Zrównoważona przyszłość

Nasze podejście

Zrównoważony rozwój stanowi nieodłączny element kultury biznesowej Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie i ma fundamentalne znaczenie dla naszej strategii biznesowej. Naszym celem jest tworzenie wartości i dzielenie się nią ze wszystkimi naszymi interesariuszami. Podejście to definiuje sposób, w którym prowadzimy naszą działalność oraz wpływamy na nasze otoczenie. 

test

Pracujemy razem z naszymi interesariuszami nad określeniem najważniejszych czynników wpływających na naszą działalność. Włożyliśmy wiele wysiłku i energii w tematy związane z odpowiedzialnością społeczną i środowiskiem: zwiększenie stopnia recyklingu, nierówności,

zmiany klimatyczne, zdrowie i odżywianie, żeby wymienić tylko kilka.

Naprawdę wierzymy, że wszystkie firmy są odpowiedzialne za swoje działania i powinny być częścią rozwiązania problemów globalnych i lokalnych. Pojedyncza firma nie jest w stanie sprostać tym wyzwaniom, dlatego chcemy połączyć siły i wiedzę, a tym samym współpracować również z zewnętrznymi interesariuszami.

Mamy bogate doświadczenie w wytyczaniu zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju dla naszej firmy. Nieustannie śledzimy również postępy z realizacji naszych celów. W 2018 roku publicznie ogłosiliśmy nasze zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju, rozpoczynając naszą Misję 2025.

Our approach