#YouthEmpowered

YOUTH EMPOWERED

NOORTE ARENG

Paljudel turgudel on probleemiks noorte seas valitsev töötus. Toetame ettevõtlusõpet ja pakume praktikakohti, loome noortele võimalusi saada erialast väljaõpet ning ligipääsu rahastamisele.

Coca‑Cola HBC usub kindlalt noorte võimekusse. Me teame, et just noortest saavad meie kogukondade tulevased juhid ja muutuste saadikud. Paraku pole kõikidel noortel võrdseid võimalusi oma võimeid täielikult rakendada. Seetõttu oleme noorte hüvanguks käima lükanud uue projekti Youth Empowered, millega soovime toetada noori huvitava töö leidmisel ning pakkuda neile eluks vajalikke oskusi, ettevõtlusteadmisi ja võimalusi sõlmida kontakte.

Programmis Youth Empowered, mis hõlmab silmast silma koolitusi ning veebikursusi ja e-õpet, omandavad osalejad põhilisi eluks vajalikke ja ärioskusi, mis aitavad noortel leida põnevat tööd, sõlmida pikaajalisi erialasuhteid ning luua kontakte.

Peledosfoto_20190928_Youth086 Peledosfoto_20190928_Youth086

Youth Empowered õppesari toimub Eestis alates 2017. aastast. Tänaseks 28 riigis toimiva programmi läbiviimist toetab Coca-Cola HBC, mille partnerorganisatsiooniks Eestis on Junior Achievement (JA Eesti). Projekti eesmärgiks on anda noortele nii elulisi kui ärialaseid praktilisi oskusi ja teadmisi võimalikult edukaks sisenemiseks tööturule kas töötaja või tööandjana.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company poolt ellu kutsutud ettevõtlust ja ettevõtlikkust arendava noorte-programmiga on viimase kolme aasta jooksul saanud Eestis  ettevõtluskogemuse kokku 1560 õpilast. Ettevõte on seadnud eesmärgiks tuua vastav kogemus ja teadmised aastaks 2025 kokku 28 riigi miljoni nooreni.

Eestis on iga-aastane üritus ülesehitatud noortele inspireerivate kõnelejate peale ning alati ei puudu sealt ka praktiline pool milleks on mini-hackathon kus noored peavad tegelema probleemi püstitustega, lahenduste leidmistega äriidee näol mis hiljem tuleb esitleda müügikõnena žüriile.

Cocacola_raport_foto_11 Cocacola_raport_foto_11

TÖÖTAJATE VABATAHTLIKUD PROGRAMMID

Kui soovite maailma paremaks paigaks muuta, alustage kodu lähedalt. Anname inimestele võimaluse aidata neid, kes seda kõige enam vajavad, ja julgustame neid pühendama oma aega sellele, mis aitab luua paremat tulevikku.


KESKKONNAKAITSE

Meie veemajandusstrateegia hõlmab koostööd riigiasutuste ja vabaühendustega, et hoida ja kaitsta vesikondi, sh märgalasid ning elurikkust. Peale selle teeme reklaami- ja teavitustööd ning harime inimesi veekaitse ja tahkete olmejäätmete sortimise ja ümbertöötamise teemal.