Jätkusuutlik lähenemine ja mõju

MEIE LÄHENEMINE

MEIE LÄHENEMINE JÄTKUSUUTLIKKUSELE

Püüame oma äri kasvatada viisil, mis on pikka aega jätkusuutlik ja aitab ökosüsteeme tulevaste põlvkondade jaoks säilitada.

test test

Jätkusuutlik mõtteviis on juba praegu lõimitud kogu meie äritegevusse. See on aluseks meie äristrateegiale, mille eesmärk on luua väärtust ja jagada seda kõigi huvirühmadega. See määrab, kuidas me oma ettevõtet juhime, selles tegutseme ja suhteid arendame.

Kõik meie ärifunktsioonid teevad omavahel koostööd, et leida lahendused meie majandusharu, kogukondi ja planeeti mõjutavatele suurtele üleilmsetele probleemidele. Panustame palju jõudu ja energiat ühise heaolu teemadesse: ühekordsed plastnõud ja pakendijäätmed, ebavõrdsus, kliimamuutused, tervis ja toitumine on vaid mõned näited.

Usume tõepoolest, et kõik ettevõtted peaksid käituma vastutustundlikult ning osalema ülemaailmsete ja kohalike probleemide lahendamises. Kuna ettevõte üksinda ei suuda neid probleeme lahendada, siis soovime ühendada oma jõud ja teadmised ettevõtteväliste huvirühmadega, et ka neid kaasata.

Oleme juba pikka aega seadnud endale säästlikkuseesmärke ja jälginud nende täitmise edusamme. 2018. aastal otsustasime teavitada avalikkust läbipaistvalt ja lihtsalt oma säästlikkuseesmärkidest ning lõime oma missiooni aastaks 2025.

Meie missioon aastaks 2025 koosneb 17 säästlikkuseesmärgist. Koostasime selle oma olulisuskäsitluse järgi ja kooskõlastasime Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kestliku arengu eesmärkidega (SDG). Seega keskendub meie missioon aastaks 2025 eesmärkidele kuues põhivaldkonnas, milleks on CO2-heitmete vähendamine, veekasutus ja -majandus, prügivaba maailm, säästlik koostisainete hankimine, toitumisteadus ning meie töötajad ja kogukonnad.

Our approach Our approach