Jätkusuutlik tulevik

Share


JÄTKUSUUTLIKKUS ON LÕIMITUD KOGU MEIE ÄRITEGEVUSSE, KUNA PÜÜAME LUUA VÄÄRTUST KÕIGILE HUVIRÜHMADELE JA SEDA NENDEGA JAGADA

2025_mission-sustainability-infographic-1 2025_mission-sustainability-infographic-1

MISSIOON: JÄTKUSUUTLIKKUS

Püüdes saavutada 2025. aastaks seatud säästlikkuseesmärke, keskendume kuuele põhivaldkonnale, mida me nimetame oma sihteesmärkideks – need aitavad inimeste elu edendada, toetavad meie kogukondi ja kaitsevad keskkonda.