SIA Coca-Cola HBC Latvia Personāla atlases privātuma paziņojums

Personāla atlases privātuma paziņojums

SIA Coca-Cola HBC Latvia Personāla atlases privātuma paziņojums

Izsakot interesi pievienoties Coca-Cola HBC komandai, jūs sniegsiet mums noteiktus personas datus par sevi. SIA Coca-Cola HBC Latvia, kā arī tā meitasuzņēmumi un saistītie uzņēmumi (šīs politikas ietvaros un pieteikšanās paziņojumā minēti kā „CCHBC”, „CCHBC Group”, „mūsu”, „mums”, „mēs”) ir apņēmušies ievērot jūsu privātumu un godīgi un droši pārvaldīt jūsu personas datus. Ar šo privātuma paziņojumu mēs vēlamies jūs informēt, kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus saistībā ar personāla atlases procesu attiecīgajās digitālajās personāla atlases platformās. Šis paziņojums attiecas uz personām, kuras piesakās darbam vai reģistrējas CCHBC Talantu tīklā, apmeklē personāla atlases pasākumu, iziet izvērtēšanu uzņēmumā CCHBC vai piedalās citos personāla atlases procesos.

Ja vien nav norādīts citādi, SIA Coca-Cola HBC Latvia ir atbildīgā persona par jūsu personas datu apstrādi jeb „datu pārzinis”. Ja jūs piesakāties darbam kādā no citiem CCHBC grupas uzņēmumiem, tad šis CCHBC uzņēmums arī ir datu pārzinis.

Personas dati, kurus mēs vācam

Mēs varam vākt personas datus tieši no jums, no trešajām pusēm vai publiskiem avotiem, kā arī automātiski, piemēram, izmantojot mūsu personāla atlases platformas. Šajā privātuma paziņojumā „personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu. Personas datu piemēri: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, IP adrese un tālruņa numurs.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izvērtētu jūsu pieteikumu pirms darba līguma noslēgšanas, kā arī atbilstoši likumiem, kuri attiecas uz CCHBC (piemēram, saistībā ar vienlīdzīgām iespējām). Ja jūs nevarat sniegt mums pieprasīto informāciju, mēs nevaram novērtēt jūsu atbilstību darbam, uz kuru esat pieteikušies, vai sazināties ar jums.

Ja mēs no jums pieprasīsim papildu personas datus, mēs jūs informēsim par to, vai tie ir paredzēti jūsu līguma izpildei vai arī nepieciešami likumā noteiktu pienākumu izpildei. Mēs arī paziņosim par to, kādas būtu sekas, ja jūs mums tos nesniegsit, un kādi būtu riski saistībā ar to, ka mēs izmantojam personas datus.

Personas dati, ko mēs vācam tieši no jums vai kurus jūs sniedzat personāla atlases aģentūrai mūsu vārdā

1. Identifikācijas informācija: uzvārds, vārds, dzimšanas dati, valoda, dzimums, derīga autovadītāja apliecība, valsts apdrošināšanas vai cits identifikācijas numurs, jūsu vīza, pase vai darba atļaujas dokumenti.

2. Kontaktinformācija: adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un pasta adrese.

3. Darba pieteikuma dati: CV jeb dzīvesgājuma apraksts, pieteikuma veidlapas dati, intervijas piezīmes, sertifikāti, diplomi, profesionālā kvalifikācija un profesionālā pieredze, valodu prasmes, vēlamā alga, sākuma datums/uzteikuma termiņš, kas jāņem vērā, īpašumtiesības un jūsu fotogrāfija, ja jūs sniedzat to mums apzināti un brīvprātīgi.

4. Informācija par veselību: (kuru sniedz mūsu arodveselības speciālists, tā ir ierobežota tikai ar paziņojumu par piemērotību darbam).

5. Tiesu dati: informācija par sodāmību, finansiālā godīguma pārbaudēm vai citām neatkarīgām pārbaudēm, izziņas par sodāmību un noziedzīgiem nodarījumiem

6. Informācija par interviju un novērtējumu:

 • Tiešsaistes intervijas video un audio ieraksti;
 • Intervijas plānošanas informācija;
 • Vadīšanas un funkcionālo prasmju testu rezultāti;
 • Vadītāja prasmju un uzvedības novērtējumu rezultāti (lomu spēles un simulācijas);
 • Uz spēlēm balstītu novērtējumu rezultāti, dati par jūsu mijiedarbību, kā arī jūsu atbilžu novērtējums un analīze attiecībā pret atbilstības kritērijiem (piemērotība darbam).

