Jätkusuutlikkuse alased tulemused

Jätkusuutlikkuse alased tulemused

Anname aru oma jätkusuutlikkuse alastest tulemustest ning edusammudest kohustuste osas ja võrdlusaluste suhtes.

Integreerime aktiivselt oma äriprotsessidesse kõige ajakohasemad jätkusuutlikkusstandardid, järgides rahvusvahelisi standardeid ja metoodikat.


JÄTKUSUUTLIKKUSE ALANE ARUANDLUS

Avaldame täielikke aruandeid ja muud aruandlusmaterjali, kuna hindame läbipaistvust, usaldust ja usaldusväärsust.

Kõik meie integreeritud aastaaruanded ja jätkusuutlikkuse aruanded leiate saidi vahekaardilt Aruanded.


mission-sustainability-graphic mission-sustainability-graphic

STRATEEGILISTE SAMMASTE SÄÄSTEV SAAVUTAMINE

Oleme jätkusuutlikkuse osas võtnud endale selged kohustused. Need on seotud meie äriprioriteetidega ja moodustavad osa meie üldisest strateegilisest raamistikust, keskendudes samas inimestele, kes jäävad Coca-Cola HBC jätkusuutliku kasvu kõige olulisemaks alustalaks.


MEIE INIMESED

Meie inimesed on ettevõtte jätkusuutliku kasvu aluseks. Tervisliku ja turvalise töökoha tagamine, võimete arendamine ja kasvuvõimaluste pakkumine on kõrge jõudlusega tööjõu kindlustamisel võtmetähtsusega.


KLIENTIDE EELISTUSED

Säilitame ja parandame oma ettevõtte ja kaubamärkide mainet, tegeledes kogukondadega ja investeerides nendesse ning vähendades pidevalt oma tegevuse keskkonnamõju.


ASJAKOHASUS TARBIJATELE

Pakume tarbijatele mitmesuguseid kvaliteetseid ja ohutuid alkoholivabu jooke, toetades teadlikke valikuid ja tervislikke eluviise.


KULUDE JUHTIMINE

Meie ettevõtte kultuur väärtustab töötajaid, kes omanikena otsivad võimalusi tõhususe suurendamiseks, standardimise võimendamiseks ja keerukuse ning kulude vähendamiseks, et edendada ettevõtte kasvu.