Jätkusuutlikkuse aruanne

Report

Anname endast kõik, et meie äritegevus oleks vastutustundlik ja et täidaksime oma säästva arenguga seotud kohustusi. Oleme oma iga-aastaseid majandusliku, keskkondliku ja sotsiaalse mõju aruandeid süsteemselt jälginud, esitanud ja avaldanud juba alates 2008. aastast. Kutsume sind lugema 2020. aasta jätkusuutlikkuse aruannet.


wplyw-srodowiskowy-2732x1964 wplyw-srodowiskowy-2732x1964

Keskkonnamõju

Oleme teadlikud, et meie tegevus mõjutab ka looduskeskkonda. Selle eest vastutuse võtmine on meie ettevõtte põhimõtete lahutamatu osa – meie eesmärk on vähendada nii keskkonnamõjusid kui ka loodusvarade kasutamist.

Meie organisatsioonis reguleerivad keskkonnaküsimusi:

Protsesside jätkusuutliku arendamise põhimõtted

Meie kolmele alustalale rajatud põhimõtted määratlevad meie tegevussuunad seoses keskkonna, kvaliteedi ning töötervishoiu ja -ohutusega.

Keskkonnapõhimõtted

Tegutseme vastutustundlikult ja hoolikalt, eriti just keskkonnamõjude ning säästva arengu valdkonnas.

Veevarude kaitse põhimõtted

Soovime vähendada oma tegevuste mõju veevarudele ja toetada veekaitsega seotud ettevõtmisi piirkondades, kus tegutseme.

100%

Varena tehases 2020. aastal kasutatud elektrienergiast saadi taastuvatest energiaallikatest.

97%

Varena tehase jäätmetest võeti uuesti ringlusse.

Pakendamine ja jäätmed

Vähendame oma pakendite mõju keskkonnale. Me tahame:

  • et meie pakenditel oleks kogu väärtusahelas keskkonnale võimalikult väike mõju;
  • võimalikult palju pakendijäätmeid uuesti ringlusse võtta;
  • kogutud pakendeid taaskasutada.
91%

– nii palju koguti ja võeti 2020. aastal meie pakenditest ringlusse Eestis.

18%

– nii palju koguti ja võeti 2020. aastal meie pakenditest ringlusse Lätis

93%

– nii palju koguti ja võeti 2020. aastal meie pakenditest ringlusse Leedus.


baltics-news baltics-news

Sotsiaalne mõju

Coca-Cola ettevõtete grupp annab Baltimaades tööd enam kui 300 inimesele. Osaleme ühiskondlikus elus ja tegeleme ühiskonna jaoks oluliste küsimustega.

Kuigi Coca-Cola on ülemaailmne kaubamärk, tahame olla „hea naaber“, mistõttu teeme kõigis oma tehaste piirkondades kohalike kogukondadega ühise hüvangu nimel koostööd.

42%

juhtivatel ametikohtadel töötajatest on naised.

1100

noort ja ligi 50 õpetajat osales 2020. aastal #Youth Empowered ettevõtlikkusprogrammis.

48

töötajat tegutses pandeemia ajal vabatahtlikuna. Hoolitseme selle eest, et meie töötajad moodustaksid ühtse kogukonna ja looks enda ümber lisandväärtust. Tasustame oma töötajate vabatahtlikku tööd aastas 8 tunni ulatuses. 

CCH - 24/7 teaser image CCH - 24/7 teaser image

Meie aruanded

 

Vaata meie aruandeid

Eelmiste aastate säästva arengu aruanded: