbta 2022 metais.


20231010-TBIL104528 20231010-TBIL104528

SOCIALINIS POVEIKIS

„Coca-Cola“ sistemoje Baltijos šalyse dirba 248 žmonės. Dalyvaujame socialiniame gyvenime įsitraukdami ir aktualizuodami visuomenei svarbius klausimus.

Nors „Coca-Cola“ yra pasaulinis prekės ženklas, norime būti „draugiški kaimynai“, todėl visur, kur veikia mūsų gamyklos, veikiame išvien su vietos bendruomenėmis dėl bendros gerovės

44%

Moterų užėmė „Coca-Cola HBC“ valdybos narių pareigas Lenkijoje ir Baltijos šalyse.

3300

Jaunuolių buvo apmokyti pagal programą #Youth Empowered 2022 m. Baltijos šalyse.

12%

Skatiname savo darbuotojus savanoriauti, todėl mūsų metinis tikslas yra pasiekti 10% darbuotojų įsitraukimą. Šiam tikslui įgyvendinti, savanoriaujantiems darbuotojams, mes suteikiame 8 val. apmokamo darbo laiko per metus.

CCH - 24/7 teaser image CCH - 24/7 teaser image

MŪSŲ ATASKAITOS

 

PERŽIŪRĖKITE MŪSŲ ATASKAITAS

Ankstesnių metų tvarumo ataskaitų publikavimas: