Community Support

Atbalsts vietējai sabiedrībai

Lai veicinātu sabiedrības uzticību, uzņēmumā “Coca‑Cola HBC” atbalstām visaptverošu pārvaldības struktūru, kas samazina risku visā vērtību ķēdē. Vajadzības gadījumā tas ļauj izmantot priekšrocības, ko sniedz atrašanās “Coca‑Cola” sistēmā.

Mēs esam apņēmušies īstenot spēcīgu korporatīvo pārvaldību un līderību, kā arī informācijas atklāšanas pārskatāmību. Mēs regulāri ziņojam par panākumiem vērienīgo stratēģiju un ilgtermiņa mērķu realizācijā.


ATBALSTA PROGRAMMAS

Ja vēlaties pieteikties sabiedrības atbalstam, nosūtiet mums pēc iespējas vairāk informācijas par savu iniciatīvu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ik dienu mēs saņemam daudz atbalsta lūgumus. Lai sniegtu vislielāko ieguldījumu Baltijas valstīs, mēs savu atbalstu koncentrējam uz konkrētām pamatjomām atbilstoši savām korporatīvās sociālās atbildības programmām.


mēs atbalstām

Mēs sniedzam atbalstu sabiedrībai:

  • radot pozitīvu sociālekonomisko ietekmi teritorijās, kurās darbojamies;
  • atbalstot sabiedrības ūdens un vides aizsardzības programmas;
  • īstenojot prakses programmas un partnerību ar izglītības iestādēm, lai risinātu jauniešu bezdarba problēmu;
  • sadarbojoties ar starptautiskajām sabiedrībām, lai sniegtu ārkārtas palīdzību savā ietekmes teritorijā.

mēs neatbalstām

  • Politiskus un reliģiskus pasākumus. Kā neatkarīgs uzņēmums mēs ieņemam neitrālu politisko nostāju un vienlīdz cienām visas reliģijas. Tāpēc mēs neatbalstām nevienu konkrētu politisko partiju vai reliģisko grupu, neizceļot to citu vidū.
  • Individuālus lūgumus. Mūsu mērķis ir sniegt palīdzību pēc iespējas plašākam cilvēku lokam. Tāpēc mēs strādājam ar labdarības, nevalstiskām un bezpeļņas organizācijām, kas visvairāk var ietekmēt sabiedrību.
  • Pasākumus, kuru mērķauditorija ir bērni, kas jaunāki par 12 gadiem. Atbilstoši mūsu atbildīga mārketinga politikai mūsu reklāmas nav vērstas uz bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem. Mēs cienām vecāku izvēli, neatkarību un izglītību.
  • Finansiālus lūgumus. Mēs neizskatām lūgumus pēc ziedojumiem skaidrā naudā. Mūsu galvenais ieguldījums sabiedrībā ir vērsts uz jauniešu attīstību, un “The Coca‑Cola Foundation” ziedo sabiedrības grupām, kas atbalsta sabiedrības labklājību.

Ja uzskatāt, ka jūsu lūgums atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem, atsūtiet mums e-pasta vēstuli ar sīkāku informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atbildi saņemsiet divu nedēļu laikā.

Igaunijā: [email protected]

Latvijā: [email protected]

Lietuvā: [email protected]

Polijā: [email protected]