Personāla atlases aptaujas: mēs varam apkopot informāciju par mūsu personāla atlases procesu, piemēram, par to, kā jūs uzzinājāt par darbu, un par došanos uz personāla atlases pasākumiem, piemēram, darbavietu gadatirgiem.

Personas dati, kurus mēs vācam automātiski

Informācija par tīmekļa vietnes izmantošanu. Apmeklējot mūsu digitālās personāla atlases platformas, mēs vācam noteiktu informāciju par to, kā izmantojat tīmekļa vietni, tostarp jūsu ierīces resursdatora nosaukumu un IP adresi, jūsu pārlūkprogrammas veidu un versiju, ierīces veidu, unikālus ierīces identifikācijas numurus, plašu ģeogrāfisko atrašanās vietu (piemēram, atrašanās vieta valsts vai pilsētas līmenī), datus par jūsu operētājsistēmu, tīmekļa vietni, kas jūs novirzīja uz mūsu tīmekļa vietni, kā arī informāciju par lapām, kuras apmeklējat mūsu personāla atlases platformās, un jūsu apmeklējuma laiku un ilgumu.

Sīkdatnes. Mēs varam izmantot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas personas datu vākšanai. Sīkdatnes ir nelieli datu faili, kas tiek ievietoti jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, apmeklējot tīmekļa vietni vai izmantojot tiešsaistes pakalpojumu. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, lūdzu, skatiet attiecīgo Personāla atlases paziņojumu par sīkdatnēm un attiecīgo Sīkdatņu preferenču centru.

Personas dati, ko vācam no trešajām personām

Profesionāli sociālie mediji. Ja savā pieteikumā iekļaujat profesionālu sociālo mediju saiti vai identifikatoru, mēs varam iegūt informāciju par jūsu profesionālo klātbūtni sociālajos medijos no šādām sociālo mediju vietnēm.

Iepriekšējās darbības pārbaudes. Mēs varam vākt un apstrādāt informāciju no trešajām pusēm, tostarp no sodāmības reģistriem, lai pārbaudītu mums sniegto informāciju un veiktu iepriekšējās darbības pārbaudes.

Personas dati, ko mēs vācam no publiskiem avotiem

Publiski pieejama informācija par personu: kontaktinformācija, sociālās saites, profesionālā kvalifikācija, pieredze un izglītība.

Personas datu apstrādes mērķi un juridiskais pamats:

a) Darba pieteikumu izvērtēšana. Jūsu darba pieteikuma reģistrēšana un, ja šis pieteikums atbilst mūsu atlases procedūrai, jūsu profesionālā kopsavilkuma definēšana, lai novērtētu jūsu darba pieteikumu, ņemot vērā darbā pieņemšanas iespēju, tostarp intervijas procesa vadīšana, personas prasmju un kompetences novērtējums, kandidātu pārvaldīšana un pieteikuma iesniedzēja datu papildināšana, apstiprināšana un atjaunināšana, lai nodrošinātu to derīgumu un pilnīgumu.

b) Iepriekšējās darbības pārbaude. Izglītības un profesionālās pieredzes pārbaude pirms nodarbinātības un tās laikā.

c) Sazināšanās ar jums. Lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama darba līguma noslēgšanai ar jums.

d) Lai nodrošinātu jums mūsu IT pakalpojumus, izmantojot mūsu trešo pušu platformas.

Juridiskais pamatojums:

 • Personāla atlases procesa īstenošana, kuram dodat atļauju, parakstot darbā pieņemšanas līgumu un vēlākā posmā – darba līgumu.
 • Lai izpildītu mūsu juridisko pienākumu attiecībā uz nodokļu un grāmatvedības saistību ievērošanu.
 • Ar likumu esam pilnvaroti izmantot noteiktas īpašas datu kategorijas vai datus, kas saistīti ar noziedzīgiem nodarījumiem, piemēram, lai veiktu iepriekšējās darbības pārbaudes.
 • CCHBC ir likumīgas intereses izmantot personas datus, lai uzzinātu par mūsu personāla atlases pasākumu efektivitāti un lai novērtētu jūsu pieteikumu pirms noslēdzat ar mums darba līgumu. Arī tad, ja jūsu pieteikums būs veiksmīgs, pieteikšanās laikā savāktie dati tiks saglabāti, un uz to apstrādi attieksies CCHBC Darbinieku privātuma paziņojums. Pieteikuma dati, tostarp jūsu CV norādītie personas dati, var tikt apstrādāti turpmākiem nodarbinātības mērķiem, piemēram, lai CCHBC varētu pilnībā identificēt un izmantot uzņēmumā nodarbināto pieredzi, nozares un profesionālās zināšanas, prasmes un talantus.

