Süsteemid ja standardid

Süsteemid ja standardid

Me avaldame oma säästva arengu alaseid tegevusi ja tulemusi vastavalt võetud kohustustele ja rahvusvahelistele suunistele.

Integreerime aktiivselt oma kogu tegevuse äriprotsessidesse kõige ajakohasemad jätkusuutlikkusstandardid, järgides rahvusvahelisi standardeid ja metoodikat.


KVALITEET

Meie toodete kvaliteet on meie jaoks ülimalt oluline. Coca-Cola HBC Poola ja Baltikumi valmistatud joogid vastavad kõikidele seadusest tulenevatele nõuetele ja ületavad neid mitmes valdkonnas.

Lisaks sõltumatutele sertifitseerimissüsteemidele kasutab Coca-Cola HBC Poola ja Baltikum ka ettevõtte kvaliteedipõhimõtteid peegeldavat sisemist hindamissüsteemi. Töötame kvaliteedi tagamise protsesside vastavuse nimel nii ettevõttesisestele kui ka -välistele sertifitseerimissüsteemidele, sealhulgas ISO 9001 normidele.


KÕIGIL MEIE TEHASTEL ON ISO 9001 SERTIFIKAAT

Kvaliteedisertifikaadid on meie tehastele juba väljastatud ja neid uuendavad iga kolme aasta tagant sõltumatud audiitorfirmad. Lisaks viiakse õigusnormide tagamiseks vajalikke auditeid läbi igal aastal sõltumata kolmeaastasest sertifitseerimistsüklist.

Coca-Cola HBC Poolas ja Baltikumis on ISO 9001 sertifitseerimissüsteemiga hõlmatud ka külmade jookide, logistika- ja müügiosakonnad. Sellest tulenevalt kehtivad välised kvaliteedistandardid nii meie ettevõttes kasutatavatele jahutusseadmetele ja müügiautomaatidele kui ka kõikidele lao-, turustus- ja müügiprotsessidele.


KESKKONNAKAITSE

Keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 standardile vastavat keskkonnajuhtimissüsteemi on kõikides meie tootmisüksustes kasutatud juba mitu aastat.

Lisaks ettevõttevälisele ISO 14001 normile on Coca-Cola HBC Poola ja Baltikum välja töötanud keskkonnakaitse tegevusjuhendi, mis sisaldab vastutustundliku keskkonnakorralduse põhimõtteid, arvukaid keskkonnamõju kvaliteediga seotud standardeid (näiteks töödeldud heitveele kehtivad standardid) ning negatiivsete keskkonnamõjude seire ja minimeerimise programme.


EUROPEAN WATER STEWARDSHIP (EWS)

Kõigil meie tehastel on European Water Stewardship süsteemis kuldstaatus. EWSi peamine eesmärk on olla hea veemajandamise eeskuju ning tunnustada kõrget kvaliteeti veemajanduse igas etapis alates veeallikate kaitsest kuni veekasutuse tõhustamiseni ja keskkonda sattuva reovee kvaliteedini, tuues samas kokku kõik vee kasutajad ja kogukonna sidusrühmad.

Tasub mainida, et Coca-Cola HBC Poola ja Baltikumi tehased pälvisid EWS-sertifikaadi esimestena Poolas.


TOIDUOHUTUS

2009. aastal sertifitseeriti meie Tyliczi tehas toiduohutuse PAS 220:2008 standardile vastavuse osas. Toiduohutuse süsteem määratleb nõuded eeltingimusprogrammidele, mis aitavad hallata toiduohutusriske rahvusvaheliste toiduainete tarneahelate tootmisprotsessides. Meie Radzymini tehas sertifitseeriti 2010. aastal ja Staniątki tehas sertifitseeriti 2011. aastal.


Ohuanalüüs ja kriitilised kontrollpunktid (HACCP)

Meie ettevõte rakendab toiduohutuse tagamise vahendina ohuanalüüsi ja kriitiliste juhtimispunktide süsteemi (HACCP). Juurutasime HACCP süsteemi mitu aastat enne seda, kui see Poolas seadusega nõutavaks muutus.

HACCP on ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteem. HACCP peamine eesmärk on kõrvaldada ohud tarbijate tervisele. Kasutame seda meetodit meie toodetud jookide terviseohutuse tagamiseks.

HACCP võimaldab tuvastada võimalikke ohte, kindlaks teha ohtude mõju tarbija tervisele, hinnata ohu tekkimise tõenäosust ja määratleda meetodid riski piiramiseks.

HACCP programm on välja töötatud paljude dokumentide põhjal, sealhulgas:

  • 24.10.2006 Toidu- ja toitlustusohutuse seadus 
  • Ettevõttevälised normid, sh Codex Alimentarius, ISO 22000

Oluline on märkida, et HACCP on välja töötatud ka meie töötajate kogemuste ja teadmiste põhjal konkreetsetes tehastes, kuna töötajad suudavad tuvastada täiendavaid ohte, mida standardid ei hõlma.

2008. aastal alustasime tootmisüksuste sertifitseerimist vastavalt ISO 22000 standardile. Nagu teiste seaduse poolt mitte nõutavate ISO-standardite puhul, hakkasime süsteemi rakendama vabatahtlikkuse alusel. Staniątki tehas sai ISO 22000 sertifikaadi 2008. aastal. Teised kaks tehast said sertifikaadi 2009. aastal.


TÖÖTERVISHOID JA -OHUTUS

Kõik kolm Coca-Cola Hellenic tehast Poolas on juba saanud OHSAS 18001 sertifikaadi, mis on integreeritud juhtimissüsteemi oluline osa. Poola seadused ei nõua OHSAS-i standardite täitmist, kuid meie ettevõte otsustas süsteemi tööohutuse edendamiseks siiski rakendada.

OHSAS-i normid võtsime kasutusele oma tehastes Radzyminis ja Staniątkis 2006. aastal ning Tyliczi tehases aasta hiljem. Meie töötervishoiu ja -ohutuse alased tegevused järgivad ka ülemaailmseid, kõigile Coca-Cola Company kaubamärgi all tegutsevatele jookide tootjatele kehtivaid töötervishoiu- ja ohutusnõudeid.