Väärtuse loomine ja jagamine

VÄÄRTUSE LOOMINE JA JAGAMINE

Meie väärtused on meie äritegevuse alus. See määrab ära tegevusvaldkonnad, milles osaleme, suhted, millest sõltume, ja selle, mida soovime saavutada, et luua väärtust kõigile meie huvirühmadele nii lühikeses, keskmises kui ka pikas plaanis.

Tegutseme väärtuste järgi, mis moodustavad meie igapäevatöö ning klientide, tarnijate, äripartnerite ja töötajatega suhtlemise aluse.


MEIE VÄÄRTUSED

Kõik saab alguse meie väärtustest. Just väärtused eristavad meid teistest ning annavad meile motivatsiooni, indu ja energiat oma eesmärkide poole püüelda.

 • Ehedus – peame kinni oma väärtustest, oleme oma tegudes ausad ja lähtume sellest, mis on õige, ilma järeleandmisi tegemata.
 • Tipptase – soovime üllatada ning teeme seda pühendunult ja kiirelt.
 • Õppimine – leiame aega kuulamiseks ja tunneme loomuomast huvi uute teadmiste omandamise vastu.
 • Töötajate eest hoolitsemine – usume oma töötajatesse, investeerime nende arengusse ja julgustame neid.
 • Ühine tegutsemine – usume koostöö jõudu ja meeskonnatöösse panustamisse.
 • Klientide edule kaasaaitamine – kogu meie tegevuse keskmes on kliendid.

LISANDVÄÄRTUSE LOOMINE KLIENTIDELE

Joogituru liidrina püüame olla iga päev oma 140 000 kliendile usaldusväärne partner. Teame, et meie usaldusväärsus mõjutab otseselt nende äritegevust.

Kohtleme kõiki oma äripartnereid ühtemoodi professionaalselt hoolimata sellest, kas tegemist on perepoe, restorani, supermarketi, odavmüügiketi või muude jaemüüjatega. Püüame aidata oma äripartneritel konkurentsitihedal turul edu saavutada, pakkudes neile muu hulgas koolitusi traditsioonilise jaemüügi peamiste kategooriate kohta.


MEIE VARA

Hoiame vara, mida oma tegevuseks vajame, hoolikalt:

 • Inimesed ja oskused
 • Loodusvarad: vesi, energia ja muu
 • Sotsiaalne vara ja suhted: meie maine ning suutlikkus teenida ära ja säilitada peamiste huvirühmade usaldus
 • Rahalised vahendid: kõik vahendid, olgu need saadud rahastamise kaudu või teenitud äritegevuse või investeerimisega
 • Intellektuaalne vara: meie enda kaubamärgid, kasutusõigusega kaubamärgid ning ärisaladuse alla kuuluvad tehnoloogialahendused, standardid, litsentsid ja protsessid
 • Tootmisvara: seadmed ja hooned
 • Väärtuse jagamine

LOOME VÄÄRTUST OMA HUVIRÜHMADE JAOKS JA SEE OMAKORDA LISAB AEGAMÖÖDA VÄÄRTUST KOGU MEIE ETTEVÕTTELE.

 • Töötajad: töötajate arendamine, tunnustamine ja tasustamine tagavad oskusliku ja motiveeritud töötajaskonna.
 • Coca‑Cola Company: investeerimine tuntud kaubamärkidesse ja meie äritegevusse koos sujuva tootmis- ja turutegevusega tagab viljaka koostöö paljudeks aastateks.
 • Kogukonnad ja keskkond: kogukondade elu rikastamine, avalike hüvede toetamine ja keskkonna kaitsmine tugevdavad meie seisundit kohalikul tasandil ning aitavad võita kogukondade usaldust.
 • Kliendid: kaubanduspartnerite ettevõtluse toetamine võimaldab meil pääseda mitmekesistesse kanalitesse.
 • Tarbijad: tarbijatele valikuvõimaluste ja kvaliteedi pakkumine ning sellega nende vajadustele vastamine toob tulu ja toetab meie äritegevuse jätkusuutlikkust.
 • Aktsionärid: püsivalt suure tootluse ja dividendide tagamine annab toetava aktsionäride baasi.