Aktuālas kandidātu datubāzes uzturēšana. Kandidātu datubāzes uzturēšana, lai varētu sazināties ar potenciālajiem kandidātiem, ja viņu profilam atbilst turpmākas darba iespējas. Datu papildināšana ir process, ko izmanto, lai papildinātu, apstiprinātu un atjauninātu kandidāta kontaktinformāciju, lai nodrošinātu tās precizitāti un pilnīgumu. Datu papildināšanu var izmantot noteiktām galvenajām personas datu kategorijām, kuras ir publiski pieejamas tīmeklī.

Juridiskais pamatojums. Jūsu skaidri izteikta piekrišana tam, ka jūsu kandidatūru izskata citiem amatiem, kā arī tam, ka jūsu datus pievieno Coca-Cola HBC Talantu tīklam.

Automātiska lēmumu pieņemšana

Mēs nepraktizējam automātisku lēmumu pieņemšanu personāla atlases procesā. Mēs izveidojam atlasīto pretendentu sarakstu, izmantojot manuālu atlases procesu, ņemot vērā darbam atbilstošu pieredzi un prasmes.

Kā mēs izpaužam personas datus

Mēs varam kopīgot jūsu datus ar citiem CCHBC grupas uzņēmumiem personāla atlases nolūkā un, ja jūs pieņemtu darbā, jūsu nodarbinātības ietvaros. Mēs sniedzam tikai tos personas datus, kas šādiem CCHBC grupas uzņēmumiem ir saprātīgi nepieciešami attiecīgo funkciju veikšanai, un mēs pieprasām, lai viņi piekristu saglabāt šādas informācijas konfidencialitāti.

 • CCHBC Cilvēku un kultūras nodaļa. Mēs varam atklāt sīkāku informāciju par jūsu pieteikumu citu CCHBC grupas dalībnieku personāla un vadības komandām, piemēram, darbiniekiem, kuri ir iesaistīti mūsu personāla darbā pieņemšanas un atlases procesos, un attiecīgajiem vadītājiem.
 • CCHBC Talantu piesaistes komanda. Mēs varam izpaust jūsu personas datus talantu pārvaldības komandām un
 • CCHBC Cilvēku un pakalpojumu komandai (biznesa pakalpojumu organizēšanas komandai), kas nodrošina administrācijas pakalpojumus jūsu iekļaušanai Talantu piesaistes komandā.
 • Trešās puses. Mēs varam izpaust jūsu personas datus tālāk norādītajām personām:
  • IT pakalpojumu sniedzēji. Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina mums izvietošanas, uzturēšanu un citus pakalpojumus. Šīm trešajām personām var būt piekļuve jūsu personas datiem vai tās var tos apstrādāt, sniedzot mums šos pakalpojumus;
  • Pakalpojumu sniedzēji, kas veic pārbaudes pirms stāšanās darbā;
  • Novērtēšanas uzņēmumi vai struktūras, kas sniedz tiešsaistes intervēšanas pakalpojumus;
  • Personāla atlases aģentūras, kas laiku pa laikam palīdz mums personāla atlases procesos.
 • Atbilstība likumiem un likuma izpilde. Mēs paturam tiesības izpaust jūsu personas datus saskaņā ar likumu vai, ja uzskatām, ka izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu personāla atlases platformu drošību vai integritāti vai lai aizsargātu CCHBC, tās darbinieku vai citu personu likumīgās intereses, tiesības, īpašumu vai drošību, vai lai ievērotu tiesas procesu, izpildītu tiesas rīkojumu, valdības vai reglamentējošās institūcijas pieprasījumu vai jebkuru citu oficiālu juridisku procesu.

Starptautiskā datu pārsūtīšana

Mēs glabājam jūsu personas datus galvenokārt valstī, kurā jūs piesakāties darbam. Tomēr dažkārt mums ir jāsniedz informācija par jūsu pieteikumu citiem mūsu CCHBC grupas uzņēmumiem, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, atlases nolūkos. To darot, mēs nodrošināsim šādā pārsūtīšanā atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni (un, lai to nodrošinātu, attiecīgā gadījumā izmantojam ES apstiprinātās „paraugklauzulas”).

