Koostöö ja suhe Coca-Cola companyga

KOOSTÖÖ JA SUHE COCA-COLA COMPANYGA


 

COCA-COLA SÜSTEEM POOLAS JA BALTIMAADES

Igas äriüksuses, milles Coca‑Cola osaleb, esindab Coca‑Cola süsteemi kaubamärkide omanikku esindav ettevõte – nii The Coca‑Cola Company kui ka antud turul tegutsev villija, kes vastutab tootmise, müügi ja turustamise eest.

KOOSTÖÖ COCA‑COLA COMPANYGA

Coca-Cola Company ja selle 300 villimispartnerit, sh Coca-Cola HBC, moodustavad üheskoos Coca-Cola süsteemi. See ainulaadne süsteem loob lisandväärtust nii meie klientidele kui ka tarbijatele. Coca-Cola Company teadmised, vara ja kogemused on ühendatud meie enda tootmis- ja müügiteadmistega. Loome ühiselt väärtust mitte ainult oma klientidele ja äripartneritele, vaid ka majandusele ja keskkonnale, milles me tegutseme.

Meie koostöö alus on partnerlus, mis on edendanud Coca-Cola süsteemi edu paljudes riikides ja toetab nende kogukondade arengut, kus me tegutseme.

Image Image

NÕUDLUSE RAHULDAMINE

Coca-Cola Poola & Baltikumi üksusena on meie ülesanne hoolitseda nõudluse rahuldamise eest. Selleks toodame, pakendame ja levitame karastusjooke ning toimetame tootemarkidega tähistatud valmistooted klientidele, kes müüvad need seejärel edasi tarbijatele. Peale selle kuulub meie pädevusse klientidele suunatud turundustöö ja toodete tarnimine müügipunktidesse.

 

COCA-COLA HBC POOLA & BALTIKUM VASTUTAB JÄRGNEVATE TEGEVUSTE EEST:

 • tootmine;
 • müük ja turustamine;
 • tarbijapakkumised ja reklaam müügikohas;
 • kaupluste varustamine;
 • klienditeenindus;
 • kliendipakkumised;
 • korporatiivne suhtekorraldus ja sponsorlus.

COCA‑COLA POLAND SERVICES SP. Z O.O. JA COCA-COLA BALTI JOOKIDE AS-I VASTUTAVAD JÄRGNEVATE TEGEVUSTE EEST:

 • reklaam ja meediakontaktid;
 • kaubamärgiga seotud suhtekorraldus;
 • tarbijatele mõeldud müügiedendus;
 • uute toodete turule toomine;
 • turundus;
 • korporatiivne suhtekorraldus.

Süsteemi jätkusuutlik kasv tugineb koostööle, jagatud väärtustele ning Coca-Cola Company kogemustele ja süsteemi kuuluvatele individuaalsetele ettevõtetele, kes toetavad üksteist kõigis äritegevuse etappides.