UUDISED

Coca-Cola HBC Eesti esitles võtmepartneritele 2022. aasta jätkusuutlikkuse aruannet

Tallinnas Unibet Arenal toimus septembri lõpus iga-aastane Toidumess, mille raames esitles Coca-Cola HBC Balti riikide jätkusuutlikkuse aruannet oma võtmepartneritele. Aruande fookus oli seatud uuenduslikele pakendilahendustele ja ülevaade anti ka Coca-Cola HBC ESG strateegiast, sealhulgas ka arengutest NetZero40 eesmärkide täitmise osas.

ESGpresentation7 ESGpresentation7

Coca-Cola HBC lähtub Poolas ja Balti riikides äriotsuste tegemisel selgelt määratletud kestlikkuse missioonist. Kestliku äritegevuse tagamiseks keskendutakse kuuele põhivaldkonnale: jäätmevaba maailm, heidete vähendamine, veekasutuse vähendamine ja vee vastutustundlik kasutus, toiteväärtus, hankeprotsessid, meie inimesed ja kogukond.

Jäätmevaba maailm

Usume, et uuendades oma portfelli, arendades uuenduslikke pakendeid, lähenedes jookide tootmise ja turustamise planeerimisele vastutustundlikult, pidades aktiivset dialoogi otsustajatega ning tehes koostööd tarnijate ja tarbijatega, saavutame oma eesmärgid. Näiteks, aastaks 2030 tahame koguda ja ringlusse võtta sama palju pudeleid ja purke, kui turule laseme. Juba praegu on 100% meie pakenditest ringlussevõetavad. 2022. aastal vähendasime pooleliitriste ja liitriste pudelite toorikute massi. Muudatusega säästsime 205 tonni plasti ja vähendasime heitkoguseid 449 CO2 tonni võrra.

Lisaks võtame kogu oma portfellis kasutusele uued PET-pudelite külge püsivalt kinnitatud korgid. See on järjekordne samm loodushoidu puudutavate kohustuste täitmise ja Euroopa Liidu nõuetele vastamise suunas.

Vahetades kaubaaluste pakendi kergema, kuid sama tugeva vastu, vähendasime materjalikulu 40% võrra. Uuenduslik KeelClip võimaldas meil omakorda asendada joogipurkide mitmikpakendite puhul kile kasutamine papiga.

Heite vähendamine: NetZeroby2040

Meie eesmärk on saada aastaks 2040 kliimaneutraalseks ettevõtteks. Coca-Cola HBC Poola & Baltikum on vähendanud kogu väärtusahela heitkoguseid 2010. aastaga võrreldes 44%. 100% meie tootmisüksustes kasutatavast elektrist pärineb taastuvatest energiaallikatest. Me investeerime madala heitetasemega autoparki, mis tähendab, et Coca-Cola HBC ei osta enam ainult bensiini- või diiselmootoriga liikuvaid autosid. Samuti vahetame süstemaatiliselt välja müügikohtades olevad külmikud vähese heitega külmikute vastu – viimase viie aasta jooksul oleme selles valdkonnas vähendanud heitkoguseid 63%.

ESGexibition ESGexibition

Veekasutuse vähendamine ja vee vastutustundlik kasutus

Me vähendame vee tarbimist ja kogu meie veega majandamine toimub kõrgete nõuete kohaselt. Viimase 12 aasta jooksul oleme vähendanud vee tarbimist oma tootmisüksustes 15% võrra iga toodetud joogiliitri kohta.

Toiteväärtus ja hankimine

Me vastame tarbijate ootustele ja vajadustele ning lähtuvalt meie 24/7 strateegiast pakume neile tooteid igaks kellaajaks ja elujuhtumiks, laiendades süstemaatiliselt oma ZERO-portfelli. Juba praegu koosneb üle 37% meie portfellist madala kalorsusega või kalorivabadest jookidest ning kõik kasutatavad koostisosad on pärit kestlikult kasvatatud põllukultuuridest.

Meie inimesed ja kogukond

Oleme Poolas ja Baltikumis tööandja rohkem kui 1800 inimesele. Osaleme aktiivselt kohalikel kogukonnaüritustel ja sageli ka algatame neid. Aitame inimestel tööturule siseneda, osaleda kultuuri- ja spordiüritustel ning toetame abivajajaid. Üle 10% meie töötajatest osaleb ettevõtte vabatahtlikus tegevuses, näiteks Eesti Toidupanga abistamises ja iga-aastase #Youth Empowered noorte inspiratsiooniürituse korraldamisel. Eelmainitu kaudu aitame koolinoortel töömaailma paremini tundma õppida ja valmistuda tööturule sisenemiseks.

68_rdo6102 68_rdo6102

Eksperdid arutlesid jätkusuutlike pakendite teemal

Lisaks Coca-Cola HBC Balti riikide jätkusuutlikkuse aruande tutvustamisele toimus ka arutelu jätkusuutliku pakendi teemal, millest võtsid osa Coca-Cola HBC Eesti AS-i jätkusuutlikkuse juht Darja Saar, Eesti Pandipakendi tegevjuht Kaupo Karba, Tallinna Strateegiakeskuse Ringmajanduse osakonna peaspetsialist Liina Kanarbik ja Eesti Toiduainetööstuse Liidu arendusnõunik Üllar Huik. Arutelu käigus peatuti pikemalt möödunud aasta suurimatel väljakutsetel pakendi valdkonnas, ühiskonna ootustel pakenditele, pakendi- ja toidutootjate väljakutsetel ja võimalustel pakendite keskkonnasõbralikumaks muutmiseks.

Ma siiralt usun, et rohepöörde võtmesõnaks on era-, avaliku ja kolmanda sektori koostöö. Siin võib välja tuua väga lihtsa näite - pandipakendite kogumismäärad. Eestis on see päris kõrge, 90% kandis, aga ruumi edasiliikumiseks veel on. Näiteks kindlasti hõlbustaks munitsipaalasutustesse eraldi pandipakendite kastide paigutamine ja nende olemasolule tähelepanu juhtimine pandipakendite kogumist veelgi.

Darja Saar Coca-Cola HBC avalike suhete ja jätkusuutlikkuse juht
ESGpresentation2023 ESGpresentation2023

Üritust ja arutelu modereeris Osooni saatejuht ja ajakirjanik Kristo Elias. Coca-Cola HBC 2022. aasta jätkusuutlikkuse aruande esitlusel osalejaid tervitas sõnavõtuga ka Eesti Toiduainetööstuse Liidu tegevjuht Sirje Potisepp.

Coca-Cola HBC Balti riikide ESG aruandega saab tutvuda siin.

Täiendav informatsioon

Darja Saar
Coca-Cola HBC avalike suhete ja jätkusuutlikkuse juht
[email protected]