Jätkusuutlikkuse aruanne

KESTLIKKUSE ARUANNE

Näeme vaeva selle nimel, et meie äritegevus oleks vastutustundlik ja et täidaksime oma kohustused kestliku arengu tagamisel. Alates 2008. aastast oleme süsteemselt jälginud, esitanud ja avaldanud oma iga-aastaseid majandusliku, keskkonna ja sotsiaalse mõju aruandeid. Soovitame lugeda 2022. aasta kestlikkuse aruannet.

net-zero-1920 net-zero-1920

Keskkonnamõju

Oleme teadlikud oma mõjust keskkonnale ja kliimale. Keskkonnaalane vastutus on meie ettevõtte poliitika lahutamatu osa: meie eesmärk on minimeerida oma mõju loodusele ja kliimale ning vähendada loodusvarade kasutamist.

Keskkonna- ja kliimaprobleeme määratletakse meie ettevõttes järgmiste raamdokumentidega:

  1. Eesmärk viia 2040. aastaks heitmete netomäär nulli ehk strateegia „Net Zero 40”. Oleme võtnud kohustuse saada 2040. aastaks heitmevabaks ettevõtteks
  2. Strateegia „Jäätmevaba maailm”. Soovime 2030. aastaks koguda ja ringlusse võtta 100% turule lastud pakenditest.

Kestliku arengu poliitika

Meie kolmele sambale tuginevas poliitikas on seatud põhimõtted, mille alusel töötame seoses puhta keskkonna, kvaliteedi ja töötervishoiu ning tööohutuse tagamisega.

Keskkonnapõhimõtted

Meie äritegevus on vastutustundlik ja hoolas, eelkõige keskkonnamõju ja kestliku arengu valdkondades.

Veevarude kaitse põhimõtted

Oleme võtnud kohustuse vähendada enda mõju veevarudele ja toetada veekaitse algatusi kogukondades, kus me tegutseme.

100%

Coca-Cola HBC Varena, Leedus asuvas tehases 2020. aastal kasutatud elekter  tuli sajaprotsendiliselt taastuvatest energiaallikatest.

97%

Varena tehase jäätmetest võeti ringlusse

Pakendamine ja jäätmed

Vähendame oma pakendite mõju keskkonnale. Me tahame:

  • et meie pakenditel oleks kogu väärtusahelas keskkonnale võimalikult väike mõju;
  • võimalikult palju pakendijäätmeid uuesti ringlusse võtta;
  • kogutud pakendeid taaskasutada.
87%

2022. aastal koguti ja saadeti ümbertöötlusesse PET plastikpakenditest.

89%

2022. aastal koguti ja saadeti ümbertöötlusesse klaaspakenditest.

83%

2022. aastal koguti ja saadeti ümbertöötlusesse alumiiniumpakenditest.


baltics-news baltics-news

Sotsiaalne mõju

Coca-Cola ettevõtete süsteem Balti riikides pakub tööd ligi 300 inimesele. Tegeleme ühiskonnale tähtsate probleemide lahendamisega erinevate projektide toetamise kaudu.

Kuigi Coca-Cola on rahvusvaheline kaubamärk, soovime olla hea naaber. Seega kus iganes meie tehased ka ei tegutse, teeme kohalike kogukondadega ühise hüvangu nimel tugevat koostööd.

44%

Coca-Cola HBC Poola ja Balti riikides on juhtivatel kohtadel 44% naisi

1100

2022. aastal läbis 1100 noort ja ligi 50 õpetajat programmi Coca-Cola HBC #Youth Empowered

48

Töötajat tegutses 2022. aastal Balti riikides vabatahtlikuna. Hoolitseme selle eest, et meie töötajad moodustaksid ühtse kogukonna ja looks enda ümber lisandväärtust. Tasustame oma töötajate vabatahtlikku tööd aastas 8 tunni ulatuses. 

CCH - 24/7 teaser image CCH - 24/7 teaser image

Meie aruanded

 

Vaata meie aruandeid

Eelmiste aastate kestlikkuse aruanded