UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“ pareiškimas dėl privatumo įdarbinimo procese

pareiškimas dėl privatumo įdarbinimo procese

UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“ pareiškimas dėl privatumo įdarbinimo procese

Išreikšdami norą prisijungti prie „Coca-Cola HBC“ komandos, jūs pateikiate mums tam tikrus savo asmeninius duomenis. UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“ ir jos dukterinės įmonės bei filialai (šioje politikoje ir atitinkamame pranešime vadinami „CCHBC“, „CCHBC grupė“, „mūsų“, „mums“, „mes“) įsipareigoja gerbti jūsų privatumą ir sąžiningai bei saugiai tvarkyti jūsų asmens duomenis. Šiuo privatumo pranešimu norime jus informuoti, kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis įdarbinimo proceso kontekste ir atitinkamose skaitmeninėse įdarbinimo platformose. Jis taikomas asmenims, kurie kreipiasi dėl darbo arba užsiregistruoja CCHBC talentų tinkle, dalyvauja įdarbinimo renginyje, CCHBC atliekamame vertinime ar dalyvauja kituose įdarbinimo procesuose.

Jei nenurodyta kitaip, UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“ yra už jūsų asmens duomenų tvarkymą atsakingas subjektas arba „duomenų valdytojas“. Jei kreipiatės dėl darbo vienoje iš kitų CCHBC grupės įmonių, tada ta CCHBC įmonė taip pat yra duomenų valdytojas.

Asmens duomenys, kuriuos renkame

Asmens duomenis galime rinkti tiesiogiai iš jūsų, iš trečiųjų šalių ar viešųjų šaltinių, taip pat automatiškai, pavyzdžiui, kai jūs naudojatės mūsų įdarbinimo platformomis. Šiame pareiškime dėl privatumo „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatoma. Asmens duomenų pavyzdžiai: vardas, el. pašto adresas, IP adresas ir telefono numeris.

Jūsų asmens duomenis tvarkome, kad įvertintume jūsų prašymą, prieš sudarydami su mumis darbo sutartį ir vadovaudamiesi CCHBC taikomais įstatymais (pvz., dėl lygių galimybių). Jei negalite mums pateikti prašomos informacijos, mes negalime įvertinti jūsų tinkamumo darbui, dėl kurio kreiptasi, arba su jumis susisiekti.

Jei iš jūsų prašysime papildomų asmens duomenų, mes jus informuosime, ar tai daroma siekiant įvykdyti jūsų sutartį, ar dėl įstatymų nustatyto įsipareigojimo. Mes informuosime jus, kokios būtų pasekmės, jei jų nepateiktumėte mums, ir kokia gali būti rizika, dėl to, kad naudojame jūsų asmens duomenis.

Asmens duomenis renkame tiesiogiai iš jūsų arba jūs pateikiate įdarbinimo agentūrai mūsų vardu

1. Identifikavimo informacija: kreipinys, vardas, pavardė, gimimo duomenys, kalba, lytis, galiojantis vairuotojo pažymėjimas, nacionalinio draudimo ar kitas identifikavimo numeris, jūsų viza, pasas arba leidimo dirbti dokumentai.

2. Kontaktiniai duomenys: adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas ir pašto adresas.

3. Paraiškos dėl darbo informacija: gyvenimo aprašymas, paraiškos formos informacija, darbo pokalbio užrašai, pažymėjimai, diplomai, profesinė kvalifikacija ir profesinė patirtis, kalbų mokėjimas, pageidaujamas atlyginimas, pradžios data / įspėjimo laikotarpis, į kurį reikia atsižvelgti, darbo stažas ir jūsų nuotrauka, jei pateikiate mums sąmoningai ir savo noru.

4.  Informacija apie sveikatą: (pagal mūsų darbuotojų sveikatos vertinimą, susijusi tik su tinkamumu dirbti);

5. Teisminiai duomenys: informacija apie teistumą arba finansinio sąžiningumo patikrinimus ar kitas nepriklausomas paieškas, pažyma apie teistumą ir pažeidimus.

6. Pokalbis ir vertinimo informacija: 

 • Pokalbio internetu vaizdo ir garso įrašai
 • Pokalbio planavimo informacija
 • Lyderystės ir funkcinių įgūdžių testų rezultatai
 • Lyderystės įgūdžių elgesiu pagrįsto vertinimo rezultatai (vaidmenų žaidimai ir situacinės užduotys)
 • Situacinių žaidimų vertinimų rezultatai, duomenys apie jūsų sąveiką su jūsų atsakymų įvertinimu ir analize pagal sėkmės kriterijus (tinkamumas darbui).

