Coca-Cola HBC kohustub 2040. aastaks saavutama heitgaaside nulltaseme

Coca-Cola HBC kohustub 2040. aastaks saavutama heitgaaside nulltaseme

Coca-Cola HBC commits to NetZeroby40 Coca-Cola HBC commits to NetZeroby40

Coca-Cola HBC (CCH) teatas täna, et võtab kohustuse saavutada aastaks 2040 heitgaaside emissiooni nulltaseme kogu oma väärtusahelas. 

Senise heakskiidetud teaduspõhise eesmärgi põhjal vähendab ettevõte 2030. aastaks oma väärtusahela heitkoguseid 1., 2. ja 3. etapis 25% võrra ning järgneva kümnendi jooksul veelgi 50% võrra. 3. etapi raames kolmandate osapoolte toodetava 90% heitkoguste likvideerimiseks laiendab CCH senitoimuvat koostööd tarnijatega. Kui heitkoguseid ei ole võimalik täielikult kõrvaldada, leevendab ettevõte neid, investeerides muudesse kliimakaitsemeetmetesse. 

Käesolev kohustus on paljude aastate eest alustatud teekonna lõppeesmärk. See on täielikult kooskõlas meie põhimõttega toetada kogukondade sotsiaalmajanduslikku arengut ja avaldada positiivsemat keskkonnamõju. Mõlemad töösuunad on meie tulevase kasvu lahutamatud osad. Kuigi osa lahendustest on jätkuvalt välja töötamisel, annavad meie plaanid, saavutused ja partnerluspõhimõtted meile kindlustunde, et suudame eesmärgi täita.

Zoran Bogdanovic Coca-Cola HBC tegevjuht

"Balti riikides oleme viimase kümnendi jooksul heitgaaside emissiooni vähendanud juba 61% võrra ning meie selge eesmärk on vähendada see nullile nii lähedale kui võimalik. Ühena viimastest olulistest sammudest vahetasime eelmisel aastal kogu oma müügivõrgus 6000 külmikut välja oluliselt keskkonnasõbralikumate vastu. Muud märkimisväärsed tegevused puudutavad säästlikumaid pakendeid ja transporti, aga muidugi ka energiatarbimise vähendamist meie äriüksuse kõigis tehastes," ütles Jaak Mikkel, Coca-Cola HBC Poola and Baltimaade regiooni peadirektor.


Tõhus plaan

Oma eesmärgi saavutamiseks teeb Coca-Cola HBC järgmist: 

  • Investeerib aastaks 2025 heitkoguste vähendamisele suunatud tegevustesse 250 miljonit eurot 
  • Vähendab otsesest tegevusest tulenevaid süsinikdioksiidiheiteid, minnes üle 100% taastuvenergiale ja vähese süsinikusisaldusega energiaallikatele energiatõhusust puudutavate uuenduste ja algatuste kaudu
  • Kiirendab oma teekonda ringkasutusega, väiksema süsinikusisaldusega pakendisüsteemi saavutamise suunas, suurendades rPET-materjali kasutamist, võttes kasutusele pakendita ja korduvtäidetavad lahendused ning kasutades teisestes pakendites plastivabu materjale
  • Pakub klientidele energiasäästlikke ja keskkonnasõbralikke jahuteid 
  • Vähendab põllumajanduslike koostisosade tootmisel tekkivaid heitkoguseid 
  • Rakendab roheliste sõidukite programmi, et minna üle vähese ja nullsüsinikdioksiidiheitega alternatiividele 

Lisaks on Coca-Cola HBC kehtestanud süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise eesmärgid ühe põhielemendina oma pikaajalistes juhtimispõhimõtetes.


Senine edukas tegevus

Coca-Cola HBC oli üks esimesi ettevõtteid, kes hakkas endale seadma ja edukalt täitma teaduspõhiseid eesmärke. Viimasel kümnendil on ettevõte oma otseseid heitkoguseid poole võrra vähendanud ning 1,5-kraadise temperatuuritõusuga kooskõlas olev süsihappegaasi heitmete vähendamise kava aastani 2030 on juba kinnitatud ja heaks kiidetud. Märtsis 2021 hindas Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeks Coca-Cola HBC viiendat korda viimase seitsme aasta jooksul maailma jätkusuutlikumaks joogiettevõtteks ning firma teenis ära oma kõigi aegade kõrgeima tulemuse. Samuti kuulub ettevõte jätkusuutlikkuse tipptegijate hulka ESG võrdlusalustes, nagu CDP, MSCI ESG ja FTSE4Good. 


Keskendumine partnerlustele

„Meil on hea meel töötada koos oma kliendi Coca-Cola HBC-ga meie ühiste teaduspõhiste 2030. aasta kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärkide ja pikemaajaliste nullheite püüdluste suunas. Koostöös oleme eesmärgiks võtnud vähendada joogipurkide süsinikujalajälge aastaks 2030 poole võrra. ” -Kathleen Pitre, Ball Corporationi kaubandus- ja jätkusuutlikkuse juht  

„Crownil on hea meel olla Coca-Cola HBC pühendunud partner nii tarnetes kui ka jätkusuutlikkust puudutavates küsimustes. Nende uued, ambitsioonikad jätkusuutlikkuse eesmärgid on kooskõlas meie enda algatustega, sealhulgas teaduspõhiste eesmärkidega, ja me oleme selle teekonna jaoks täielikult valmis.“ - dr John M. Rost, asepresident jätkusuutlikkuse ja regulatiivküsimuste alal, Crown Holdings, Inc.  

„Kuna ka Tetra Pak on vastuvõtnud nullheidete saavutamise ja 1,5-kraadise temperatuuritõusu vajadustega ühildatud 2030. aasta eesmärgid, ootame koostööd Coca-Cola HBC-ga kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks ja ühiste eesmärkide saavutamiseks.“ -Markus Pfanner, asepresident jätkusuutlikkuse alal, Tetra Pak  

Uut kohustust toetab ka koalitsioon „We Mean Business“ ja Coca-Cola HBC on liitunud nullheidete saavutamise alast algatust „Race to Zero“ toetavate ettevõtete nimekirjaga.