Susipažinkite – penki nauji neetatiniai aplinkosaugos inspektoriai

Nuolat bendradarbiaujame su vietos aplinkosaugos inspekcijos specialistais ir rengiame įvairias aplinkos apsaugos iniciatyvas. Juk gamyklai suteiktas „Vandens išteklių valdysenos aljansas“ (ang. „Alliance for Water Stewardship“ – AWS) aukso medalis yra ne tik įvertinimas, bet ir įpareigojimas nuolat rūpintis savo aplinka, ypatingą dėmesį skiriant vandens ištekliams. O Varėnos kraštas yra turtingas vandens. Kitaip, tikriausiai, čia ir mūsų gamyklos nebūtų. Todėl turime prisidėti saugant ir puoselėjant šiuos turtus.

 

Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai

Taip penki „Neptūno“ gamyklos darbuotojai išklausė kursus, dalyvavo mokymuose ir tapo neetatiniais aplinkosaugos inspektoriais – rimta paspirtimi Dzūkijos gamtą saugantiems specialistams, kai tenka atlikti įžuvinimo, telkinių valymo darbus, švietimo akcijas ir kitas veiklas.

Anot naujųjų inspektorių, galimybė prisidėti prie tokių renginių, kaip pernai vykęs upėtakių jauniklių įleidimas į Uosupį, suteikia labai ryškių įspūdžių ir didelį impulsą veikti. „Esame motyvuoti ir ryžtingai nusiteikę saugoti Lietuvos gamtą, prisidėti prie įvairių aplinkosaugos veiklų, akcijų“, – tvirtina gamyklos darbuotojai.