PARTNERLUSSUHTED

Meie, Coca-Cola HBC-s, usume, et jätkusuutlik areng on ülemaailmne väljakutse. Saame selle valdkonna häid tavasid edendada, tehes koostööd teiste organisatsioonidega võimalikult suure lisaväärtuse saavutamiseks.


AMEERIKA TÖÖSTUS- JA KAUBANDUSKODA

Ameerika Kaubanduskoda Eestis on mittetulunduslik apoliitiline ühendus, mis koondab ärivaldkonnas tegutsejaid, kes on huvitatud USA ja Eesti kaubandussuhete edendamisest, USA investeeringute suurendamisest Eestis ning suhete arendamisest sobilike äripartneritega kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

AmCham Eesti liikmete hulka kuuluvad nii ettevõtted kui ka eraisikud Ameerika Ühendriikidest, Eestist ja naaberriikidest, kes tegelevad Eestis äriga või kauplevad sellega. Kojas on üle 140 liikme.

EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSE LIIT

Eesti Toiduainetööstuse Liit on mittetulundusühing, mis propageerib Eesti toitu ja toidutootmist. Samuti toetab see liikmete suhtlust nii tarbijate kui ka avaliku sektoriga.

Organisatsioon pakub liikmetele laia valikut teenuseid, olles nii avaliku kui ka erasektori lugupeetud partner.

EESTI ALKOHOLITOOTJATE JA MAALETOOJATE LIIT

See mittetulundusühing suurendab teadlikkust vastutustundlikust alkoholitarbimisest. Liitu kuulub 12 alkohoolsete jookide tootjat ja maaletoojat.

Coca-Cola HBC Eesti AS on selle liige.

KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on vanim Eesti ettevõtjaid esindav organisatsioon. See on asutatud 1925. aastal eesmärgiga esindada ja kaitsta Eesti kaupmeeste, tootjate, pankurite ja laevaomanike ühiseid huve.

EESTI KARASTUSJOOKIDE TOOTJATE LIIT

Eesti Karastusjookide Tootjate Liit on mittetulundusühing, mis edendab läbipaistvat ja õigeaegset suhtlust tootjate, tarbijate ja avaliku sektori vahel.

Organisatsioonil on kolm liiget, kes on Eesti suurimad karastusjookide tootjad ja maaletoojad.

EESTI PANDIPAKEND

CCHBC on üks Eesti Pandipakendi (EPP) asutajatest ja nõukogu liige. EPP on 2005. aastal loodud tootjavastutusega organisatsioon, mis korraldab pakendite ringlussevõttu. EPP haldab ja korraldab tagatisrahaga seotud pakendite kogumist, transporti, sorteerimist, loendamist ja ringlussevõttu kogu Eestis, s.t tegeleb vee, gaseeritud jookide, õlle ja madala alkoholisisaldusega jookide plast-, klaas- ja metallpakenditega.