Partnerlussuhted

PARTNERLUSSUHTED

Meie Coca-Cola HBC-s usume, et jätkusuutlik areng on ülemaailmne väljakutse. Saame selle valdkonna häid tavasid edendada, tehes koostööd teiste organisatsioonidega võimalikult suure lisaväärtuse saavutamiseks.

Coca-Cola HBC Eesti AS koostöö põhimõtted partneritega on sätestatud „Ärikäitumise koodeksis ja Altkäemaksu vastavuse ja selle järgimise eeskirjas: Code of Business Conduct | Coca-Cola HBC (coca-colahellenic.com).

Coca-Cola HBC Eesti AS on järgmiste katuseorganisatsioonide, tootjavastutusorganisatsioonide ja vabaühenduste liige:
1. Eesti Toiduainetööstuse Liit
2. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
3. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
4. Ameerika Kaubanduskoda Eestis
5. Eesti Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liit
6. Eesti Karastusjookide Tootjate Liit
7. Eesti Pandipakend

Coca-Cola HBC Eesti AS koostööpartner CSR algatuse #Youth Empowered noorte programmi elluviimisel on Junior Achievement Eesti SA (registrikood 90000587). 

Coca-Cola HBC Eesti AS regulaarselt annetab oma jooke Eesti Toidupangale. 

Coca-Cola HBC Eesti AS koostööpartnerid ja põhimõtted koostööpartnerite kaasamiseks on avalikustatud meie veebilehel: Partnerlussuhted (coca-colahellenic.com)