Jätkusuutlikkuse alased hinnangud

Jätkusuutlikkuse alased hinnangud

Coca-Cola HBC-d on hinnatud paljude peamiste jätkusuutlikkuse kriteeriumide, sealhulgas Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksi (DJSI), RobecoSAMi, CDP ja FTSE4Good kriteeriumide alusel.

Coca-Cola HBC Poolas ja Baltikumis on teerajaja joogitööstuse jätkusuutliku tegevuse ja tulemuslikkuse valdkondades.


DOW JONESI JÄTKUSUUTLIKKUSE INDEKS (DJSI)

Coca-Cola HBC on joogitööstuses maailma jätkusuutlikkuse liider, olles joogiettevõtete hulgas Dow Jonesi maailma ja Euroopa jätkusuutlikkuse indeksite eesotsas. Oleme olnud DJSI-s igal aastal alates 2008. aastast, mis kinnitab meie pühendumust oma tegevuse jätkusuutlikkuse pidevale parandamisele. 1999. aastal loodud DJSI-d peetakse ettevõtete jätkusuutlikkuse ülemaailmseks etaloniks.


SÜSINIKU AVALIKUSTAMISE PROJEKTI (CDP) INDEKSID

2015. aastal omistas süsiniku avalikustamise projekt (i.k Carbon Disclosure Project, CDP)  Coca-Cola HBC-le B-reitingu. CDP on ülemaailmne mittetulunduslik organisatsioon, mis haldab looduskapitali avalikustamise süsteemi, mille kaudu ettevõtted teatavad, haldavad ja jagavad olulist keskkonnateavet.


ROBECOSAM

Coca-Cola HBC on nimetatud joogisektori kõige paremini toimivaks ettevõtteks ja pälvinud kuldklassi tunnustuse RobecoSAMi iga-aastases ettevõtte jätkusuutlikkuse hindamises. RobecoSAM on jätkusuutlikkusse investeerimise alane ekspert. Ettevõtte jätkusuutlikkuse hindamine uurib rahaliselt olulisi tegureid, mis mõjutavad ettevõtte peamisi äriväärtuseid.


FTSE4GOOD

Coca-Cola HBC on alates 2001. aastast olnud pidevalt noteeritud FTSE4Good indeksis. Selle indeksiterühma eesmärk on mõõta Londoni börsil noteeritud ja tugevat keskkonna-, sotsiaal- ja valitsemistava omavate ettevõtete tulemuslikkust.


Vigeo

Vigeo on Coca-Cola HBC-d hinnanud alates 2004. aastast; 2015. aastal kuulusime ka Vigeo Europe Top 120 indeksisse. Vigeo Group koostab varahalduritele analüüse, hinnates ettevõtete tulemusi säästva arengu ja sotsiaalse vastutuse alal.


Forum ETHIBEL

Oleme kantud Ethibeli EXCELLENCE investeerimisregistrisse alates 2007. aastast. Forum ETHIBEL on sõltumatu agentuur, mis nõustab panku ja maaklereid sotsiaalselt vastutustundlike investeeringute osas, hinnates kogu maailma ettevõtete majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast tegevust. ETHIBEL keskendub ettevõtetele, kes on oma sektoris ja piirkonnas sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse suunajad.


ECPI

Coca-Cola HBC on kuulunud ECPI indeksitesse alates 2010. aastast. ECPI on juhtiv reitingu- ja indeksifirma, mis on pühendunud keskkonna-, sotsiaal- ja valitsemistavade uuringutele alates 1997. aastast.


MSCI ESG research

Coca-Cola HBC on kuulunud ECPI indeksitesse alates 2010. aastast. ECPI on juhtiv reitingu- ja indeksifirma, mis on pühendunud keskkonna-, sotsiaal- ja valitsemistavade uuringutele alates 1997. aastast.


Strategic Development Goals (SDG’s)

Coca-Cola HBC Poola ja Baltikum ühines strateegiliste arengueesmärkide rakendamise partnerlusega, võttes kaks keskkonnaalast kohustust. Ettevõte lubas, et aastaks 2020 püüab ta:

  • vähendada tööstusprotsesside veetarbimist 1 liitri toodetud joogi kohta võrreldes 2010. aastaga vähemalt 10%, mis on kooskõlas strateegiliste arengueesmärkide eesmärgiga nr 6 „Puhas vesi ja kanalisatsioon”;
  • vähendada PET-ressursside tarbimist 1 liitri toodetud joogi kohta võrreldes 2010. aastaga vähemalt 40%, mis on kooskõlas strateegiliste arengueesmärkide eesmärgiga nr 12 „Vastutustundlik tootmine ja tarbimine“.