JÄTKUSUUTLIKKUS ON LÕIMITUD KOGU MEIE ÄRITEGEVUSSE, KUNA PÜÜAME LUUA VÄÄRTUST KÕIGILE HUVIRÜHMADELE JA SEDA NENDEGA JAGADA

MISSIOON: JÄTKUSUUTLIKKUS

Püüdes saavutada 2025. aastaks seatud säästlikkuseesmärke, keskendume kuuele põhivaldkonnale, mida me nimetame oma sihteesmärkideks – need aitavad inimeste elu edendada, toetavad meie kogukondi ja kaitsevad keskkonda.