7. Įdarbinimo apklausos: galime rinkti informaciją apie mūsų įdarbinimo procesą, pvz., kaip sužinojote apie darbą ir jūsų apsilankymus įdarbinimo renginiuose, pavyzdžiui, karjeros mugėse.

Asmens duomenys, kuriuos renkame automatiškai

Svetainės naudojimo informacija. Kai lankotės mūsų skaitmeninėse įdarbinimo platformose, renkame tam tikrą informaciją apie jūsų naudojimąsi svetaine, įskaitant jūsų įrenginio pagrindinio kompiuterio pavadinimą ir IP adresą, naršyklės tipą ir versiją, įrenginio tipą, unikalius įrenginio identifikavimo numerius, plačią geografinę vietą (pvz., šalį arba vietą miesto lygiu), jūsų operacinę sistemą, svetainę, kuri nukreipė jus pas mus, puslapius, kuriuose lankotės mūsų įdarbinimo platformose, ir jūsų apsilankymo laiką bei trukmę.

Slapukai. Asmens duomenims rinkti galime naudoti slapukus ir panašias technologijas. Slapukai yra nedidelės duomenų bylos, kurios yra patalpinamos jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai lankotės svetainėje arba naudojatės internetine paslauga. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų slapukų naudojimą, žiūrėkite atitinkamą pranešimą apie įdarbinimo procese naudojamus slapukus ir susijusį slapukų nuostatų centrą.

Asmens duomenys, kuriuos renkame iš trečiųjų šalių

Profesionali socialinė žiniasklaida: jei į paraišką įtrauksite profesionalios socialinės žiniasklaidos nuorodą arba identifikatorių, iš tokių socialinių tinklų svetainių galime gauti informaciją apie jus profesionalioje socialinėje žiniasklaidoje.

Asmens patikrinimai: galime rinkti ir tvarkyti informaciją iš trečiųjų šalių, įskaitant teistumo įrašus, kad patikrintume informaciją, kurią mums pateikėte, ir atliktume asmens patikrinimus.

Asmens duomenys, kuriuos renkame iš viešųjų šaltinių

Viešai prieinama asmeninė informacija: kontaktinė informacija, socialiniai ryšiai, profesinė kvalifikacija, patirtis ir išsilavinimas

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas:

a) Darbo paraiškų vertinimas: jūsų prašymo įsidarbinti pas mus registravimas ir, jei dėl šios paraiškos pradedama mūsų atrankos procedūra, jūsų profesinės patirties santraukos sudarymas, siekiant įvertinti jūsų darbo paraišką atsižvelgiant į galimą įdarbinimą, įskaitant pokalbio procesą, tam tikrų gebėjimų ir kompetencijų vertinimą, kandidatų valdymą ir kandidato duomenų patvirtinimą ir atnaujinimas, siekiant užtikrinti pagrįstumą ir išsamumą.

b) Informacijos patikrinimas: išsilavinimo ir profesinės patirties patikrinimas prieš įsidarbinant ir darbo santykių metu.

c) Susisiekti su jumis: dėl informacijos, kurios reikia darbo sutarčiai su jumis sudaryti.

d) Teikti jums mūsų IT paslaugas per mūsų trečiųjų šalių platformas.

Teisinis pagrindas:

 • Įdarbinimo proceso vykdymas, kurį įgaliojo jūsų sutikimas dėl įdarbinimo sutarties, o vėliau – darbo sutartis.
 • Vykdyti savo teisinę prievolę laikantis mokesčių ir apskaitos įsipareigojimų.
 • Esame įgalioti pagal įstatymus naudoti tam tikrų specialių kategorijų duomenis arba duomenis, susijusius su nusikalstamomis veikomis, pavyzdžiui, patikrinti asmenį .
 • CCHBC turi teisėtą interesą naudoti asmens duomenis, kad sužinotų apie mūsų įdarbinimo pastangų efektyvumą ir įvertintų jūsų prašymą prieš darbo sutarties su mumis sudarymą. Taip pat, jei jūsų paraiška bus patenkinta, paraiškos teikimo laikotarpiu surinkti duomenys bus saugomi ir jų tvarkymui bus taikomas CCHBC darbuotojų privatumo pranešimas. Konkrečiau, paraiškos duomenys, įskaitant jūsų gyvenimo aprašyme pateiktus asmens duomenis, gali būti tvarkomi tolesniais įdarbinimo tikslais, pvz., tam, kad CCHBC galėtų visapusiškai identifikuoti ir remtis įmonės patirtimi, pramonės ir profesinėmis žiniomis, įgūdžiais ir talentais.

