Tvarumo įsipareigojimai iki 2025

TVARUMO ĮSIPAREIGOJIMAI IKI 2025

Savo dėmesį kreipiame jau į 2025-uosius metus ir naujus tvarumo įsipareigojimus, kurie nurodo, kaip toliau įgyvendinsime tvarumo veiklas.  

Mūsų naujųjų tvarumo tikslų pagrindas yra tikslai iki 2020 metų. Jie bendroje, visą mūsų sistemą apimančioje vizijoje, suderinti su The Coca-Cola Company" strategija Pasaulis be atliekų". Įsipareigojimai iki 2025 metų yra sunkiai, bet paisekiami, jie sukurti, kad leistų mums išlaikyti lyderystės pozicijas tvarumo srityje.

mission-sustainability-graphic mission-sustainability-graphic