Jätkusuutlikkuse alased kohustused aastaks 2025

JÄTKUSUUTLIKKUSE ALASED KOHUSTUSED AASTAKS 2025

2020. aastal liigub ettevõtte fookus aastale 2025 ja uutele jätkusuutlikkuse alastele kohustustele, mis kujutavad endast meie jätkusuutlikkust puudutavate meetmete tegevuskava.

Meie jätkusuutlikkuse alased kohustused aastaks 2025 põhinevad 2020. aasta eesmärkidel ja on kooskõlas süsteemse visiooniga Coca-Cola Company globaalses tegevuskavas aastani 2030 „Jäätmeteta maailm“. Aastaks 2025 võetud kohustused nõuavad pingutust, kuid on saavutatavad ning nende eesmärk on tagada, et säilitaksime oma juhtpositsiooni jätkusuutlikkuse valdkonnas.

mission-sustainability-graphic mission-sustainability-graphic