Atnaujintos kandidatų duomenų bazės tvarkymas: kandidatų į darbą duomenų bazės tvarkymas, kad būtų galima susisiekti su potencialiais kandidatais, jei bet kokios būsimos darbo galimybės atitiktų jų profilį. Duomenų papildymas yra procesas pagerinti, patvirtinti ir atnaujinti kandidato kontaktinius duomenis, siekiant užtikrinti tikslumą ir išsamumą. Duomenų papildymas gali būti naudojamas tam tikrų pagrindinių asmeninės informacijos kategorijų atžvilgiu, kurias asmenys viešai skelbia žiniatinklyje.

Teisinis pagrindas: aiškus jūsų sutikimas, kad jūsų kandidatūra būtų svarstoma užimti kitas pareigas ir prisijungti prie „Coca-Cola HBC talentų tinklo.“

Automatinis sprendimų priėmimas

Mes netaikome automatinio sprendimų priėmimo įdarbinimo procese. Atsižvelgdami į atitinkamą darbo patirtį ir įgūdžius, trumpą kandidatų sąrašą sudarome rankiniu būdu.

Kaip atskleidžiame asmens duomenis

Jūsų duomenimis galime dalytis su kitomis CCHBC grupės įmonėmis jūsų įdarbinimo atrankos tikslais ir, jei būsite priimtas į darbą, kaip darbo santykių proceso dalimi. Pateikiame tik tuos asmens duomenis, kurių joms pagrįstai reikia savo funkcijoms atlikti, ir reikalaujame, kad jos sutiktų išlaikyti tokios informacijos konfidencialumą.

 • CCHBC darbuotojai ir kultūra. Su jūsų paraiška susijusią informaciją galime atskleisti kitų CCHBC grupės narių personalo ir vadovų komandoms, pavyzdžiui, darbuotojams, kurie dalyvauja mūsų įdarbinimo ir atrankos procesuose, ir atitinkamiems vadovams.
 • CCHBC talentų pritraukimo komanda. Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis talentų valdymo komandoms ir
 • CCHBC darbuotojų ir paslaugų komandai (BSO), kuri teikia su jūsų įdarbinimu susijusias administravimo paslaugas talentų pritraukimo komandai.
 • Trečiosios šalys. Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis:
  • IT paslaugų teikėjams. Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kurie teikia mums prieglobos, priežiūros ir kitas paslaugas. Šios trečiosios šalys, teikdamos mums šias paslaugas, gali turėti prieigą prie jūsų asmens duomenų arba juos tvarkyti.
  • Paslaugų teikėjams, kurie atlieka patikrinimus prieš įdarbinimą.
  • Vertinimo įmonėms ar subjektams, kurie teikia darbo pokalbių internetu paslaugas.
  • Įdarbinimo agentūroms, kurios laikas nuo laiko mums padeda įdarbinimo ir atrankos procesuose.
  • Įstatymų ir teisėsaugos reikalavimų laikymasis. Mes pasiliekame teisę atskleisti jūsų asmens duomenis, kaip reikalauja įstatymai, arba kai manome, kad atskleidimas yra būtinas siekiant apsaugoti mūsų įdarbinimo platformų saugumą ar vientisumą arba apsaugoti CCHBC, jos darbuotojų ar kitų asmenų teisėtus interesus, teises, nuosavybę ar saugumą, arba vykdyti teismo procesą, teismo įsakymą, vyriausybės ar reguliavimo institucijos reikalavimą arba bet kokį kitą mums pateiktą teisinį procesą.

Tarptautinis duomenų perkėlimas

Jūsų asmens duomenis daugiausia saugome toje šalyje, kurioje pretenduojate užimti pareigas. Tačiau jūsų atrankos proceso tikslu mums kartais reikia pateikti jūsų paraiškos informaciją kitoms mūsų CCHBC grupės įmonėms, kurios yra už Europos ekonominės erdvės ribų. Kai tai darysime, užtikrinsime, kad toks perkėlimas užtikrintų atitinkamą asmens duomenų apsaugos lygį (siekdami tai užtikrinti, prireikus naudojame ES patvirtintas „Pavyzdines sąlygas“).

