Nasze podejście

Zrównoważona przyszłość

Nasze podejście

Zrównoważony rozwój stanowi nieodłączny element kultury biznesowej Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie i ma fundamentalne znaczenie dla naszej strategii biznesowej. Naszym celem jest tworzenie wartości i dzielenie się nią ze wszystkimi naszymi interesariuszami. Podejście to definiuje sposób, w którym prowadzimy naszą działalność oraz wpływamy na nasze otoczenie. 

test test

Zapraszamy interesariuszy do konstruktywnego dialogu i wspólnie z nimi określamy najbardziej istotne kwestie, dla których wypracowujemy najlepsze dla całego łańcucha wartości rozwiązania. Włożyliśmy wiele wysiłku i energii w tematy związane z odpowiedzialnością społeczną i środowiskiem: zwiększenie stopnia recyklingu, nierówności, zmiany klimatyczne, zdrowie i odżywianie, żeby wymienić tylko kilka.

Naprawdę wierzymy, że biznes może aktywnie wspierać rozwiązania problemów globalnych i lokalnych. Dlatego chcemy łączyć siłę i wiedzę z naszymi interesariuszami na rzecz wspólnych wartości. 

Pierwsze nasze zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju ogłosiliśmy w 2006 roku. Od tego czasu nieustannie monitorujemy i publikujemy nasze postępy w realizacji tych zobowiązań. W 2018 roku publicznie ogłosiliśmy nasze zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju, rozpoczynając naszą Misję Zrównoważonego Rozwoju 2025.

Our approach Our approach