Tvarumo misija

MISIJA „TVARUMAS 2025"

Remiantis 2017 m. skaičiais, mūsų šaldymo įranga, tokia kaip šaldytuvai parduotuvėse, yra atsakinga už beveik 40% mūsų CO2 emisijų.

Šalia mūsų gaivinančių gazuotų ir negazuotų gėrimų yra vienas dalykas, kurį daugelis žmonių pastebės mūsų klientų prekybos vietose – tai mūsų šaldytuvai. Visada norime, kad gėrimai vartotojams būtų pateikti idealiai, todėl mums reikia daug šaldytuvų. Tačiau dėl šaldančių medžiagų, kurios yra žalingos aplinkai, šaldytuvų įranga turi neigiamą poveikį ir atsako už beveik 40% CO2 emisijų (2017 m. skaičiai).

Stengiamės sumažinti emisijas visoje mūsų vertės grandinėje, įskaitant klientų prekybos vietas, pristatydami naują šaldytuvų kartą - ‘iCOOLer'ius’, kurie naudoja šaldančias medžiagas su nuliniu poveikiu klimato atšilimui ir yra 57% labiau energiškai efektyvūs.

Iki 2025 metų mes turime pasiekti tikslą, kad tokių šaldytuvų rinkoje būtų 50%. 2019 m. pmūsų verslo padalinio klientų prekybos vietose jau buvo 200,000 iCOOLer'ių, padedančių mažinti CO2 emisijas ir mūsų klientų sąskaitas už elektros energiją. 

Mūsų verslo padalinys demonstruoja lyderystę siekiant šio tikslo. Šiuo metu šaldytuvai be HFC (EN: hydrofluorocarbonado-free) Baltijos šalių rinkoje sudaro 31,2%. Jau suplanuota padidinti šį skaičių beveik 10 %.  

Du trečdaliai visos pasaulyje pagaminamos elektros energijos yra sunaudojama komercinių bei industrinių bendrovių, tad perėjimas į energiją iš atsinaujinančių šaltinių yra kritiškai svarbus, norint pagreitinti perėjimą į žemų CO2 emisijų ekonomiką.

"Coca‑Cola HBC" bendrovė savo gamyklose sunaudoja apie 785 milijonų kWh elektros energijos. Mes suprantame, kokį poveikį tai turi gamtai ir todėl emisijų mažinimas yra mūsų prioritetas. Siekiame atlikti savo vaidmenį, įgyvendindami Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus "Klimato kaitos prevencija" ir "Švari energija".

Esame įsipareigoję savo veikloje iki 30% sumažinti tiesiogines anglies dvideginio emisijas ir 50% gamyklose naudojamos energijos gauti iš atsinaujinančių ir švarių šaltinių.  Įgyvendindama šiuos tikslus mūsų natūralaus mineralinio vandens "Neptūnas" gamykla Varėnoje naudoja 100% švarią energiją, gaminamą Kauno hidroelektrinėje.

Vanduo yra kritiškai svarbus mūsų verslui, tai esminis mūsų gėrimų komponentas. Tačiau mes taip pat žinome, kad kai kurios vandens išpilstymo gamyklos veikia vietovėse, kuriose vandens trūksta. Esame įsipareigoję šiose gamyklose vandens sunaudojimą sumažinti 20%. 

Tam, kad įvertintume riziką vandens baseinuose, kuriuose vykdome veiklą, mes naudojame pasaulyje prižintus stebėsenos įrankius ir duomenų analizę. Mūsų prognozės rodo, kad yra apie 17 vandens atžvilgiu rizikingų vietovių mūsų Grupės veiklos regionuose. Dauguma jų yra Nigerijoje, kur  yra iššūkių dėl prieigos prie vandens ir sanitarijos. 

Taip pat yra paveiktų vietovių Rusijoje, Graikijoje, Kipre ir Armėnijoje, kur mes planuojame įgyvendinto vandens atstatymo veiklas.

Mūsų iniciatyvos apima prieigos prie geriamojo vandens realizavimą bendruomenėse, kuriose jo trūksta, išmetamo vandens valymą ir pernaudojimą, vandens telkinių apsaugą ir atstatymą. 

Net jeigu mūsų Lenkijos ir Baltijos padalinio šalys nėra išsidėsčiusios su vandeniu susijusiose rizikos vietose, siekiame sumažinti vandens kiekį, kurio reikia, kad būtų pagamintas litras mūsų gėrimo.

"Neptūno" gamykloje mes turime tikslą sumažinti gamybos procesuose naudojamo vandens kiekį 22.5%. 2017 m. mes panaudojome 1.87 litrus vandens vienam litrui gėrimo pagaminti. Iki 2020 mes planuojame pasiekti 1.45 litrų rodiklį. 

Dirbame, kad įveiktume pakuočių taršos iššūkį, tačiau žinome, kad dar daug kas turi būti padaryta. Norime užtikrinti, kad kiekvienas butelys ar skardinė, kurią pateikiame į rinką, turėtų daugiau nei vieną gyvenimą, kad naudotume daugiau perdirbtų medžiagų naujiems buteliams ir bendradarbiautume, padėdami juos surinkti po panaudojimo.