Norėdami gauti daugiau informacijos apie aukščiau aprašytus perkėlimus ir tinkamas apsaugos priemones, kurias naudojame tokiems perkėlimams apsaugoti, galite susisiekti su mumis naudodami žemiau pateiktą kontaktinę informaciją.

Saugojimo laikotarpiai

Mes imamės priemonių jūsų asmens duomenims ištrinti arba saugoti tokia forma, kuri neleidžia jūsų tapatybei nustatyti, kai ši informacija nebereikalinga tiems tikslams, kuriems mes ją tvarkome, nebent pagal įstatymą mus įpareigoja šiuos duomenis saugoti ilgesnį laikotarpį. Nustatydami saugojimo laikotarpį, atsižvelgiame į įvairius kriterijus, pvz., pareigas, į kurias pretendavote, ar kandidatūra buvo sėkminga, mūsų santykių su jumis pobūdį ir trukmę, numatomas būsimas jūsų profilį atitinkančias darbo vietas, privalomus saugojimo laikotarpius, kuriuos teikia įstatymas ir atitinkamas senaties terminas.

Jei jūsų paraiška bus nesėkminga, mes paprastai saugosime jūsų paraišką iki vienerių (1) metų.

Jei sutikote, kad mes galime svarstyti jūsų kandidatūrą dėl kitų darbo galimybių arba prisijungėte prie mūsų talentų tinklo, mes saugosime jūsų asmeninę informaciją 36 mėnesius.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip saugome jūsų paraišką, galite susisiekti su mumis naudodami žemiau pateiktą kontaktinę informaciją.

Jūsų teisės ir pasirinkimai

Jei esate ES šalyje arba mes tvarkome jūsų asmens duomenis ES, jūs turite tam tikras teises, susijusias su mūsų renkamais duomenimis apie jus:

 • Subjekto prieiga: jūs turite teisę susipažinti su bet kokiais duomenimis, kuriuos apie jus turi CCHBC, paprastai per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo.
 • Ištaisymas: galite prašyti, kad netikslūs asmens duomenys būtų pataisyti.
 • Ištrynimas: galite paprašyti mūsų ištrinti asmens duomenis tam tikromis aplinkybėmis pagal BDAR 17 straipsnį, ir mes imsimės pagrįstų veiksmų informuoti kitus asmens duomenis tvarkančius duomenų valdytojus, kad paprašėte ištrinti visas nuorodas į juos ar kopijas.
 • Sutikimo atšaukimas: jūs galite atšaukti bet kokius sutikimus tvarkyti duomenis, kuriuos mums esate davę, ir užkirsti kelią tolesniam tvarkymui, jei nėra jokio kito pagrindo, kuriuo remdamasi CCHBC galėtų tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
 • Apribojimas: galite reikalauti, kad tam tikri asmens duomenys būtų pažymėti kaip apriboti, kol bus sprendžiami skundai, taip pat apriboti tvarkymą tam tikromis kitomis aplinkybėmis.
 • Perkeliamumas: galite paprašyti mūsų turimus asmens duomenis apie jus perduoti trečiajai šaliai elektroniniu būdu.
 • Pateikti skundą: galite pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo duomenų apsaugos reguliavimo institucijai – Asmens duomenų apsaugos komisijai.

Jūsų kontaktas visais klausimais

CCHBC turi paskirtą duomenų apsaugos pareigūną, į kurį turėtumėte kreiptis, jei turite klausimų dėl šio pranešimo paaiškinimo. Kontaktiniai duomenys pateikti žemiau:

 • Duomenų apsaugos pareigūnas: Nassos Stylianos
 • Vieta: Coca‑Cola HBC Services MEPE, 9, Fragoklissias Street, Maroussi 151 25, Greece
 • El. paštas: [email protected]

Šio pareiškimo dėl privatumo pakeitimai

Mes galime retkarčiais keisti arba taisyti šį pareiškimą dėl privatumo. Bet kokie šio pareiškimo dėl privatumo pakeitimai, kuriuos galime padaryti ateityje, bus paskelbti šiame puslapyje. Norėdami informuoti jus, kai pakeisime šį privatumo pareiškimą, pakeisime peržiūros datą šio puslapio viršuje. Naujas pakoreguotas arba pakeistas pareiškimas dėl privatumo bus taikomas nuo tos peržiūros datos. Reguliariai tikrinkite, kad pamatytumėte pakeitimus ir papildymus.