Lai iegūtu papildinformāciju par iepriekš aprakstīto pārsūtīšanu un atbilstošiem drošības pasākumiem, ko izmantojam, lai aizsargātu šādu pārsūtīšanu, varat sazināties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Saglabāšanas periodi

Mēs veicam pasākumus, lai dzēstu jūsu personas datus vai saglabātu tos tādā veidā, kas neļauj jūs identificēt, kad šī informācija vairs nav nepieciešama mērķiem, kādiem mēs to apstrādājam, ja vien tiesību akti mums neuzliek par pienākumu glabāt šos datus ilgāku laiku. Nosakot saglabāšanas periodu, mēs ņemam vērā dažādus kritērijus, piemēram, amatu, uz kuru pieteicāties, to, vai pieteikums bija veiksmīgs, mūsu attiecību ar jums raksturu un ilgumu, gaidāmās turpmākās darba vietas, kas atbilst jūsu profilam, obligātos saglabāšanas periodus, kurus nosaka likumi, un attiecīgo noilgumu.

Ja jūsu pieteikums nav izraudzīts, mēs parasti to saglabāsim uz laiku līdz 3 mēnešiem.

Ja esat ļāvuši mums apsvērt jūsu kandidatūru attiecībā uz citām darba iespējām vai ja esat pievienojušies mūsu Talantu tīklam, mēs saglabāsim jūsu personisko informāciju 36 mēnešus.

Lai iegūtu papildinformāciju par jūsu pieteikuma saglabāšanu, varat sazināties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Jūsu tiesības un izvēles

Ja atrodaties ES vai arī ja mēs apstrādājam jūsu personas datus ES, jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz datiem, ko mēs par jums vācam:

 • Subjekta piekļuve. Jums ir tiesības piekļūt visiem CCHBC rīcībā esošajiem datiem par jums, parasti 1 mēneša laikā pēc jūsu pieprasījuma.
 • Labošana. Jūs varat lūgt, lai mēs labotu neprecīzos personas datus.
 • Dzēšana. Jūs varat lūgt, lai mēs dzēšam personas datus noteiktos apstākļos saskaņā ar VDAR 17. pantu, un mēs veiksim saprātīgas darbības, lai informētu citus pārziņus, kas apstrādā personas datus, kurus esat pieprasījis dzēst, par jebkādām saitēm uz tiem, kopijām vai replikācijām.
 • Piekrišanas atsaukšana. Jūs varat atsaukt visas ar apstrādi saistītās piekrišanas, ko esat mums devuši, un neļaut turpmāku apstrādi, ja nav cita iemesla, saskaņā ar kuru CCHBC var apstrādāt jūsu personas datus.
 • Ierobežošana. Jūs varat pieprasīt, lai noteikti personas dati tiktu atzīmēti kā ierobežoti, kamēr sūdzības tiek atrisinātas, kā arī ierobežot apstrādi citos apstākļos.
 • Pārnesamība. Jūs varat lūgt mūs elektroniski pārsūtīt trešajai pusei mūsu rīcībā esošos jūsu personas datus.
 • Sūdzības iesniegšana. Jūs varat iesniegt sūdzību par mūsu veikto apstrādi datu aizsardzības regulatoram – Personas datu aizsardzības komisijai.

Kontaktpersona jebkuru jautājumu gadījumā

Uzņēmumā CCHBC ir iecelts datu aizsardzības speciālists, ar kuru varat sazināties, ja jums ir jautājumi par šo paziņojumu. Kontaktinformācija ir norādīta zemāk:

 • Datu aizsardzības speciālists: Nassos Stylianos
 • Atrašanās vieta: Coca Cola HBC Services MEPE, 9, Fragoklissias iela, Maroussi 151 25, Grieķija
 • E-pasts: [email protected]

Izmaiņas šajā Privātuma paziņojumā

Mēs varam laiku pa laikam mainīt vai grozīt šo Privātuma paziņojumu. Visas izmaiņas, kuras mēs turpmāk veiksim šajā Privātuma paziņojumā, tiks publicētas šajā lapā. Lai informētu par to, kad veiksim izmaiņas šajā Privātuma paziņojumā, mēs veiksim labojumus pārskatīšanas datumā šīs lapas augšdaļā. Jaunais pārveidotais vai grozītais Privātuma paziņojums tiks piemērots no šī pārskatīšanas datuma. Lūdzu, periodiski pārbaudiet, lai redzētu izmaiņas un papildinājumus.