Tikime, kad kiekviena pakuotė turi vertę ir gyvenimą po pirminio panaudojimo, kad ji turi būti surinkta ir perdirbta į naują pakuotę ar kitą naudingą dalyką. Tačiau yra ir kitas būdas į tai pasižiūrėti - mes paskoliname vartotojams, kad jie galėtų įsigyti mūsų gėrimus ir tikimės, kad jie jas grąžins. Dėl didesnio gėrio, kadangi mes norime gaminti naujas pakuotes iš perdirbtų medžiagų.

Mūsų pradinis tikslas iki 2020 buvo surinkti ir perdirbti 40%  į rinką pateiktų pakuočių medžiagų. Iki 2017 metų mes jau pasiekėme 41%, aplenkdami savo tikslą. Tad nusistatėme naują tikslą iki 2025 metų surinkti 75% ekvivalentą pirminių pakuočių, kas mums leistų siekti pasaulio be atliekų ambicijos - iki 2030 metų surinkti 100% mūsų pakuočių.  

Baltijos šalyse mes turime kuo didžiuotis - Estijoje ir Lietuvoje kartu mūsų vartotojais mes sugebame surinkti 90% mūsų pirminių pakuočių, išskyrus premium spirits produktų pakuočių dalį. Latvijoje stengiamės pakartoti šią sėkmės istoriją, kad būtume išties atsakingas verslas. Tikime žiedine ekonomika, kurioje nieko nėra išmetama, viskas randa naują gyvenimą.

Lyčių lygybė yra esminis Jungtinių tautų Darnaus vystymosi tikslų aspektas. Studijos rodo, kad lyčių atžvilgiu subalansuotos komandos, dirbdamos įtraukiančioje aplinkoje, yra labiau produktyvios, sukuria daugiau inovacijų ir pasiekia geresnių rezultatų.   

Šiuo metu 35% mūsų vadovų yra moterys, iki 2025 metų mes norime šį rodiklį padidinti iki 50%. Todėl įgyvendiname eilę visą bendrovę apimančių iniciatyvų, kad paskatintume įvairovę samdydami darbuotojus ir užtikrindami įtraukiančią aplinką. Peržiūrime darbuotojų paieškos procesą, ir vienas iš žingsnių apima užtikrinimą, kad karjeros skelbimai būtų patrauklūs ir vyrams, ir moterims. Mes taip pat kuriame visus apimančią lyderystės ugdymo programą, kad įgalintume savo lyderius kurti įtraukiančią aplinką, kur visi jaustųsi jai priklausantys.

Tikime, kad šios ir kitos Grupės bei vietos lygmeniu įgyvendinamos veiklos padės pasiekti geresnio lyčių balanso mūsų vadovų komandose. Lenkijos ir Baltijos šalių padalinyje 40% aukščiausios grandies vadovų yra moterys. Mes taip pat skatiname entreprenerystės mastyseną ir moterų lyderystę per vietines švietimo programas "Youth Empowered".

Visur, kur vykdome veiklą, didžiausias visuomenės iššūkis, su kuriuo šiandien susiduria jaunimas, yra nedarbas. Iš 75 milijonų jaunuolių, kurie gyvena šalyse, kuriose „Coca Cola HBC“ vykdo savo veiklą, 16,5 milijono yra bedarbiai, turintys menkas galimybes įgyvendinti savo karjeros siekius. Jaunimo nedarbas aktualus ir Lietuvoje, nes apie 10 proc. 15 - 24 metų jaunų žmonių čia neturi darbo.

Bendrovėje „Coca Cola HBC“ mes labai tikime jaunų žmonių potencialu. Žinome, kad jie yra ateities lyderiai, kurie įgyvendins pokyčius bendruomenėse. Tačiau ne visi jauni žmonės turi vienodas galimybes realizuoti savo potencialą, tad  „Youth Empowered“ programa suteikia mums platformą sutelkti savo pastangas į jaunimo ugdymą ir kurti teigiamą poveikį jų bei bendruomenių, kuriose vykdome veiklą, gyvenimams.

Lietuvoje programa „Youth Empowered“ prisideda prie jaunimo nedarbo prevencijos. Programos partneris mūsų šalyje yra Lietuvos Junior Achievement -ne pelno siekianti organizacija, kuri mokyklose skatina ir įgyvendina teorines ir praktines rinkos ekonomikos edukacines programas.

Daugiau apie programą sužinokite Facebook esančiame #Youth Empowered Lietuva kanale.
 


Aplinka

Siekiame valdyti mūsų veiklos poveikį aplinkai visoje vertės grandinėje, įgyvendinant šiuos tikslus:

  • mažinti mūsų sunaudojamo vandens ir energijos kiekį bei sudaromas atliekas;
  • mažinti mūsų veikloje susidarančias šiltnamio dujų (EN: Green House Gas - GHG) emisijas;
  • didinti pakuočių efektyvumą, jų surinkimą ir perdirbamumą, mažinti atliekų kiekius, patenkančius į savartynus;
  • pirkimus vykdyti tvariai.

BENDRUOMENĖS

Atsilyginame bendruomenėms:

  • sukurdami pozityvų socialinį - ekonominį poveikį ten, kur vykdome verslą;
  • remdami bendruomenėse įgyvendinamas vandens ir aplinkos saugos programas;
  • įgyvendindami stažuotojų programas ir su švietimo institucijomis kurdami partnerystes jaunimo nedarbo problemai spręsti;
  • partnerystėse su tarptautinėmis organziacijomis skirdami pagalbą krizių atvejais.