Świat Bez Odpadów

Świat Bez Odpadów

Naszą największą ambicją jest „Świat Bez Odpadów” (World Without Waste), zgodnie z którą chcemy zebrać i poddać recyklingowi ekwiwalent 100 proc. opakowań, które trafią bezpośrednio do konsumentów. Dążymy również do tego, aby 50 proc. naszych opakowań pochodziła z surowców z recyklingu lub materiałów odnawialnych. Chcemy, aby Świat bez Odpadów przestał być naszym celem, a stał się rzeczywistością. Wiemy, że jest to ogromne wyzwanie, któremu czoła stawić musimy wszyscy. Dlatego od kilku lat, wspólnie z interesariuszami, podejmujemy liczne inicjatywy i inwestycje w trzech kluczowych obszarach: Projektowanie, Zbiórka i Partnerstwa.


sustainability-nutrition sustainability-nutrition

DESIGN

Dążymy do tego, aby do 2030 roku nasze opakowania w 100% nadawały się do recyklingu, a 50% wykorzystywanych materiałów stanowiły surowce pochodzące z recyklingu lub z materiałów odnawialnych.

p3 p3

ZBIÓRKA

Do 2030 roku pomożemy zebrać i poddać recyklingowi tyle butelek i puszek, ile trafia od nas do konsumenta. Nie ma znaczenia, skąd dana butelka lub puszka pochodzi. Chcemy, by każda z nich miała więcej niż jedno życie.

Warszawa3-min Warszawa3-min

PARTNERSTWO

Świat Bez Odpadów jest możliwy, dlatego współpracujemy z rządami, ekspertami, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami analitycznymi i społecznościami lokalnymi, by uczynić zbiókę i recykling opakowań jak najbardziej dostępnym.