Partnerstwo

Partnerstwo

Jako wiodący producent napojów na świecie mamy świadomość, że jesteśmy częścią problemu odpadów opakowaniowych. Czujemy się odpowiedzialni za pomoc w jego rozwiązaniu. Wierzymy również, że każda butelka ma wartość i może zyskać drugie lub trzecie życie po jej początkowym zastosowaniu, dlatego  w ostatnich latach zainaugurowaliśmy ogólno­polskie przedsięwzięcia, takie jak:

Coca‑Cola wspiera walkę z zanieczyszczeniami plastikiem Coca‑Cola wspiera walkę z zanieczyszczeniami plastikiem

AKCJA „ZIELONA WSTĄŻKA #DLAPLANETY”

Wierzymy, że każda butelka ma wartość i może zyskać drugie lub trzecie życie po jej początkowym zastosowaniu. Na własnym przykładzie pokazujemy, że odpady opakowaniowe należy zbierać i poddawać recyklingowi, by tworzyć nowe butelki albo wykorzystać je w inny, korzystny sposób.

800x600_2910 800x600_2910

KAMPANIA EDUKACYJNA „ŚWIAT BEZ ODPADÓW”

W ramach kampanii realizowanej wraz z Fundacją Nasza Ziemia 51 gmin w Polsce posiadających do 50 tys. mieszkańców otrzymało specjalnie zaprojektowane pojemniki do zbiórki plastikowych odpadów. Pojemniki wykonano z tworzywa pochodzącego z recyklingu. Umieszczono na nich edukacyjne infografiki oraz informacje o przedmiotach codziennego użytku, które można otrzymać z przetworzonego plastiku. Co ważne, pojemniki były przeznaczone dla przestrzeni publicznej, przystanków, parków, miejsc rekreacyjnych, umożliwiając segregację odpadów w tych właśnie miejscach. Do tej pory zbiórka z tych koszy wyniosła ponad 200 t odpadów plastikowych, metalowych i wielomateriałowych.

W warszawie stanely recyklomaty ufundowane przez Coca-cola W warszawie stanely recyklomaty ufundowane przez Coca-cola

RECYKLOMATY W WARSZAWIE

W lipcu 2019 roku, dzięki współpracy systemu CocaCola z Miastem Stołecznym Warszawa i Fundacją Nasza Ziemia, w dwóch lokalizacjach w Warszawie stanęły pierwsze recyklomaty do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Zebrane szkło, plastik i aluminium trafiają do powtórnego wykorzystania, a zwracający je otrzymują ekopunkty, które mogą wymienić na zniżki u partnerów akcji. Obecnie do 10 maszyn zlokalizowanych w różnych dzielnicach można wrzucać plastikowe butelki PET, butelki szklane oraz puszki aluminiowe.

TRASH_CHALLENGE_05 TRASH_CHALLENGE_05

JESTEŚMY ZAANGAŻOWANI

Nasi pracownicy, ambasadorzy Świata Bez Odpadów wielokrotnie sami angażują lokalne akcje ploggingowe, sprzątania świata, włączając regularnie w te inicjatywy swoje rodziny, przyjaciół, sąsiadów.